Alle kommunene i Vestland

Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Inger Beth Fosse

Advokatfirma Blikra, Slotterøy & Fonn AS

Min CV etter at jeg fikk advokatbevilling 18.12.1996:
1996 - 2007- advokat med egen praksis
2007 - 2008 - dommerfullmektig ved Sogn og Fjordane tingrett
2008 - 2013 - politiadvokat ved Sogn og Fjordane politidistrikt
2013 - 2015 - kommuneadvokat i Sunnfjord kommune
2015 - 2019 - politiadvokat ved Sogn og Fjordane politidistrikt/Vest politidistrikt
2019 - 2022 - seniorrådgiver ved Stiftelsestilsynet
2022 - d.d - ansatt advokat ved Advokatfirma Blikra, Slotterøy & Fonn

Robert Fonn

Advokatfirma Blikra, Slotterøy & Fonn AS

Som fast advokat for Krisesenteret har advokat Fonn særlig erfaring med arbeid knyttet til bistand til fornærmede i forbindelse med straffesak, erstatning for personskade, økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd/skilsmisse, og hvor barna skal bo fast/samvær.

Lene Knapstad

Advokat Lene Knapstad AS

Lene Knapstad arbeider mest med strafferett/prosess og prosedyre. Hun har brei faglig bakgrunn fra arbeid i domstolen som utreder i Høyesterett og dommerfullmektig, samt fra Utenrikdsdepartementets rettsavdeling. Fra 2015 har hun arbeidet som advokat. Knapstad er en faglig dyktig og samvittighetsfull advokat som oppnår gode resultat for sine klienter. Hun er medlem av den regjeringsoppnevnte klagenemnden for EØS-erstatningssaker og er fast forsvarer for Sogn og Fjordane tingrett og Gulating lagmannsrett.

Tor Andre Evjen Amble

Advokatfirmaet Amble AS

Gode kunnskaper i Stiftelsesrett og sammenslutningsrett, grunnet arbeid ved Lotteri- og Stiftelsestilsynet avd. stiftelser.