Alle kommunene i Agder

Endre valg

Kompetanse

Rolle

Pål Arne Eide

Advokat Pål A. Eide

Jeg har hatt en rekke saker herunder internasjonal skatterett for norske arbeidstakere ansatt i utenlandske rederier på skip i utenriks sjøfart.
Jeg har osgå hatt omfattende saker som bistandsadvokat vedr. erstatning til voldsoffere og etterlatte.

Lars Thomas Rodvelt

Advokat Lars Ths. Rodveldt

Min praksis omfatter "småbyjus" der det tas stilling til det meste av dagliglivets probelemer.
Det jeg arbeider mest med, er fast eiendoms rettsforhold samt Plan- og bygningslovgivningen. Jeg steller også med utbygging og kontrakter, mye arv og skifte samt forsikringssaker og saker om feil og mangler ved kjøp av hus eller hytte.