Testament

Innhold

Kan far testamentere bort mer til to av barna?

08. mai 2023 · spørsmål

Arv etter far: 3 døtre,1 av de har ingen kontakt med far el søsken. Var et engangstilfelle av far. Ifht arv, kan far velge å gi to av døtrene mer enn den siste? Hva med hvis han kjøper hytte, kan den settes i to av døtrenes navn eller i sitt eget navn og skrive i et testamente at hytta skal gå til kun to av døtrene? Kan han gi to av døtrene pengegaver? Evt hvor høy sum?

Les mer

Ønsker at egne barn begunstiges i mannens testament

05. mai 2023 · spørsmål

Jeg har en livsforsikring som jeg har begunstiget til min mann 75 % og mine særkullsbarn 12,5 % hver. Mine barn har bare meg, det er derfor viktig for meg at den delen av livsforsikringen som i første omgang går til min mann skal tilfalle mine barn ved hans død. Han har også 2 særkullsbarn. Hvordan kan vi løse dette best mulig uten at min mann blir skadelidende mens han lever?

Les mer

Kan søsken bestride testamente?

05. mai 2023 · spørsmål

Vi er et barnløst ektepar og begges foreldre er døde. En av oss har flere søsken. Vi skriver testamente, hvor alle nevøer og nieser er arvinger, men ikke søsken. Kan slikt testamente bestrides av søsken?

Les mer

Testament som tar hensyn til livsarvinger

20. apr 2023 · spørsmål

Ektepar i 70-årene vil gjerne sette opp testamente. Eier hytte på fjellet samt en tilliggende hyttetomt, leilighet i byen og leilighet i Spania. Bil, men mindre kapitalreserve (800'). Ønsker at eldste barnebarn skal arve hytta på fjellet, ellers ingen faste føringer, men 1 barn har ektefelle/familie og god økonomi, 1 barn er samboer med meget trang økonomi og siste barn er alene med ny leilighet og stor gjeld (hvorav vi har tatt opp lån og lånt videre til henne - ikke tinglyst). Hensyn vi må ta?

Les mer

Kan samboer bli boende i bolig når den andre samboeren dør?

27. mar 2023 · spørsmål

Vi er et samboerpar, der vi eier ulikt på en felles bolig. Tinglyst 75 % og 25 %. Vi har barn på hver vår kant, og ønsker å skrive et slags testamente, der den annen part kan bo videre i bolig til sin egen død, dersom samboer dør, uten å gjøre opp arven til avdødes barn. Kan vi skrive en slik avtale/testamente privat, med utenforstående vitner?

Les mer

Arv etter barnløs onkel

24. mar 2023 · spørsmål

Jeg og min søster har fått brev ang orientering av testament etter avdød barnløs onkel. Skifte av boet. Vedlagt et testament fra 2003, hvor jeg og min søster står som arvinger, etter tante og onkel. Så et nytt testament fra 2015, omgjort etter tantes død, der vi ikke lenger står som arvinger. Ordlyd: person skal arve alt jeg etterlater meg. Dersom man skulle komme til at hun ikke kan arve mer enn halvdelen av det totale bo, skal hun arve halvdelen av det totale bo. Hva ligger i dette, ikke kan?

Les mer

Kan man unnlate å rapportere inn testament til Skifteretten?

16. mar 2023 · spørsmål

Kan man unnlate å rapportere inn testament til Skifteretten når én av ektefellene dør? Felles testament for ektefellene er utformet ved hjelp av advokat. Det er ikke rapportert til Tingretten, men finnes i papirform i ekteparets hjem.

Les mer

Ønsker at ektefelle skal arve alt

10. mar 2023 · spørsmål

Jeg og min mann er barnløse og ønsker at den som er igjen etter dødsfall skal arve alt. Vi ønsker ikke at arv skal tilfalle den dødes søsken. Når vi begge er døde ønsker vi å dele arven vår på de etterlatte , men ikke før. Hvordan går vi frem for å ordne dette?

Les mer

Har mannens barn krav til å arve bolig?

06. mar 2023 · spørsmål

Jeg er gift, vi har 2 barn på hver side, men ingen felles barn. Jeg eide boligen vi nå bor i mange år før vi giftet oss, eier fortsatt samme bolig 100 prosent alene. Boliglån er det jeg som betaler. Hvis ektemann skulle dø, må jeg da likevel selge huset og dele med barna hans?

Les mer

Føringer i testament

03. mar 2023 · spørsmål

Gift par med 1+ 2 særkullsbarn. Etter hvert vil tiden komme da vi skal flytte i annen egnet bolig eller en av oss dør. Kan vi i vårt testamente ha en betingelse at den av barna som skal overta boligen ikke kan leie/låne den bort. Hvis noen skal bo i boligen må det være arvtaker eller hans barn. Hvis det er mulig med denne betingelsen må dette gjelde for et visst antall år, forslag på hvor mange?

