Bolig og hytte

Her finner du artikler og spørsmål om alt fra kjøp og salg av bolig til odelsrett.
Her finner du artikler og spørsmål om alt fra kjøp og salg av bolig til odelsrett.

Innhold

Leietaker vil ikke betale husleie i oppsigelsestiden

22. sep 2020 · spørsmål

Vi leier ut leilighet. Leietaker sa opp leieforhold 06.07.20. Vi har 3 mnd oppsigelsestid, dvs han skal betale leie for aug, sept og okt. Han flyttet ut i midten av juli. Husleie skal betales den 1. hver mnd. 1. sept kom ikke leiesummen inn på konto. 2. sept etterlyste vi den på sms. Han sier han skal ordne det. 4. sept er den fortsatt ikke mottatt. Vi lar vår datter sove i den tomme leiligheten to netter. Leietaker oppdager dette og nekter å betale. Vi tilbyr fradrag for 3 døgn. Har vi ikke krav på mer leie?

Les mer

Bruksrett og tinglysing av vei

21. sep 2020 · spørsmål

Vi har en etablert bruksrett til veien frem til vår eiendom, men denne veiretten er ikke tinglyst. Arealet på veien er 185 m2. Vedk. grunneier av veien er død. Har snakket med arvinger og de er villige til å tinglyse. Men de er svært mange i flere ledd. Vedk. grunneier var gift 2 ganger, og arvinger lurer på på om de alle må signere, da dette vil medføre mye arbeid.

Les mer

Huseier vil ha betalt for bulk i kjøleskap

21. sep 2020 · spørsmål

Har en datter som nå flyttet ut av leiligheten hun leide. Bodde der 4-5 mnd. Depositum (en mnd husleie) på 7000,- ble bare trukket som siste mnd husleie. Så depositum finnes ikke. Da huseier gikk over leiligheten etterpå er det kommet en minibulk i øverste skapdør på kjøleskap og en litt større på nederste skapdør. Dette krever huseier at hun skal betale for. pålydende 1800,- +600,- i frakt og 1400,- +600,- i frakt. Er dette virkelig riktig!? Kjøleskapet har ikke mistet sin funksjon

Les mer

Ektefelle motsetter seg salg av eiendom

21. sep 2020 · spørsmål

Vi er 3 søsken som arvet eiendom etter våre foreldre. Nå vil 1 kjøpe stedet, noe de 2 andre er enige i, men ektefellen til en av oss setter seg i mot. Er det noe vi kan gjøre med det?

Les mer

Oppsigelse i atelierfelleskap

21. sep 2020 · spørsmål

Som leietaker gjennom Oslo kommune har jeg spørsmål knyttet til fremleie av atelier i atelierfellesskap. Når kan jeg sende advarsel til fremleietakere og når kan jeg sende oppsigelse?

Les mer

Nye Veier betaler ikke nok for ekspropriert eiendom

09. sep 2020 · spørsmål

Nye veier eksproprierer min eiendom. Mine bygninger var ikke ferdig bygd, og de sier nå at det ikke er noe ferdigattest og vil ikke betale. Bare veldig lite. Vi har gjort flere tekniske vurderinger og flere meglere. De er veldig forskjellige. Teknisk verdi er lignende. Kan du hjelpe meg å forstå hvor mye de må erstatte?

Les mer

Flytte før oppsigelsestidens utløp

04. sep 2020 · spørsmål

Jeg har akkurat blitt sagt opp av huseier fordi huset skal selges. Det er 3 mnd oppsigelsestid. Kan jeg velge å flytte etter 1 mnd og slippe de 2 andre månedene?

Les mer

Utleier har ikke returnert kontrakt

04. sep 2020 · spørsmål

Har flyttet inn i hybel og betaler leiesummen med penger fra Lånekassen. Før jeg flyttet inn: Fikk en usignert leiekontrakt av utleier på e-post. Jeg signerte leiekontrakten og sendte tilbake, har ikke fått leiekontrakten fra utleier tilbake med signatur! Jeg har no bodd i hybelen fra 13. august 2020 og bor der fortsatt. Men jeg sa opp den usignerte leiekontrakten min 1. september 2020 skriftlig til utleier på melding. Lurer på om han har krav på 3 måneders oppsigelsestid/ betaling?

Les mer

Si opp leie på tvangssolgt leilighet

04. sep 2020 · spørsmål

Kunne dere vært så snille og hjulpet meg med råd angående en leiekontrakt . Har fått vite via styreleder at leiligheten jeg leier skal bli tvangssolgt, kommet så langt at tingretten i Drammen har utnevnt en medhjelper til dette. Huseier har heller ikke meldt flytting og har over 200 fakturaer liggende i posten til han. Regner med at han ikke betaler skatt av leieinntekt heller da han har adresse fremdeles der. Han har til og med merket postkasse med hans navn. Kan jeg avbryte leie?

Les mer

Skille ut tomt med borett

04. sep 2020 · spørsmål

Svigermoren min har borett i huset vårt. Hun flyttet ut fra huset 2014 og hun har bodd i kommunal leilighet i 7 år. Tomten vår er stort og ville vi skulle ut tomt fra hagen. Når du skiller ut tomt alle heftelser kopiere fra originale eiendommen. Kan vi slette boretten uten hennes signatur i den nyutskilte tomten? Fordi den nyutskilte tomten skal ha egen gårds- og bruksnummer. Hun skal fremdeles ha borett i hovedhuset, men ikke den nyutskilte tomten.

