Spør advokaten

Har du spørsmål om hverdagsjussen? Advokater med solid erfaring gir deg gratis svar. Skriv kort, og unngå all informasjon som kan identifisere deg selv eller andre berørte parter (navn, bosted, personnummer etc). Gjør gjerne et søk på siden for å se om vi har svart på tilsvarende spørsmål før.

Vær oppmerksom på at alle besvarte spørsmål vil bli publisert i en anonymisert versjon på denne nettsiden. Hvis vi besvarer ditt spørsmål kan du regne med svar innen to uker. Alle innsendte spørsmål som ikke blir besvart blir slettet etter tre uker.

tegn igjen

Låne penger til foreldre

Publisert: 04.08.2020
Emneord: ,

Jeg ønsker å gi et privat lån til mine foreldre i forbindelse med at de kjøper en ny bolig med livsløpsstandard. Lånet skal være rente og avdragsfritt så lenge de lever, evt så lenge de har behov for å eie boligen. Men ved et arveskifte skal summen tilbakebetales, justert for inflasjon. 1) er det noen skattemessige forhold vi trenger å vite om? Hva skal rapporteres? 2) er det noen standardkontrakt for et slikt lån? 3) er det noe vi bør tenke på i forhold til andre arvinger (dvs mine søsken)?

Les mer

Kan utenlandsk gjeld innkreves i Norge?

Publisert: 04.08.2020
Emneord: ,

Jeg tok et boliglån i Danmark for 12-13 år siden og lurer på om de kan innkreve gjelden i Norge? Og hvilke metoder kan de i et slikt tilfelle bruke?

Les mer

Kjøpt ut av hovedaksjonær

Publisert: 04.08.2020
Emneord:

Jeg eier 10 % av et selskap og lurer på om hovedaksjonærene kan kjøpe meg ut uten noe mer grunnlag enn at de ønsker det. Jeg er klar over at dersom en aksjonær eier 90 % av aksjene kan de kjøpe ut alle andre dersom dette er ønskelig. Hvordan er det hvis aksjene er fordelt på flere? Meg, i tillegg til 2 andre? Kan disse to, siden de eier 90% tilsammen, gå sammen for å kjøpe meg ut?

Les mer

Dyr advokatverge

Publisert: 04.08.2020

Jeg er 47 år og bor på en langtidsavdeling ved Lillesand eldresenter. Jeg har blitt tilbudt av husets lege en advokatverge. Nå viser det seg at jeg hadde over 50 tusen kr i banken, og jeg må dekke noe over 60 tusen kr selv. Jeg har ikke fått noe informasjon om at dette ville koste meg noe. Er dette en lovlig praksis? Dette sliter på min psykiske helse. De trekker fra før såpass mye at jeg får kun lommepenger. Og er dette lovlig mht at jeg er sengeliggende pasient som er lam fra livet/ned

Les mer

Kan namsmannen ta pant i sønnens motorsykkel?

Publisert: 04.08.2020
Emneord: ,

Min sønn kjøpte seg lett mc for konfirmasjonspenger og den er registrert på min sønn som medeier og faren hans som eier. Faren og jeg har ikke bodd eller vært sammen siden 2004. Kan de ta pant i den?

Les mer

Tvungen forvaltning av alderspensjon

Publisert: 21.07.2020

Kan NAV uten videre sette i gang TVUNGEN FORVALTNING av min alderspensjon? De har IKKE SENDT MEG ET VEDAK om dette. Ingen avtale er gjort angående pensjonen, betaling av husleie m.m. Jeg er en eldre dame, men absolutt IKKE senil, rusmisbruker osv. Jeg har påklaget dette, men NAV startet før klagefristen gikk ut 03082020. Jeg blir jo til de grader overkjørt og mister helt kontroll.

Les mer

Får ikke tilbake penger fra venn

Publisert: 21.07.2020
Emneord: ,

Jeg har betalt 3000 kroner til en «venn» for å hjelpe å betale for hotell. Har nå vært i kontakt med hotellet som sier det ikke ble betalt noe ved avbestilling! Han som har stjålet dette og bare krevd mer hver uke sitter nå inne (annen sak) og det er ikke mulig med oppgjør da han nekter å betale. Hva gjør jeg?

Les mer

Klarer ikke nedbetale gjeld

Publisert: 21.07.2020

Jeg har hatt en gjeld rundt 13 år som jeg ennå ikke har klart å nedbetale. Betaler sånn ca 10 % av lønningen min hver måned til denne gjelden. I tillegg til dette så er jeg far til 3 barn og betaler barnebidrag her for alle tre hver måned da jeg er skilt, plus husleie og yrkesbil fra jobb da jeg er avhengig av transport til og fra jobb. Denne gjelden har jeg betalt som sagt gjennom årene med minstebeløpet da det er det eneste jeg kan betale inn. Summen øker isteden for å minske pga renter.

Les mer

Anke avslag på ung ufør

Publisert: 21.07.2020

Avslag på ung uføre tillegg, ønsker bistand til anke.

Les mer

Klarer ikke betjene gjeld som uføretrygdet

Publisert: 21.07.2020

Jeg har gjeld jeg ikke klarer og betjene, er ufør, har 15 000 kr i mnd og de trekker meg 5000 kr i lønnstrekk og da sitter jeg igjen med 10 000 tusen kr. Husleie må betales og da har jeg ikke mer penger til å betale siden jeg må ha mat og. Trur gjelda er på 300 000 tusen. Har ikke noen regninger liggende, så null oversikt. Har slitt med gjeld i flere år. Hva kan jeg gjøre for å komme meg ut av dette her? Har heller ikke noe i verdi å selge unna. Heller ikke familie til å hjelpe meg.

Les mer
1 226 238