Alle kommunene i Vestland

Endre valg

Kompetanse

Tor Andre Evjen Amble

Advokatfirmaet Amble AS

Allmennadvokat, Bistandsadvokat, Eiendomsmekling, Forsvarsadvokat

Bevilling siden 2011

Gode kunnskaper i Stiftelsesrett og sammenslutningsrett, grunnet arbeid ved Lotteri- og Stiftelsestilsynet avd. stiftelser.

Lene Knapstad

Advokat Lene Knapstad AS

Allmennadvokat, Bistandsadvokat, Forsvarsadvokat

Bevilling siden 2013

Lene Knapstad har brei faglig bakgrunn fra mange års arbeid i domstolen som utreder i Høyesterett og dommerfullmektig, samt som juridisk rådgiver i Utenrikdsdepartementets rettsavdeling. Fra 2015 har hun arbeidet som advokat.

Knapstad er en faglig dyktig og samvittighetsfull advokat som oppnår gode resultat for sine klienter.

Hun er medlem av den regjeringsoppnevnte klagenemnden for EØS-erstatningssaker og er fast forsvarer for Sogn og Fjordane tingrett og Gulating lagmannsrett.

Erik Slotterøy

Advokatfirma Blikra, Slotterøy & Fonn AS

Bistandsadvokat, Forretningsadvokat, Forsvarsadvokat

Bevilling siden 2007

Ole Rune Døskeland

Advokat Ole Rune Døskeland MNA

Allmennadvokat

Bevilling siden 2008

Spesialområder:

Jeg bistår med salg (megleroppdrag og tvangssalg) og oppgjør (privatsalg) ved overføring av eiendom.

Ivar Eivind Hauge

Advokatfirmaet Hauge

Allmennadvokat, Bistandsadvokat, Forsvarsadvokat

Bevilling siden 2003

Tek også oppdrag som bistandsadvokat/støtteadvokat.

Gunnar Bøyum

Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS

Forretningsadvokat

Bevilling siden 1996

Har et kontaktnett (gjennom PricewaterhouseCoopers) i de fleste land i verden. Har kompetanse innen internasjonal selskaps- og personskatterett.

Har kompetanse innen selskapslovgivningen generelt, og spesielt innen aksjelovgivningen.

Har kompetanse innen kontraktsutforming for forretningslivet, og spesielt med utforming av aksjonæravtaler og samarbeidsavtaler.

Har kompetanse innen regnskaplovgivningen og økonomi generelt for næringslivet.

Andreas Rønnekleiv

Advokatfirmaet Andreas Rønnekleiv MNA

Allmennadvokat, Eiendomsmekling, Forretningsadvokat

Bevilling siden 1987