Alle kommunene i Buskerud

Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Emily Krokann

Advokatfirmaet Fusche Jenssen AS

Jeg har en mastergrad i barnerett. Masteroppgaven omhandlet norsk barnevernsrett i møte med rettspraksis fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen («Strand Lobben» dommen). Etter endte studier jobbet jeg som namsfullmektig for Sør-Øst politidistrikt. Deretter har jeg jobbet som jurist og rådgiver for Kriminalomsorgen.

Jeg har særlig kompetanse innenfor forvaltningsrett, arve- og familierett, straffegjennomføring og barnerett. Jeg påtar meg også saker innenfor andre rettsområder.

Kine Fusche Jenssen

Advokatfirmaet Fusche Jenssen AS

Allmennpraktiserende advokat som dekker de fleste rettsområder innen både privat- og næringsliv. Jeg har kontorer sentralt i Kongsberg og bistår privatpersoner, organisasjoner/ foreninger og bedrifter.

Tilgjengelighet er viktig for meg – derfor tilbyr jeg Drop-in. Drop-in er en halvtimes konferanse/konsultasjon der jeg svarer på enkle spørsmål.