Alle kommunene i Agder

Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Heidi Ekrem

Advokatfirma Hald & Co DA

Forretningsadvokat

Bevilling siden 2001

Spesialområder:

20 års erfaring med selskapsrett, herunder utredninger, operativ bistand, avtaleverk knyttet til aksjeselskaper, ansvarlige selskaper, stiftelsesrett, KF, IKS, borettslag og eierseksjonssameier.
Omfattende erfaring med aksjonæravtaler og formell virksomhetsstyring.
Omfattende erfaring med rådgivning, due diligenc, forhandlinger og avtaleverk knyttet til kjøp/salg av aksjer, virksomhet og eiendom.
Kompetanse på husleie (næring/bolig), offentlige anskaffelser og telekom.