Spør advokaten

Har du spørsmål om hverdagsjussen? Advokater med solid erfaring gir deg gratis svar. Skriv kort, og unngå all informasjon som kan identifisere deg selv eller andre berørte parter (navn, bosted, personnummer etc). Gjør gjerne et søk på siden for å se om vi har svart på tilsvarende spørsmål før.

Vær oppmerksom på at alle besvarte spørsmål vil bli publisert i en anonymisert versjon på denne nettsiden. Hvis vi besvarer ditt spørsmål kan du regne med svar innen to uker. Alle innsendte spørsmål som ikke blir besvart blir slettet etter tre uker.

tegn igjen

Mor overfører verdier til ett av barna

Publisert: 01.07.2020

Vi er 3 barn i familie. Mor er fremdeles i live og far døde i 1991. Mor har overdratt alt av verdier til ett av barna i de senere år, uten å opplyse de andre barna. Dette har kommet frem nå i senere tid. Hva kan de 2 andre barna gjøre for å få del i arv?

Les mer

Fordeling av arv etter mor

Publisert: 01.07.2020

Min mor døde 16. mars, jeg er særkullsbarn (og eneste barn). Hun var gift med min stefar og de hadde felleseie. På konto sto det 1.8 mill. Huset hadde hun overført til min stefar for 6 år siden, så denne verdien går jeg glipp av. Så det er vel kun denne verdien i bank som skal deles slik jeg oppfatter det ? Hvordan blir denne fordelingen ? Og ikke minst at pengene står på HENNES konto i hennes navn - ikke min stefars navn. Han hevder likevel at dette er felleseie og også hans penger.

Les mer

Fordele arv etter far

Publisert: 01.07.2020

Far gått bort og 4 arvinger sitter igjen og skal dele skiftet etter hus seg i mellom. Far eide 50 % av huset. Hva gjør vi og hvordan?

Les mer

Kreve skifte av far

Publisert: 01.07.2020

Min far har sittet i uskiftet bo i 25 år, han har hatt samboer i 23 av dem. Min bror og jeg har hatt lite/ingen kontakt med far siste 5 årene av diverse årsaker. Min bror har nå krevd skifte via advokat og etter mye frem og tilbake godtatt en andel av morsarven. Hva må jeg gjøre for å kreve skifte - holder det at jeg bruker min brors avtale? Og hvor skal evt kravet sendes?

Les mer

Far sløser bort arv

Publisert: 01.07.2020
Emneord: ,

Mor dør av kreft og far får utbetalt erstatning. De hadde sameie og har to døtre sammen. Far valgte å pensjonere seg, og bruker opp alle pengene de hadde i banken samt erstatningen, på dyr båt og bil og andre dyre maskiner og duppedingser. Han Sløser vilt og det er fortvilende å se på. Vil ikke døtrene få noe av arven (etter sin mor)? Vi er redd vi tilslutt bare arver gjeld. Går ikke an å diskutere med far. Han blir langsint og sur og mutt.

Les mer

Mor vil selge uskiftet bo

Publisert: 01.07.2020

Mor sitter i uskiftet bo og vil plutselig selge boligen svært billig til 1 av sine 3 barn (med borett i leilighet i huset). Er dette mulig å gjøre uten å ha tatt takst av huset eller å ha en avtale med de 2 andre barna?

Les mer

Bør testament tinglyses?

Publisert: 01.07.2020

Bør testament tinglyses?

Les mer

Ønsker ikke at familie og slekt skal arve

Publisert: 01.07.2020

Hvordan kan jeg sørge for at ingen i familien/slekten min kommer til å arve meg? Jeg er ikke gift og har ikke barn. Ved min bortgang kan jeg gi min bestevenninne fullmakt til å ivareta mine interesser? Hun vil også arve det meste jeg har.

Les mer

Hvor melder man fra at man er livsarving?

Publisert: 01.07.2020

Hvor melder man fra at man er livsarving?

Les mer

Hvordan sikre ektefelle økonomisk

Publisert: 01.07.2020

Hvordan sikre ektefelle økonomisk (bolig og sparekonto) ved dødsfall når den andre parten har særkullsbarn og det ikke finnes felles barn? Begge vil at felles bolig og sparekonto i konas navn skal beholdes av kona og stå utenfor arveoppgjøret med mannens særkullsbarn.

Les mer
1 179 187