Alle kommunene i Nordland

Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Erling Kristoffersen Malm

Advokatfirmaet Malm AS

Almennadvokat med betydelig prosedyreerfaring fra sivile saker og straffesaker.
Hovedområder strafferett, bobehandling, fast eiendom og tilknyttede rettsområder, samt arv og skifte.

Are Ståle Johnsen

Advokatfirma Are Johnsen AS

Allmennadvokat, Bistandsadvokat

Bevilling siden 1993

Spesialområder:

Jeg har særskilt kompetanse på styrearbeid.

Hugo Storø

Advokatfirma Eurojuris Nord AS

Særlig kompetanse innenfor strafferett og prosedyre, med erfaring fra arbeid innenfor påtalemyndigheten i nærmere 10 år.