Alle kommunene i Vestland

Endre valg

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Gunnar Bøyum

Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS

Forretningsadvokat

Bevilling siden 1996

Har et kontaktnett (gjennom PricewaterhouseCoopers) i de fleste land i verden. Har kompetanse innen internasjonal selskaps- og personskatterett.

Har kompetanse innen selskapslovgivningen generelt, og spesielt innen aksjelovgivningen.

Har kompetanse innen kontraktsutforming for forretningslivet, og spesielt med utforming av aksjonæravtaler og samarbeidsavtaler.

Har kompetanse innen regnskaplovgivningen og økonomi generelt for næringslivet.

Tor Andre Evjen Amble

Advokatfirmaet Amble AS

Gode kunnskaper i Stiftelsesrett og sammenslutningsrett, grunnet arbeid ved Lotteri- og Stiftelsestilsynet avd. stiftelser.

Ole Rune Døskeland

Advokat Ole Rune Døskeland MNA

Allmennadvokat

Bevilling siden 2008

Spesialområder:

Jeg bistår med salg (megleroppdrag og tvangssalg) og oppgjør (privatsalg) ved overføring av eiendom.