Alle kommunene i Østfold

Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Silja Dagenborg

Nordia Law Advokatfirma AS

Silja Dagenborg arbeider særskilt med fast eiendom, selskapsrett, transaksjoner, skatte – og avgiftsrett samt tvisteløsning både for private og næringsdrivende.

Edvard Brække

Advokat Edvard Brække

Advokaten tilbyr følgende tjenester:
1. Regional bistand i Sør-Amerika der jeg oppholder meg store deler av året.
2. Juridisk og strategisk IPR-rådgivning i en global kontekst.
3. Forretningsadvokattjenester til norske bedrifter.

Even Rønvik

Advokat Even Rønvik AS

særlig kompetanse innenfor avhending,bustadoppføring og entrepriserett, dessuten tingsrettslige spørsmål så som odelsrett,utmarksspørsmål,vei,sevitutter og fast eiendoms rettsforhold.Videre forvaltningsrett derunder kommunal forvaltning,ekspropriasjons-og bygningsrett.Forøvrig prosedyre oppdrag innenfor de samme områder samt arbeidsrett, strafferett og erstatningsrettslige spørsmål