Arbeidstid

Innhold

Har ikke fått betalt for ekstravakter

17. aug 2022 · spørsmål

Saken min gjelder om ubetalte ekstravakter fra november og desember 2020. Jeg gikk i november og desember 2020 en turnus som ikke var meldt til kommunen jeg jobber i. Jeg hadde 100 % stilling den tiden, men da jeg flyttet til en midlertidig nattstilling. Jeg er ikke helt sikker om jeg blir riktig betalt, og i tillegg har jeg aldri fått betalt for de 7 ekstra vakter. Hva er det beste for meg i denne saken?

Les mer

Arbeidsgiver har endret stillingsprosent uten å varsle

25. mai 2022 · spørsmål

Jeg har jobbet på reinhaldsfirma snart i et år. Fikk problemer med kneet og måtte bruke sykemelding. Arbeidsgiver ville ikke tilpasse arbeidsoppgaver så begynte og ignorere meg. Fikk ikke turnus den dagen som jeg brukte å få den. Svarer ikke på sms og e-post. Bekrefter ikke sommerferie. Til slutt har jeg sjekket på skatteetaten mitt arbeidsforhold. Fann ut at sjefen hadde redusert stillingsprosent x 2. Fra 75 til 25, og videre til 0 % uten å gi beskjed. Er det lovlig?

Les mer

Ingen kompensasjon for arbeid utenfor arbeidstid

23. mai 2022 · spørsmål

Jeg jobber som avdelingsleder på en skole, og har en ordinær arbeidstidsavtale med arbeidstid klokken 8:00-15:30 og fleksitidsordning. Utenom arbeidstid har jeg ansvar for vikartelefon. Det vil si at jeg får telefoner med påfølgende arbeid utenom arbeidstid alle dager og kvelder. Dette blir ikke avlønnet/kompensert i dag og er en vanlig problemstilling i norsk skole. Hva er rimelig å tenke her? Hvordan bør slikt arbeid kompenseres?

Les mer

Fått kutt i timer etter sykemelding

06. mai 2022 · spørsmål

Arbeidsgiver kuttet ned timene min etter at jeg har vært sykmeldt. Er det lovlig? Står 16 timer i uka i kontrakten. Arbeidsgiveren sier hvilken kunde som har klaget på meg ansikt til ansikt, men når jeg spør om dokumentasjon på papir, blir det avvist, med tanke på at de sier det er konfidensiell informasjon og at det ikke har noe å si hvem som klager (altså arbeidsgiveren eller kunden).

Les mer

Har arbeidstaker krav på timer fra timebank?

06. mai 2022 · spørsmål

Vi har en arbeidstaker som hadde avtalt innarbeiding av timer, dvs. skulle jobbe en vakt som skulle gå i timebank for senere avspasering. 2-3 uker før denne vakten blir han sykmeldt. Har han da krav på disse timene til timebank?

Les mer

Arbeidsgiver har kuttet antall arbeidstimer per uke

03. mai 2022 · spørsmål

Har en liten stilling som bpa hvor det på kontrakten står 10 timer i uka. Fikk plutselig beskjed om å gå ned i stilling, og jobber nå kun 7 timer pr. uke. Beskjeden ble gitt på sms. Har jeg krav på etterbetaling for tapte timer i henhold til kontrakten, eller kan leverandøren av bpa gjøre akkurat som de vil?

Les mer

Arbeidsgiver endrer nattevaktstider

03. mai 2022 · spørsmål

Jeg har ei fast nattevaktstilling i kommunen med turnus. Det står i arbeidsavtalen min: «Særskilte avtalevilkår: Stillingen er en nattevaktstilling med jobb hver 3. helg». Arbeidsgiver har nå flere ganger endret på vaktene mine til andre dager, og i tillegg flyttet meg over til dag og aftenvakter fordi bruker er borte. Jeg har ikke blitt spurt om dette i forkant heller. Kan arbeidsgiver gjøre dette?

