Lønn og andre ytelser

Innhold

Lønn i oppsigelsestiden

16. des 2020 · spørsmål

Jeg sa opp jobben min 26. november. Ifølge min ansettelseskontrakt har jeg tre måneders oppsigelsestid regnet fra den første dagen i måneden etter jeg har sagt opp. I bekreftelsen står det at min ansettelse opphører 26. februar - to dager før februar slutter da det ifølge arbeidsgiver er helg 27-28. Det står også at de bare utbetaler lønn for 1-26. februar. Jeg tenker at oppsigelsestiden må være til utløp av en kalendermåned. Hva er regelen her?

Les mer

Mister jobben i en alder av 60

09. des 2020 · spørsmål

Er 40 % permittert og vil miste jobben, alder 60 år/ansiennitet 30 år. Selskapet overtas av daglig leder, som da blir distributør for konsernet. Finnes ikke penger i selskapet (neg.resultat/dårlig likviditet). Har fått to alt. 40 % permittering i 3 mnd til og deretter jobbe 100 % i 3 mnd. Til sammen 6 mnd. (som er min oppsigelsestid). Ev. 100 % permittert i 3 mnd. Årsak ingen penger til min lønn (ingen garanti etter 3 mnd. heller). Hva gjør jeg, hva vil NAV si mht dagpenger senere etc.?

Les mer

Når skal feriepenger utbetales etter oppsigelse?

07. des 2020 · spørsmål

Jeg har jobbet et sted i fem år og skal slutte i jobben til jul. Vi får utbetalt på etterskudd, det du har jobbet i desember, får du utbetalt i januar osv. Når har jeg rett til å få utbetalt feriepengene mine? Om jeg jobber fullt ut 2020, og får betaling for det jeg jobbet i desember i januar? Skal jeg få dette utbetalt (ferielønn med grunnlag fra 2020) i januar? eller sommeren? og det jeg får utbetalt i januar, skal det utbetales sommeren 2021?

Les mer

Får færre vakter enn kontrakten tilsier

20. nov 2020 · spørsmål

I am writing to ask about my job situation. I have been working in a restaurant for 2 years and since last year I got a 70 % fast stilling contract. The last months I haven’t worked so much and the hours are very little. I work 1 day per week, but my contract is still the same. Is it legal and right from my employer to do that and do I have the right to demand anything? I would like to get some information from you and to give you my information as well.

Les mer

For lite ansiennitet

20. nov 2020 · spørsmål

Har jobbet som deltidsansatt ved et sykehjem i 2 år. Oppdaget nå at de har gitt meg for lite ansiennitet og når jeg nå påpekte dette så økte de den med 3 år. Dette medfører et lønnshopp på 54 000 ved en full stilling. Har jeg krav på etterbetaling eller er dette grunnlag for diskusjon og skyld deling? Har ikke noe i kontrakten min som påpeker gjensidig kontrollplikt av lønnsslipp.

Les mer

For lite utbetalt i lønn

17. nov 2020 · spørsmål

Jeg hadde 7 vakter oppsatt en mnd, men da lønnsslippen kom var det kun 5. Grunnet covid, var jeg i samme periode permittert, men jobbet de vaktene som var mulige. Lønnsslippen manglet 7 timer (en dag vi måtte holde stengt), selv om dette var oppsatt på arbeidsplan god tid i forveien. Så det var avtalt arbeidstid, og jeg fikk beskjed et par dager før om at det ikke ble noe av. Nå er vaktene fjernet helt fra arbeidsplanen. Har jeg krav på lønn for de manglende timene, da det var avtalt?

Les mer

Vikaren tjener mer

17. nov 2020 · spørsmål

Jeg skal ut i foreldrepermisjon og i den forbindelse har vi nå ansatt en vikar for meg. Dette er innenfor kontormedarbeideryrket. Min leder har inkludert meg i alt fra intervju til ansettelsesprosess. I tilbudet til vikaren får hen kr 60 000,- mer enn meg i årslønn. Vikaren og jeg er like gamle og har helt likt grunnlag for erfaring og utdannelse. Jeg har utrykt min misnøye rundt dette, men kommer ingen vei. Har dere noen råd til meg da dette er ekstremt demotiverende.

Les mer

Arbeidsgiver har satt ned timelønn

17. nov 2020 · spørsmål

Jeg har vært vikar i 2 år nå med 100 % stilling. Plutselig så har timelønnen min blitt satt ned. Er dette lov siden jeg er vikar/leid inn? Jeg fikk ingen beskjed om det, oppdaget det selv. Når jeg ringte inn for å spørre hvorfor fikk jeg til svar at det var på grunn av lønnsforhandlingene (nå, 2020). Men da burde jeg vell egentlig gått opp i lønn?

Les mer

Får ikke jobbe til tross for kontrakt

29. okt 2020 · spørsmål

Jeg har kontrakt på 80 prosent fast, men får ingen timer. Sjefen jobber alle vaktene, og nekter å gi meg noen timer. Hun sa også at hun måtte jobbe 35-40 t i uken, og det var derfor jeg ikke kan få timer. Jeg har hørt at jeg da har krav på utbetaling av lønn selv om jeg ikke jobber. Er dette sant?

Les mer

Kutt i provisjon pga sykemelding

29. okt 2020 · spørsmål

Jeg har provisjonslønn(jobber som eiendomsmegler). Vi har også garantilønn dersom vi ikke klarer å opp å provisjon en mnd. Er nå sykmeldt 50 % pga graviditet, og plager rundt dette. I september mnd hadde jeg et provisjonsgrunnlag på ca. 182 000,- og skal dermed ha 32,5 % inkl. feriepenger av dette. Det jeg har fått utbetalt er ca 36 000,- fra arbeidsgiver +sykepenger fra Nav. Jeg mener dette er feil og at de ikke kan trekke provisjonslønna mi selv om jeg er delvis sykmeldt.

Les mer