Alle kommunene i Agder

Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Stein Erikstad

Advokat Erikstad AS

Forhandlinger; M&A; Selskapsrett; Kontraktsrett; Immaterialrett; Fast eiendoms rettsforhold; Arbeidsrett; Prosedyre; Voldgift

Helge Dolsvåg

Advokatfirmaet Sylte

Jeg har arbeidet 8 1/2 år i Trygderetten.

Jeg har videre 3 års arbeidserfaring som dommerfullmektig / konstituert sorenskriver.

Har siden 2004 arbeidet som advokat med egen praksis.