Alle fylker

Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Bjørnar Eilertsen

Advokatfirma Eilertsen

Foredragsvirksomhet og undervisning som Helseadvokaten i helsejuss for organisasjoner, kommuner, sykehus, helsepersonellgrupper og studenter. Forfatter av en rekke lærebøker innen helserett, herunder smittevernlovgivningen.

Særskilt kompetanse innen forsikrings- og erstatningsrett, herunder personskadeutmåling, tingskader, avbrudd, livs-, syke- og pensjonsforsikringer, skjønnssaker, kompliserte tapsberegninger i forsikring for næringsdrivende og foretak. Har 10 års erfaring som forsikringsadvokat.

Thomas Nortvedt

Advokatkollegium AS

Privatrett. Alminnelig forretningsjuss, Arve- og skifterett.
Familierett- separasjon og skilsmisse.
Eiendomsoppdrag. Salg og oppgjør. Prisavslag og erstatningskrav etter eiendomskjøp/salg. Offentlig rett:
Lang erfaring med forsvareroppdrag. Gjeldsforhandling og konkurs. Prosedyreoppdrag.
Fri rettshjelp og rettsråd. Kontakt meg for uforpliktende gratis forhåndsvurdering. Timepris kr 1800-2500,-- avhengig av sakstype. Bindende forhåndspris. Referanser kan gis innenfor enkelte områder.

Heidi Caroline Varmann

KCO Advokater

Solid kompetanse og erfaring med barnevernsaker, familie og barnefordelingsaker. Forsvarsadvokat i straffesaker. Bistandsadvokat for fornærmede i straffesaker. Advokatbistand i klagesaker ved tvangsvedtak knyttet til lov om Psykisk helsevern og sosialtjenesteloven.erfaring med arbeidsrettssaker,eiendomssaker, herunder mangler ved kjøp av fast eiendom