Alle kommunene i Vestland

Endre valg

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Robert Fonn

Advokatfirma Blikra, Slotterøy & Fonn AS

Allmennadvokat, Bistandsadvokat

Bevilling siden 2004

Som fast advokat for Krisesenteret har advokat Fonn særlig erfaring med arbeid knyttet til bistand til fornærmede i forbindelse med straffesak, erstatning for personskade, økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd/skilsmisse, og hvor barna skal bo fast/samvær.

Gunnar Bøyum

Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS

Forretningsadvokat

Bevilling siden 1996

Har et kontaktnett (gjennom PricewaterhouseCoopers) i de fleste land i verden. Har kompetanse innen internasjonal selskaps- og personskatterett.

Har kompetanse innen selskapslovgivningen generelt, og spesielt innen aksjelovgivningen.

Har kompetanse innen kontraktsutforming for forretningslivet, og spesielt med utforming av aksjonæravtaler og samarbeidsavtaler.

Har kompetanse innen regnskaplovgivningen og økonomi generelt for næringslivet.