Alle kommunene i Østfold

Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Peter Trygve Hansen

Advokatene i Lykkeberg

Arbeidsrett. Selskapsrett. Dødsboer og konkursboer. Generasjonsskifter. Forhandlinger og prosedyre.

Harald Bjelke Wibye

Advokatene i Lykkeberg

Jeg har over 20 års erfaring innen alle typer barnevernssaker.

Jeg bistår en rekke store og mellomstore bedrifter innen kontraktsrett, arbeidsrett, generell forretningsjus samt at jeg innehar styreverv i flere virksomheter.