Les mer

Arbeidsgiver krever helgejobb i ferien

05. apr 2022 · spørsmål

Eg er nattevakt og har 92 % fast stilling. Har fått sommerturnusen og skal ha 4 sammenheng ferieveker. I den perioden har eg totalt 14 vakt. Fekk beskjed om å seie fra kva tid ønsker eg å ta mi 5. veke . I den veke som eg he lyst å ha ferie har eg arbeidshelg, så fekk beskjed om eg kan ta fri den veka ,men eg må jobbe helga, for eg he to arbeidshelg i den andre ferien min. Spørsmålet er at é der lov og regler som sier eg kan ikkje ha 3 arbeidshelg i ferien?

Les mer

Betalt for møte utenfor arbeidstid?

28. mar 2022 · spørsmål

Jeg fikk innkalling til et møte pga. sykefravær. Arbeidstakers medvirkningsplikt sier at arbeidstaker må bidra til å utarbeide og gjennomføre oppfølgingsplan sammen med arbeidsgiver. Møte ble arrangert utenom min arbeidstid. Kan jeg regnes møte som arbeidstid? Arbeidsgiver nekter å betale for denne tiden.

Les mer

Øke stillingsprosent under sykemelding

28. mar 2022 · spørsmål

Jeg er ansatt i en ca 50 % midlertidig stilling (18 timer i uken), frem til juni. Jeg er nå gravid i uke 12,og har vært sykemeldt i noen uker. Min leder har sagt at hun kommer til å forlenge vikariatet. For meg ville det vært en fordel med tanke på foreldrepenger om stillingsprosenten økes. Leder ønsker å gjøre det som er best for meg, men er usikker på jusen i denne situasjonen. Er det noen lovmessige betenkeligheter ved å utvide stillingsprosenten til en gravid i sykemelding?

Les mer

Ferie blir regnet som avspasering

17. mar 2022 · spørsmål

Jeg jobber 80 % som fagarbeider i skole. Lønn blir redusert, da stillingen følger lærerens skolerute. Lønn blir da på 71,20 %. Jeg har alltid blitt fortalt at jeg blir trukket i lønn slik at jeg har ferie når barna har ferie, men når jeg nå skal søke fødselspermisjon, sier de at jeg bare har 5 uker ferie og at resterende skoleferier blir registrert som avspasering. Er dette lov?

Les mer

Kan man bli trukket i lønn for pauser?

14. mar 2022 · spørsmål

If I have a contract that is 100 %, which as far as I know is 162.5 hours, and if I work for example 162.5 hours but when I put in my breaks I have less then 162.5 and I get paid less then 162.5 is that ok or should I be paid 162.5 and not any less than that even though I had my breaks which take around 10-11 hours from the total? This is a question regarding company that is not bound by any collective agreement, only law of Norway.

Les mer

Får færre arbeidstimer enn avtalt

07. mar 2022 · spørsmål

Jeg har signert en fast kontrakt, 100 % stilling, med garantert 39 arbeidstimer per uke. Men til tross for kontrakten, gir arbeidsgiveren meg bare 35 timer i uken. Har arbeidsgiver rett til å kutte i lønnen min selv om det ikke står i kontrakten at det kan endre arbeidstiden min?

Les mer

Arbeidsgiver avlyser avtalte ekstravakter

28. feb 2022 · spørsmål

Jeg jobber i et bofellesskap, med fast ca. 10 % stilling. Derfor jobber jeg også som vikar og tar mye ekstravakter på samme stedet. I påsken har jeg fått tildelt flere vakter, fordi en fast ansatt var i permisjon. Nå har jeg fått vite at vaktene er fjernet fra vaktlisten, fordi vedkommende kommer tilbake fra permisjon tidligere enn planlagt. Har arbeidsgiver lov til å fjerne meg fra vakter når de er avtalt? Hvilke rettigheter og krav har jeg i denne situasjonen?

