Arbeidstid

Innhold

Barnevernet betaler for lite lønn til tilsynsfører

10. mar 2023 · spørsmål

Jeg er tilsynsfører for Barnevernet. Vi har skrevet kontrakt om at tidsbruk er inntil 7 timer som inkluderer: Gjennomføring, rapportskriving og kjøretur tur/retur. Godtgjøring for oppdraget er 300,- pr time. Så hendte det at Barnevernet hadde behov for at jeg skulle reise tur/retur med tilsyn som varte i til sammen 21 timer, helg. Etterpå sa de at jeg bare fikk betalt 2500,- fordi det var deres satser for helgejobbing. Har jeg noen rettigheter her?

Les mer

Får ikke nok timer i måneden

22. feb 2023 · spørsmål

Jeg har en kontrakt på 60 t i mnd. Den siste mnd har jeg ikke fått alle timene jeg har krav på, arbeidsgiver hadde satt meg opp på dager det var avtalt at jeg ikke kunne jobbe. Dette er varslet fra om lang tid i forveien, og det er snakk om kveld 2 dager i uken. De har fjernet vaktene, men ikke lagt inn nye. Jeg har tatt på meg ekstra og de er lagt inn som normal vakt. Skal ikke det jeg tar på meg ekstra være utover de 60 t? Hadde ikke jeg sett de ledige vaktene, hadde jeg gått under 60 t.

Les mer

Kan arbeidsgiver tvinge deg til å komme på varetelling?

11. jan 2023 · spørsmål

Kan arbeidsgiver tvinge deg til å komme på varetelling når man er student i tillegg?

Les mer

Får ikke nok timer av arbeidsgiver

05. jan 2023 · spørsmål

Jeg er ansatt som kjøkkensjef på et hotell. Er lovet 165 timer minimum som utbetalt lønn. Minst 40 timer i uken står det i kontrakten min. Nå vil arbeidsgiveren sparer penger og ikke kan garantere de timer jeg har blitt lovet. Har jeg da rett til at få utbetalt for de 165 timer som lovet i kontrakten selv hvis jeg ikke kan få timer nok?

Les mer

Arbeidsgiver har økt stillingsprosent

20. des 2022 · spørsmål

Jobbet i 100 %-stilling i 10 år på barneskole. Nå sier arbeidsgiver vi må jobbe en 10 %-stilling utenfor skolen 3 ganger i uken. Men i arbeidstiden vi har på skolen i de 100 % det blir for mye for oss. Jobber som renholder. Bygget er på 250 kvadrat. Har revmatisk sykdom og slitasje i rygg. Kan vi si nei at vi ikke orker, for det går ut over helsa.

Les mer

Arbeidsgiver krever jobbing 31. desember

30. nov 2022 · spørsmål

I arbeidskontrakten står det at jeg jobber 37.5 t/ uka, men har hatt arbeidshelg 1 gang i mnd, dersom det har passet. Nå har jeg fått ny jobb, og begynner der fra 1. januar, og de gamle arbeidsgiverne krever at jeg jobber lørdag 31., men det passer ikke for meg. Jeg har sagt at det ikke går, og de sier at jeg må ellers må jeg betale de for å måtte få inn noen andre som må gjøre min jobb. Er dette noe de kan gjøre, når det egentlig ikke er en arbeidsdag for meg?

Les mer

Kompensasjon for flyttet turnusdag

14. nov 2022 · spørsmål

Jeg jobber deltid og har krav på minst et spesifikt antall timer. Jobben innebærer lørdagsarbeid med annenhver lørdag turnus. Sjefen min skjøv turnusen min med 1 uke uten å si ifra. Jeg fikk fri en lørdag jeg skulle arbeide og måtte jobbe inn de tapte 8 timene neste lørdag i stedet, men ironisk nok var denne lørdagen i neste måned. Dette førte til at jeg ble trukket ytterligere 8 timer for å kompensere stillingsprosenten min i den nye måneden. Kan jeg kreve kompensasjon på 8 timer?

Les mer

Arbeidsgiver mener ansatt ikke har krav på kveldstillegg

10. okt 2022 · spørsmål

Jeg er ansatt i full stilling som miljøterapeut i en kommune, er for tiden 40 % sykemeldt og jobber dermed 3 dager i uken. Normalt jobber jeg dagvakter 07:30 -15:00. I september har jeg jobbet to dager med forskjøvet arbeidstid, dvs fra kl.14:30 - 22:00 istedenfor dagvakt. Arbeidsgiver sier at jeg har ikke krav på kveldstillegg og kompensasjon for forskjøvet arbeidstid siden jeg er sykemeldt. Jeg har ikke jobbet flere timer eller overtid, kun jobbet kveldsvakt istedenfor dagvakt.

Les mer

Nye skifttider fra arbeidsgiver

29. sep 2022 · spørsmål

Vi har jobbet 4 skift med 28 timer jobb hver fjerde helg, og hatt fri uken etter. For å ha helt fri lørdagen i arbeidshelgen, så har vi jobbet sånn. Første natt på nattuke har vi lagt til 4 timer til de ordinære så det ble 12 timer, og resten av uka vanlig nattskift. Etter det jobbet vi kveldsuke og helg med 2 12 timer skift. Nå skal vi ned til 3 skift fra og med kl 15.00 førstkommende fredag. Så de som går på nattskift i dag søndag skal vel ikke jobbe 4 timer ekstra når det ikke jobbes mer helg.

Les mer

Kan sjefen endre arbeidstid uten videre?