Les mer

Nabo nekter bruk av innkjørsel

04. sep 2020 · spørsmål

Vi har en tomt. Naboen nekter oss bruk av innkjørsel til tomten vår. Vi skal bygge hus og lurer på om han kan nekte oss bruk av innkjøring til tomten?

Les mer

Endring av rom i ny leilighet

04. sep 2020 · spørsmål

Vi kjøpte en prosjektert leilighet i 2018 som vi overtar nå. Utbygger avviste da et forbehold om å levere en bodvegg flatpakket da vi skulle bygge om til et gjesterom. Likevel skrev utbygger «ønsket endring er likevel fullt gjennomførbart, men strider «offisielt» med regelverket (omgjøre til 4 rom). Vi trakk da forbeholdet, men skrev at vi kjøpt på basis av at endringen kunne gjennomføres senere. Nå ser vi at boden er omgjort til teknisk rom og at veggen ikke kan rives. Har vi krav på prisavslag?

Les mer

Skadedyr i utleieleilighet

03. sep 2020 · spørsmål

Vi flyttet inn i en leilighet i Oslo for en uke siden, og har fra dag en funnet ulike skadedyr i leiligheten. Vaktmesteren sa han skulle ta dette videre, noe det ikke er gjort, og utleier svarer ikke på meldinger eller telefon. Vi vet ikke hva vi skal gjøre, og hvem sin regning dette skal gå på. Da det står i kontrakten kun spesifikt veggdyr, og dette her er tysk kakerlakk. Det står også at det skal gå på utleier dersom noe er galt de 14 første dagene, men han svarer ikke.

Les mer

Skitten hybel som mangler Internett

03. sep 2020 · spørsmål

Leier en hybel som ikke var vasket, var forferdelig skittent og det var dyr i hybelen. I kontrakten står det at det skal være Internett. Det har gått 23 dager og ingenting har skjedd. Er Internett vesentlig mangel slik at jeg kan få avslag i husleia? Og er det mulig å bryte kontrakten? Hvis det ikke er vasket gir det avslag i prisen?

Les mer

Erstatning for hybel som ikke er godkjent

02. sep 2020 · spørsmål

Kort om saken: Jeg er student og begynner nå mitt fjerde år som leietaker av en hybel. Jeg har nylig funnet ut at hybelen jeg leier ikke oppfyller krav til vindusstørrelse, fluktvei og takhøyde (rommet består av 95 % skråtak). Jeg fikk se rommet før jeg flyttet inn, men ble ikke skriftlig eller muntlig informert om alle manglene. Jeg har betalt fullpris for leien og nå lurer jeg på om jeg kan ha krav på erstatning?

Les mer

Hustomt mindre enn forventet

02. sep 2020 · spørsmål

Jeg er norsk, men bor i USA. Jeg har en kontrakt på et hus i Norge. Salgsoppgaven viser at tomten er ca 1940 kvadratmeter. Det er også nevnt at tomten er under avdeling og at det endelige målet kan variere. Etter tomteavdelingen viser tomten seg å være bare 1600 kvadratmeter, eller 21 % mindre enn estimert. Dette var en mye større endring enn jeg hadde forventet. Hvilke rettigheter har jeg? Megleren sier at jeg ikke har noen sak grunnet språket i salgsoppgaven. Hva sier dere?

Les mer

Har ikke fått depositum fra utleier

02. sep 2020 · spørsmål

Jeg har i et år lei i et kollektiv til et firma. Nå er det snart 3 uker siden jeg flyttet ut og har ikke mottatt depositum tilbake, tenkte jeg skulle etterlyse det. Har også funnet nylig ut regelverket rundt depositum, og mitt er irregulært. Betalte det inn på samme måte som med leien ved at jeg fikk en regning. Lurer derfor på hvilke krav jeg har på renter og forsinkelsesrenter.

Les mer

Ønsker å si opp tidsbestemt leieavtale

02. sep 2020 · spørsmål

Datteren min har i ett år leid rom i ei leilighet i Oslo. Hun skreiv ny kontrakt for en mnd siden. Da fikk hun muntlig oppgitt at kontrakten varte i ett år. Hun ønsker å si opp, evt gjøre en avtale om at det kan letes etter ny leietaker, og at hun kan flytte ut når evt ny leietaker er funnet. Har hun lov til dette? Kan man si opp leieavtale selv om det står dato for ny leietid i kontrakten?

Les mer

Leietaker betaler ikke husleie

02. sep 2020 · spørsmål

Vi har leid ut leiligheten til en mann. Han har ikke betalt 3 husleier, og skylder på NAV og korona. Så plutselig fikk vi melding av en nabo at han flyttet. Fikk ikke kontakt med han først før senere. Så nå sier han at han måtte flytte pga jobb. Men han har jo en kontrakt som sier at han ikke kan si opp på 3 år. Så pluss han skylder oss 3 husleier pluss nå taper jo vi med at de står tomt for vi så ikke dette komme. Hva gjør vi nå ? Mannen har stukket av.

Les mer

Hvem er ansvarlig for skadet fiberkabel?

24. aug 2020 · spørsmål

Er det leverandør av fiber som er ansvarlig for å grave ned fiberkabel fram til tomt på en god måte så denne ikke blir skadet?

Les mer