Alle kommunene i Nordland

Endre valg

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Gry Skår Schumann

Familieadvokaten Schumann AS

Engasjert advokat som alltid yter sitt beste for klienten og det saken gjelder og som gir like god hjelp til Jørgen Hattemaker som Kong Salomon. Jobber tett med kunden, overlater ikke saker til fullmektiger eller sekretærer. Følger opp saken fra a til å. Lang erfaring med skilsmisser og barnefordeling og skifte. Mye prosedyreerfaring. Du vil være trygg på at denne advokaten alltid er på din side og at du vil bli fulgt tett opp slik at du vil være ivaretatt på alle stadier i prosessen.