Alle kommunene i Trøndelag

Endre valg

Kompetanse

Veronica Lorentzen Drivstuen

Advokat Veronica L. Drivstuen AS

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 2007

Har jobbet 1 1/2 år i Forbrukerrådet. Har vært medlem av Boligtvistnemnda i 1 1/2 år. Medlem av Forbrukerklageutvalget.

Liv Grøtte

Advokat Liv Grøtte

Allmennadvokat, Bistandsadvokat

Bevilling siden 2007

Line Gulbrandsen

Advokat Line Gulbrandsen AS

Allmennadvokat, Bistandsadvokat

Bevilling siden 2004

Bobehandling

Tove Jensen Røddesnes

Advokat Tove J. Røddesnes AS

Allmennadvokat, Bistandsadvokat, Forsvarsadvokat

Bevilling siden 2018

Cand. jur 2004

I perioden fra 2004 - 2007 arbeidet jeg i Arbeidstilsynet og innen helseforetak.

I perioden fra 2007 - 2019 har jeg arbeidet i påtalemyndigheten.

Jeg påtar meg forsvarer- og bistandsadvokatoppdrag.

Hilde Børseth Strand

Advokat Hilde B. Strand AS

Allmennadvokat, Bistandsadvokat

Bevilling siden 2017