Alle fylker

Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Hilde Elisabeth Jæger

Advokat Hilde Jæger AS

Min erfaring medfører at jeg er velkjent med strafferettspleien, og herunder forsvarerrollen og rollen som bistandsadvokat. Til orientering har jeg hatt flere forsvareroppdrag og oppdrag som bistandsadvokat for tingretter på Østlandet,og Borgarting lagmannsrett, både i saker der retten settes som meddomsrett og med lagrette.

Jeg forstår viktigheten av å være tilgjengelig for klienten. Jeg er fleksibel, løsningsorientert og har meget stor arbeidskapasitet.

Bjørn Robert Antonsen

Advokatfirmaet Grindstad & CO ANS

Særskilt kompetanse innen arbeidsrett, fast eiendom, straff og bistand, transportrett; lov om veifraktavtaler, cmr, samt tvister om tyngre kjøretøy.