Alle fylker

Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Åse Britt Olafsen

Advokatfirma Olafsen AS

Særskilt kompetanse innen arbeidsrett, offentlig rett og alm. jus for privat næringsliv. Forhandlinger og prosedyre for domstolene.

Svein Olav Duesund

Advokatfirmaet Duesund AS

Kompetanse på områder innenfor den offentlige forvaltning, herunder overprøving av vedtak truffet av offentlige myndigheter. Eksempler kan være plan- og byggesaker, førerkortsaker, bevillinger o.l.