Spør advokaten

Har du spørsmål om hverdagsjussen? Advokater med solid erfaring gir deg gratis svar. Skriv kort, og unngå all informasjon som kan identifisere deg selv eller andre berørte parter (navn, bosted, personnummer etc). Gjør gjerne et søk på siden for å se om vi har svart på tilsvarende spørsmål før.

Vær oppmerksom på at alle besvarte spørsmål vil bli publisert i en anonymisert versjon på denne nettsiden. Hvis vi besvarer ditt spørsmål kan du regne med svar innen to uker. Alle innsendte spørsmål som ikke blir besvart blir slettet etter tre uker.

tegn igjen

Reklamere på mangler i utleieleilighet

Publisert: 24.03.2022

Vi er to stykker som flyttet fra Stavanger til Drammen og leier nå en leilighet her. Grunnet avstanden ble vi nødt til å leie leiligheten usett. Vi ble lovet en nyoppusset leilighet. Den er ikke det. Flere småmangler med leiligheten. Da vi ankom leiligheten var den fryktelig skitten. Det var ikke gjennomført utvask. I senere tid har det oppstått sopp/fuktskade på badet (rosa merker i taket og brune prikker på veggen). Huseier har ikke svart oss. Vi ønsker å bryte kontrakten. Hva gjør vi?

Les mer

Rydde opp løsøre fra tvangssalg

Publisert: 24.03.2022

Kjøp av småbruk på tvangssalg: Er i en budprosess på et småbruk der eier har flyttet ut. Det er ufattelig mengder med løsøre/søppel på eiendommen. Både innvendig i hus og utvendig. Der det er 100 % sannsynlig at eier ikke vil rydde opp, og hente eiendeler. Og vil lage "trøbbel" om opprydding og fjerning ikke blir gjort etter boken. Hvordan skal man gå frem med å fjerne løsøre etter tinglysning av eiendomsrett? De er også 7 eldre traktorer på eiendommen. Der skilta er fjernet av eier. Hva med dem?

Les mer

Kan utleier kreve mer penger for strøm?

Publisert: 24.03.2022

Har strøm inkludert i leien, men i leieavtalen står det "Leietaker er gjort særskilt oppmerksom på anledningen utleier har etter husleieloven § 4-5 å regulere for utgiftene ved forbruk av elektrisitet." Hva vil det si? Utleier ba oss søke strømstipend fra Lånekassen for å gi til dem. De har ikke gitt beskjed om at vi har brukt mer strøm enn vanlig. Kan de kreve penger pga høye strømpriser selv om forbruket ikke er forhøyet? Avtalen er at vi evt. skulle betale dersom forbruket ble mer enn normalt.

Les mer

Elkjøp har reservert stort beløp for kansellert bestilling

Publisert: 24.03.2022

Jeg lurer på hva mine rettigheter er når Elkjøp.no har reservert over 5000,- på mitt kredittkort hos Santander i over 10 måneder for en bestilling som ble kansellert samme dag? Elkjøp.no har bedt Santander om å slette beløpet i dag, og tilbudt meg et gavekort på 300,- som kompensasjon. Jeg føler meg skikkelig tråkket på, og jeg har vært en kasteball hos kundeservice i snart 1 år. Har jeg rett til erstatning for at de ikke har opphevet reservasjonen innen rimelig tid?

Les mer

Fakturere leietaker for ekstra strøm

Publisert: 24.03.2022

Etter mye frem og tilbake mener leietaker at han ikke må betale for strøm utover 1000 kr da han har forstått det slik at det er 1000 kr fast/mnd for strøm. Min mening med kontrakten var at det settes av 1000 kr/mnd til strøm, men om forbruket overstiger 1000 kr vil jeg kunne kreve dette betalt i senere tid av leietaker. Under strømposten er det krysset av på "strøm og oppvarming er inkludert i leia". Under partene har særskilt avtalt "Strøm er A-konto 1000kr/mnd. Kan etterfaktureres". Kan jeg da fakturere?

Les mer

Hvem har rett til å selge kunsten?

Publisert: 24.03.2022

Hvis jeg lager kunst til et prosjekt, og det ikke står noe sted at jeg gir fra meg opphavsretten, eier da jeg fortsatt åndsverket? Kunsten ble utformet og var laget spesielt til dette prosjektet, og de ansatte meg som kunstner, men avtalen vi hadde sier ingenting om opphavsrett. Selges den da ulovlig om prosjektet ikke overholder sin del av avtale om utbetaling av inntekter kunsten min gir? Kan de fritt bruke kunsten min som motiv på klær osv selv om dette ikke var avtalt på forhånd?

Les mer

Russebuss har fått sak i forliksrådet

Publisert: 24.03.2022

Vi er 27 jenter som var på buss sammen i fjor og vurderte å leie aggregat. Vi tok kontakt med et firma og avtalte (meldinger + telefon) at de skulle komme og se på bussen. Ett år senere får vi beskjed fra forliksrådet at vi skylder firmaet 26 000 for at de bestilte produkter de hadde planlagt å bruke på oss. De mener også at de har sendt fakturaer og purringer, men representanten fra bussen mener hun ikke har fått noe. Ingenting ble signert og vi leide aldri aggregatet. Hva burde vi gjøre?

Les mer

Kjøpe fars bolig

Publisert: 24.03.2022

Jeg og min bror ønsker å kjøpe boligen til vår far sammen. Han har snart bodd der i to år, og ønsker å flytte videre. Vi er kun to brødre og ingen flere søsken å ta hensyn til. Er det noen forskjell om vi feks kjøper en til en verdivurdering på markedspris, takst fra takstmann eller under noen av disse? Om vi kjøper denne boligen under dette som blir regnet som forskudd på arv, gave, eller noe annet? Enklere sagt: Hvordan kan vi gjøre dette på best mulig måte kostnadsmessig for oss?

Les mer

Svindelsak henlagt

Publisert: 24.03.2022

Ble lurt-svindlet i 2019 for 35 000 Euro av et spansk firma. Anmeldt til politiet for 2 år siden - svar " Vi har ikke ressurser".

Les mer

NAV har tatt beslag i depositumskonto

Publisert: 24.03.2022

Spørsmål gjelder beslag i depositumskonto. Da jeg inngikk leieforhold så ble det opprettet depositumskonto med utleier. I ettertid grunnet gjeldsproblemer så har Nav innkreving tatt beslag i denne konto. Kan Nav gjøre dette? Min utleier sier at grunnet dette (at denne konto ikke lengre er tilgjengelig som depositumskonto) så sier han at dette er brudd på leieavtalen. Det var ett krav å ha depositum for å inngå leieforholdet. Det som nå er problemet er at jeg risikerer å miste leieforholdet.

Les mer
1 191 211