Alle kommunene i Agder

Endre valg

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Atle Berentsen

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig Kristiansand DA

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 2001

Min bistand knytter seg hovedsaklig til næringslivsklienter innen fast eiendom og entreprise (både på byggherre- og entreprenørsiden).

Helge Dolsvåg

Advokatfirmaet Sylte

Allmennadvokat, Bistandsadvokat

Bevilling siden 2004

Spesialområder:

Jeg har arbeidet 8 1/2 år i Trygderetten.

Jeg har videre 3 års arbeidserfaring som dommerfullmektig / konstituert sorenskriver.

Har siden 2004 arbeidet som advokat med egen praksis.

Sven Farbrot

Advokatfirma Tofte AS

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 2010

Alminnelig praksis med hovedvekt på fast eiendom, skjønn og ekspropriasjon,entrepriserett, vassdrags- og energirett og kontraktsrett, samt rådgivning, konflikthåndtering og prosedyre.