Alle kommunene i Trøndelag

Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Veronica Lorentzen Drivstuen

Advokat Veronica L. Drivstuen AS

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 2007

Har jobbet 1 1/2 år i Forbrukerrådet. Har vært medlem av Boligtvistnemnda i 1 1/2 år. Medlem av Forbrukerklageutvalget.

Tove Jensen Røddesnes

Advokat Tove J. Røddesnes AS

Cand. jur 2004

I perioden fra 2004 - 2007 arbeidet jeg i Arbeidstilsynet og innen helseforetak.

I perioden fra 2007 - 2019 har jeg arbeidet i påtalemyndigheten.

Jeg påtar meg forsvarer- og bistandsadvokatoppdrag.