Alle kommunene i Vestland

Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Inger Beth Fosse

Advokatfirma Blikra, Slotterøy & Fonn AS

Min CV etter at jeg fikk advokatbevilling 18.12.1996:
1996 - 2007- advokat med egen praksis
2007 - 2008 - dommerfullmektig ved Sogn og Fjordane tingrett
2008 - 2013 - politiadvokat ved Sogn og Fjordane politidistrikt
2013 - 2015 - kommuneadvokat i Sunnfjord kommune
2015 - 2019 - politiadvokat ved Sogn og Fjordane politidistrikt/Vest politidistrikt
2019 - 2022 - seniorrådgiver ved Stiftelsestilsynet
2022 - d.d - ansatt advokat ved Advokatfirma Blikra, Slotterøy & Fonn

Ole Rune Døskeland

Advokat Ole Rune Døskeland MNA

Spesialområder:

Advokat Døskeland bistår klienter knyttet til fast eiendom og selskapsrett.