Gorm Lyng

Pretor Advokat AS

Bevilling siden 2009

Linn Hoel Ringvoll

Kameo AS

Forretningsadvokat

Bevilling siden 2011

Finansiering, selskapsrett, styreansvar, kontraktsrett, internasjonal privatrett (internasjonale kontrakter og tvangsfullbyrdelse)

Lars Erik Hammerdal

Momentum Advokat AS

Advokat Lars Erik Hammerdal har Master i Rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo fra 2010. Han har tidligere juridisk erfaring fra Eiendomsmegler 1, NAV, Kystverket og Kriminalomsorgen. Hans spesialkompetanse ligger innenfor områdene familie- og arverett, fast eiendom, eiendomsmegling og NAV-saker. Hammerdal har i tillegg ansvar for oppfølging av personer under vergemål og har i den forbindelse god erfaring innen blant annet gjeldsforhandlinger og økonomistyring.