12. sep 2022 · spørsmål

Jeg har jobbet i en bedrift i 7 år, og har en arbeidskontrakt som sier at jeg har en fast stillingsprosent på 50/60 % ettersom jeg studerer og ikke kan jobbe 100 %. Kan sjefen min endre kontrakten til tilkallingsvikar(uten fast stillingsprosent) uten noe særlig grunn, selv om jeg har jobbet der lenger enn flere fast ansatte med 100 % stilling.

Les mer

Nattevakt går inn i ferien

02. sep 2022 · spørsmål

Jeg har en nattevakt 21.08 som starter 22:00 og slutter 04:00 22.08. Jeg har ferie fra 22.08. Kan jeg da nekte denne nattevakten på grunn av den går inn i ferieperioden min?

Les mer

Har ikke fått betalt for ekstravakter

17. aug 2022 · spørsmål

Saken min gjelder om ubetalte ekstravakter fra november og desember 2020. Jeg gikk i november og desember 2020 en turnus som ikke var meldt til kommunen jeg jobber i. Jeg hadde 100 % stilling den tiden, men da jeg flyttet til en midlertidig nattstilling. Jeg er ikke helt sikker om jeg blir riktig betalt, og i tillegg har jeg aldri fått betalt for de 7 ekstra vakter. Hva er det beste for meg i denne saken?

Les mer

Arbeidsgiver har endret stillingsprosent uten å varsle

25. mai 2022 · spørsmål

Jeg har jobbet på reinhaldsfirma snart i et år. Fikk problemer med kneet og måtte bruke sykemelding. Arbeidsgiver ville ikke tilpasse arbeidsoppgaver så begynte og ignorere meg. Fikk ikke turnus den dagen som jeg brukte å få den. Svarer ikke på sms og e-post. Bekrefter ikke sommerferie. Til slutt har jeg sjekket på skatteetaten mitt arbeidsforhold. Fann ut at sjefen hadde redusert stillingsprosent x 2. Fra 75 til 25, og videre til 0 % uten å gi beskjed. Er det lovlig?

Les mer

Ingen kompensasjon for arbeid utenfor arbeidstid

23. mai 2022 · spørsmål

Jeg jobber som avdelingsleder på en skole, og har en ordinær arbeidstidsavtale med arbeidstid klokken 8:00-15:30 og fleksitidsordning. Utenom arbeidstid har jeg ansvar for vikartelefon. Det vil si at jeg får telefoner med påfølgende arbeid utenom arbeidstid alle dager og kvelder. Dette blir ikke avlønnet/kompensert i dag og er en vanlig problemstilling i norsk skole. Hva er rimelig å tenke her? Hvordan bør slikt arbeid kompenseres?

Les mer

Fått kutt i timer etter sykemelding

06. mai 2022 · spørsmål

Arbeidsgiver kuttet ned timene min etter at jeg har vært sykmeldt. Er det lovlig? Står 16 timer i uka i kontrakten. Arbeidsgiveren sier hvilken kunde som har klaget på meg ansikt til ansikt, men når jeg spør om dokumentasjon på papir, blir det avvist, med tanke på at de sier det er konfidensiell informasjon og at det ikke har noe å si hvem som klager (altså arbeidsgiveren eller kunden).

Les mer

Har arbeidstaker krav på timer fra timebank?

06. mai 2022 · spørsmål

Vi har en arbeidstaker som hadde avtalt innarbeiding av timer, dvs. skulle jobbe en vakt som skulle gå i timebank for senere avspasering. 2-3 uker før denne vakten blir han sykmeldt. Har han da krav på disse timene til timebank?

Les mer

Arbeidsgiver har kuttet antall arbeidstimer per uke

03. mai 2022 · spørsmål

Har en liten stilling som bpa hvor det på kontrakten står 10 timer i uka. Fikk plutselig beskjed om å gå ned i stilling, og jobber nå kun 7 timer pr. uke. Beskjeden ble gitt på sms. Har jeg krav på etterbetaling for tapte timer i henhold til kontrakten, eller kan leverandøren av bpa gjøre akkurat som de vil?

Les mer

Arbeidsgiver endrer nattevaktstider

03. mai 2022 · spørsmål

Jeg har ei fast nattevaktstilling i kommunen med turnus. Det står i arbeidsavtalen min: «Særskilte avtalevilkår: Stillingen er en nattevaktstilling med jobb hver 3. helg». Arbeidsgiver har nå flere ganger endret på vaktene mine til andre dager, og i tillegg flyttet meg over til dag og aftenvakter fordi bruker er borte. Jeg har ikke blitt spurt om dette i forkant heller. Kan arbeidsgiver gjøre dette?

Les mer

Arbeidsgiver krever helgejobb i ferien

05. apr 2022 · spørsmål

Eg er nattevakt og har 92 % fast stilling. Har fått sommerturnusen og skal ha 4 sammenheng ferieveker. I den perioden har eg totalt 14 vakt. Fekk beskjed om å seie fra kva tid ønsker eg å ta mi 5. veke . I den veke som eg he lyst å ha ferie har eg arbeidshelg, så fekk beskjed om eg kan ta fri den veka ,men eg må jobbe helga, for eg he to arbeidshelg i den andre ferien min. Spørsmålet er at é der lov og regler som sier eg kan ikkje ha 3 arbeidshelg i ferien?

Les mer

Betalt for møte utenfor arbeidstid?

28. mar 2022 · spørsmål

Jeg fikk innkalling til et møte pga. sykefravær. Arbeidstakers medvirkningsplikt sier at arbeidstaker må bidra til å utarbeide og gjennomføre oppfølgingsplan sammen med arbeidsgiver. Møte ble arrangert utenom min arbeidstid. Kan jeg regnes møte som arbeidstid? Arbeidsgiver nekter å betale for denne tiden.

Les mer