Lønn og andre ytelser

Innhold

Kraftig kutt i provisjon

02. feb 2021 · spørsmål

Når man jobber på provisjonsbasert lønn, med en mindre fastlønn i bunn tilsvarende ca 30-35 % av total lønn. Dersom konsernet endrer sine interne retningslinjer, som den enkelte butikken må rette seg etter og det går direkte utover selgers lønn, altså at to av deler av provisjons systemet da mer eller mindre forsvinner eller vannes kraftig ut, tilsvarende 50-70 000kr lavere lønn per. år. Er dette lov, uten at det erstattes med annen ordning / kompensasjon etc?

Les mer

Nye eiere har satt ned lønnen

18. jan 2021 · spørsmål

Jeg jobber som bilselger. Nå har bilbutikken blitt kjøpt opp og fått nye eiere og nytt navn, men jobben min er den samme. Før hadde jeg fast lønn på 37 000 kr + provisjon, nå har jeg blitt tilbudt kr 30 000 i fastlønn + provisjon. Har de nye eierne rett til å gi meg dårligere fastlønn når jeg har samme jobb og jobbsted?

Les mer

Får ikke lønn i oppsigelsestiden

18. jan 2021 · spørsmål

Jeg sa opp min stilling som KAM i et selskap da jeg har fått meg ny jobb hos en leverandør til grossisten. For å ivareta de andre leverandørene samt meg ble det bestemt at jeg kunne gå etter en mnd og starte i det nye selskapet. Jeg ble lovet full lønn i oppsigelsestiden skriftlig ved at jeg svarte på spm. Nå mener sjefen at han ikke kunne gi meg dette og prøver å trekke tilbake den skriftlige avtalen. Kan de gjøre dette?

Les mer

Mener arbeidsgiver regner lønn og avspasering feil

08. jan 2021 · spørsmål

Har spørsmål rundt lønn og avspasering på helligdag. Når man i desember jobbet dag på julaften og kveld på nyttårsaften tilsvarer dette en total på 10 timer 133 % HT. Pga avspasering på 1. juledag har sjefen regnet lønnen slik: 3.5 t (julaften) + 7 t (nyttårsaften) for HT, men også -6 t (plassert på 6. des, men sier det er pga for lite timer til avspasering i "timebank" 1. juledag). Hadde en total på 4.75 t i timebanken for avspasering. Kan dette stemme, kun 4 t 133 % for julejobbingen?

Les mer

Kan arbeidsgiver tvinge deg til å avspasere?

04. jan 2021 · spørsmål

Hvis man har opparbeidet seg en god sum timer i timebanken, har arbeidsgiver lov til å tvinge deg til å ta dem ut hvis de ikke har noe jobb til deg den dagen? F,eks har jobb på man, tirs, ons og torsdag og ikke fredag kan arbeidsgiver da tvinge deg til å ta dem ut på fredag da. Avtalt takk på timer i timebanken er ikke overgått.

Les mer

Trukket i lønn for ferie

04. jan 2021 · spørsmål

Jobber heltid turnus med arbeid annenhver helg og varierende timeantall pr uke. Arbeidsplan hver måned med 14 dagers varsel, fast månedslønn. Feriepengene utbetales i juni. Junilønn/deler av feriepenger holdes tilbake. Jeg har tatt ut full ferie, en uke i enkeltdager og resten i hele uker. Arbeidsgiver har nå trukket meg 8000,- i lønn, fordi jeg i timer skal ha tatt ut for mye ferie. Ingen informasjon er gitt. Man teller ikke timer ved ferieavvikling? Tillitsvalgt/ verneombud kan ikke hjelpe.

Les mer

Arbeidsgivers lønnsplikt i oppsigelsestid

04. jan 2021 · spørsmål

Arbeidstaker er under oppsigelse, men får tilbud om ny jobb tidlig i oppsigelsestiden sin. Arbeidsgiver stiller seg positiv til å la medarbeideren gå/ starte i ny jobb før utløp, men hva skjer med arbeidsgivers lønnsplikt? Opphører denne den dagen arbeidstaker starter i ny jobb?

Les mer

Trukket i lønn for akseopsjon

18. des 2020 · spørsmål

Ble ansatt i firma med oppstart 15. januar 2020 med avtale om sign on fee på 5 % av aksjene og opsjon på 15 % til i oktober. November og desember har arbeidsgiver trukket 33 000,- hver av mnd. av lønn for dette. Er dette riktig?

Les mer

Lønn i oppsigelsestiden

16. des 2020 · spørsmål

Jeg sa opp jobben min 26. november. Ifølge min ansettelseskontrakt har jeg tre måneders oppsigelsestid regnet fra den første dagen i måneden etter jeg har sagt opp. I bekreftelsen står det at min ansettelse opphører 26. februar - to dager før februar slutter da det ifølge arbeidsgiver er helg 27-28. Det står også at de bare utbetaler lønn for 1-26. februar. Jeg tenker at oppsigelsestiden må være til utløp av en kalendermåned. Hva er regelen her?

Les mer

Mister jobben i en alder av 60

09. des 2020 · spørsmål

Er 40 % permittert og vil miste jobben, alder 60 år/ansiennitet 30 år. Selskapet overtas av daglig leder, som da blir distributør for konsernet. Finnes ikke penger i selskapet (neg.resultat/dårlig likviditet). Har fått to alt. 40 % permittering i 3 mnd til og deretter jobbe 100 % i 3 mnd. Til sammen 6 mnd. (som er min oppsigelsestid). Ev. 100 % permittert i 3 mnd. Årsak ingen penger til min lønn (ingen garanti etter 3 mnd. heller). Hva gjør jeg, hva vil NAV si mht dagpenger senere etc.?

Les mer