Alle kommunene i Agder

Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Johan Fredrik Gjesdahl

Advokatfirma Wigemyr & Co DA

Allmennadvokat, Bistandsadvokat

Bevilling siden 2001

Spesialområder:

Ytterligere kompetanse innen yrkessykdommer, arbeidsavklaringspenger, pensjonsforsikring, personalgaranti, uførekapital, loss of licence og forsikrings- og erstatningsrettigheter under Hovedtariffavtalen (HTA) for ansatte i Staten, fylkeskommune og kommune.

Sverre Bragdø-Ellenes

Advokat Sverre Bragdø-Ellenes

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 2007

Arbeider med både forretningsjus og privates rettsforhold med hovedvekt på kontraktsrett, husleierett, fast eiendom, arvespørsmål, erstatnings- og forsikringsrett, og konkursbehandling, herunder prosedyre for domstolene.

Er lærebokforfatter i husleierett.

Samarbeidsadvokat for medlemmer av Huseiernes Landsforbund.

Asbjørn Breistein

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig Kristiansand DA

Forretningsadvokat

Bevilling siden 1992

Selskapsrett
Kontraktsrett
Fast eiendoms rettsforhold
Shipping
Finansiering
Arbeidsrett
Forhandlinger og prosedyre
Immaterialrett
Styreverv