Les mer

Mor får ikke arv etter avdød ektemann

16. jan 2023 · spørsmål

Min mors nylig avdøde mann har ifølge hans barn ikke skrevet noe arv til min mor .Gjennom hele livet har han sagt at han skal sørge for henne. Nå to mnd etter hans død fikk hun beskjed om at huset skal selges og hun må flytte. Hun har ikke vært med på møte ang testament og arv, kan vi stole på at han ikke har sørger for henne? Han satt i uskiftet bo etter barnas mor døde. Barna har fått store beløp gjennom mange år. Min mor var ikke gift med han. Har hun krav på noe etter loven. Hun har bidratt hver mnd.

Les mer

Hva skjer hvis den som er tilgodesett i testament dør?

11. jan 2023 · spørsmål

En niese døde av kreft nylig. Tilgodesett i mitt testamente. Må jeg skrive nytt så dette tilfaller barna hennes eller går det automatisk til dem?

Les mer

Advokaten som oppbevarte testament er død

09. jan 2023 · spørsmål

Min kones mor fikk satt opp et testament for mange år siden av advokat i Drammen som også skulle oppbevare testamentet inntil fullbyrdelse. Vi har prøvd å få kontakt med ham, men ut fra det vi har funnet ut døde han for noen år siden og advokatfirmaet eksisterer ikke lenger. Antar det er et system innenfor advokatbransjen som sikrer at dokumenter en advokat har sikres når et advokatfirma legges ned uansett årsak. Kan dere hjelpe min kone?

Les mer

Hvordan finne ut om far skrev testament?

09. jan 2023 · spørsmål

Min far døde nylig, uten å ha skrevet et testamente, men jeg har fått vite at han skal ha snakket med en advokat om arv. Er det noen måte jeg kan finne ut hvem denne advokaten er, så jeg eventuelt kan få bekreftet at det ikke fins et testamente? (Vi har i praksis ikke hatt kontakt siden han stiftet ny familie for mange år siden, og jeg ønsker helst å prate direkte med en advokat enn å skulle gå via familien som jeg ikke kjenner).

Les mer

Hva skjer med hytte og leilighet hvis mannen dør?

09. jan 2023 · spørsmål

Jeg eier leilighet og hytte, og har nettopp giftet meg. Min mann har flere barn fra tidligere forhold, men vi har ikke barn sammen. Jeg har heller ingen barn fra før. Hvis han går bort før meg, vil hans barn ha noe arverett fra bolig som står i mitt navn? Og hva skjer om jeg går bort før han?

Les mer

Arverett etter barnløs onkel

06. des 2022 · spørsmål

Min onkel, uten barn, har testamentert alt til sin samboer, sier han. Min tante, hans søster, lurer på om det er lov.

Les mer

Ønsker at egen sønn skal arve bolig

01. des 2022 · spørsmål

Vi skal gifte oss og har begge voksne særkullsbarn. Jeg eier boligen og betjener gjeld, vi deler på fellesutgifter. Min samboer betaler bil ol. Vi vil at min sønn skal arve boligen etter meg og vil opprette særeie. Har min kommende mann krav på 1/4 av boet ved min død? Vi ønsker at han skal kunne bo i leiligheten frem til sin død, hva da med eventuell gjeld? Min sønn skal ikke arve noe etter min mann og hans barn ingenting fra meg. Kan dette avtales i et testament/ektepakt?

Les mer

Mor ønsker at bare et av barna skal arve henne

14. nov 2022 · spørsmål

Min mor vil at jeg skal arve huset etter henne da jeg er den eneste av 4 som tar vare på henne med pleie og omsorg. Hvordan går vi fram og kan dere hjelpe?

Les mer

Vil holde gjenstander arvet fra familie utenfor arveoppgjør

14. nov 2022 · spørsmål

Jeg er samboer og skriver eget testament da jeg vil at en del av mitt skal gå tilbake til min familie og en del til min samboer. Mitt spm: Mine foreldre gir meg innimellom ting de mener jeg skal ha. Dette vil jeg skal tilbake til min familie da min samboers barn ikke har noe forhold til det. Ikke alt har verdi i kroner og øre, men affeksjon for min familie. Kan jeg legge dette på en minnepenn og ha det som vedlegg til testamentet? Om ikke så må jeg hele tiden skrive nytt. Som hjelp når jeg er død..

Les mer

Hva gjør jeg som enearving når døende far vil at j..

27. okt 2022 · spørsmål

Hva gjør jeg som enearving når døende far vil at jeg skal signere på at hans samboer gjennom de siste 13 årene skal bli boende i hans leilighet til hun dør . De har ingen felles barn og han sitter i uskiftet bo? Han påstår også at hennes voksne barn skal ha sin del når han dør.

Les mer