Alle kommunene i Innlandet

Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Kristin Andersen

Advokatfirma Lohne Krokeide AS

Spesialområder:

Meget god kunnskap om strafferett etter flere år i påtalemyndigheten i politiet, samt også tidligere erfaring som både forsvarer og bistandsadvokat i større og mindre omfattende straffesaker.