Les mer

Mister nattillegg ved avspasering

18. feb 2022 · spørsmål

Jeg jobber 100 % stilling som nattevakt. Når jeg da jobber en helligdag tar jeg tillegget ut som fridag (altså ikke utbetaling). Da trekker arbeidsgiver (KS) nattillegget og det er ca 500 kr for hver avspasert vakt. Dei som jobber dag/aftenvakter må jo avspasere en dagvakt uten å bli trukket kvelds/nattillegg, men det kan jo ikke jeg som bare jobber nattevakter. Kan dette stemme?

Les mer

Krav på økt stillingsprosent

14. feb 2022 · spørsmål

Jeg søkte på en 100% stilling, men fikk bare 20 % i juli 2021. Tre måneder etter dette fortsetter det slik, selv om jeg jobber 100 % og mye overtid. Arbeidsgiver ansetter nye i samme jobb etter meg. Alle får bare 20 %. Er dette lovlig? Jeg får høre at du skal få 100%, men det har fremdeles ikke hendt. Jeg får skryt av min jobb, og skal snart ta truckførerbevis via jobben. Jeg er konkret utsatt for diskriminering /rasisme, da kollegaer vil ha meg vekk. Jeg opplever at to av sjefene behandler meg direkte dårlig. Jeg har ikke fått opplæring, og har lært alt av meg selv i et farlig yrke (giftig avfall /gasser).

Les mer

Taper lønn på endret jobbrotasjon

01. feb 2022 · spørsmål

Jeg jobber på anlegg og går vanligvis en 15-13 rotasjon. Men nå på nyåret så skal de bytte rotasjon på meg. Jeg skal da gå over til 4 dager per uke. Problemet mitt da, er at jeg ikke vil få mer en 50 % av lønna. Etter at jeg har jobbet i 13 dager, så må jeg ta fri. Da får ikke jeg begynt på jobb, før de siste ukene i måneden. Det utgjør 75 t. Jeg har en 100 % stilling, og vil da mangle 75 t. Kan bedriften gjøre som de vil? Uten å kompensere for noen ting? Dette gjelder foreløpige bare en mnd.

Les mer

Arbeidsgiver har ikke nok jobb til å fylle stilling

06. jan 2022 · spørsmål

Jeg har en kontrakt på 37,5 timer per uke. Min arbeidsgiver sendte meg 3 beskjeder i løpet av desember at han ikke har jobb for meg. Det betyr at selv om jeg var tilgjengelig for å utføre jobb, var jeg hjemme. I tillegg brukte jeg privat bil i arbeidstiden å reise mellom kontoret og ulike prosjekter. Jeg fikk ikke heller penger fra arbeidsgiver på manglende arbeidsdager og bruk av privat bil i arbeidstiden. Jeg sendte en epost til sjefen med betalingskrav, ble det gjort riktig?

Les mer

Mistet mertid pga sykemelding

15. des 2021 · spørsmål

I min jobb er det høysesong okt-jan, da må man påregne mertid. Dette står i kontrakt. Var sykemeldt uke 48, men da fjernet arbeidsgiver mertiden på 16 t fra vaktlisten, og satte meg tilbake til ordinære timer. Er dette lov? Han påstår at Virke sier dette er rett.

Les mer

Får ikke fast jobb til tross for avtale

10. des 2021 · spørsmål

De siste årene har jeg gjennomgått omskolering og arbeidstrening, i bedrift med arbeidsoppgaver relatert til studiene, mellom semestrene. Jeg har fremdeles mulighet til videre omskolering i 2 år. Men for 4 måneder fikk jeg beskjed fra daglig leder, at jeg skulle få fast jobb når arbeidstreningsperioden var over (flere måneder siden). Dette har blitt nevnt med jevne mellomrom i høst/vinter. Pga. dette utsatte jeg videre studie, men jeg har enda ikke fått jobb selv om jeg får arbeidsoppgaver.

Les mer