Alle kommunene i Nordland

Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Erling Kristoffersen Malm

Advokatfirmaet Malm AS

Almennadvokat med betydelig prosedyreerfaring fra sivile saker og straffesaker.
Hovedområder strafferett, bobehandling, fast eiendom og tilknyttede rettsområder, samt arv og skifte.

Are Ståle Johnsen

Advokatfirma Are Johnsen AS

Spesialområder:

Jeg har særskilt kompetanse på styrearbeid.

Kjartan Wiik

Advokat Kjartan Wiik

Advokat Kjartan Wiik yter bistand innenfor de fleste rettsområder.

Wiik har tidligere bl.a. arbeidet som politiadvokat (leder av økoteamet), som dommerfullmektig og som konstituert tingrettsdommer.