Alle kommunene i Akershus

Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Lars Baklund

Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS

Særskilt kompetanse innenfor fast eiendomsrettsforhold (ikke bygninger), herunder tingsrett, ekspropriasjon og tomtefeste. I tillegg særskilt kompetanse innenfor inngåelse og oppfølgning av IT kontrakter (software).

Øyvind Kilstad

Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS

Høy kompetanse innen selskapsrett, derunder restruktureringer, kjøp og salg av virksomheter med kombinasjonen selskapsrett og skatterett, fusjoner, fisjoner m.m.

Fast eiendoms rettsforhold.

Jobber mye med arbeidsrettslige forhold.

Voldgiftsdommerkompetanse

Tony Støkkebo Bye

Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS

Særskilt kompetanse innen entrepriserett , kjøp og salg av virksomheter, fusjoner og fisjoner, samt selskapsrett.