Alle kommunene i Finnmark

Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Gisle Loso

Advokat Gisle Loso AS

Porteføljen består i tillegg av bobehandling (konkurs, dødsbo, felleseieskifte) og tvangssalg for det offentlige.

Benedicte Hoaas

Advokatselskapet Hoaas AS

Advokat Benedicte Hoaas
v/Advokatselskapet Hoaas AS
Løkkeveien 43
9510 Alta
+47 95997556
E-post: hoaas@advokathoaas.no
Nettsted: www.advokathoaas.no

Kjetil Hugo Nilsen

Advokat Kjetil H. Nilsen AS

Spesialområder:

Jeg jobber stort sett med strafferett, både som forsvarer og bistandsadvokat. Jeg er fast oppnevnt forsvarer for Alta og Hammerfest tingrett/ Hålogaland lagmannsrett.

Jobber ellers litt med arverett, ekteskapsrett, barnevern og det meste innenfor dagliglivets jus.

Line Hammari

Advokat Line Hammari

Spesialområder:

Line Hammari har 20 års erfaring som advokat/advokatfullmektig.

Hammari er fast bistandsadvokat ved Vestre Finnmark tingrett og Hålogaland lagmannsrett, og tar oppdrag som bistandsadvokat også i andre domstoler.

Hovedfelt for øvrig er barnevernsaker for private parter samt barnefordelingssaker/foreldretvister.

* Barnevern
* Bistandsadvokat
* Barnefordeling