Lønn og andre ytelser

Innhold

Ønsker tidligere utbetaling av provisjon

23. feb 2021 · spørsmål

Jeg jobber som selger av et produkt som har veldig lang leveringstid, 6 - 14 mnd etter bindende kontrakt er skrevet med kunde. Jeg har en lav fastlønn. Jeg får ikke utbetalt provisjonslønnen min før produktet er betalt av kunde, og finner det lite motiverende å få lønn for hardt arbeid så lang tid etter jobben er gjort, da jobben har varierende arbeidsmengde i løpet av året, og det blir mye overtid da det er som best. Kan jeg forlange utbetaling tidligere?

Les mer

Kan arbeidsgiver nekte å utbetale lønn uten timelister?

23. feb 2021 · spørsmål

Kan arbeidsgiver nekte å utbetale lønn til ansatte på fastlønn dersom timelister ikke leveres?

Les mer

Ønsker ikke å signere nytt lønnsbrev

18. feb 2021 · spørsmål

Jag har fått ett nytt lønnsbrev (kommer som vedlegg till avtalet) där man har låtit fastlönen stå och ändrat bonusordningen väsentligt. Lønnsbrevet blev sänt över för året 2021 i mitten av februari och förväntades att signeras på direkten. Man har inte diskuterat specifikt vad som skulle ändras i bonusordningen. I lønnsbrevet för 2020 så stod det specificerat att lønnsbrevet skulle gälla år 2020. Kan jag välja att inte signera det nya 2021 avtalet och vad vill då vara gällande avtal?

Les mer

Ulik lønn på kommunal arbeidsplass

18. feb 2021 · spørsmål

Jeg jobber i kommunal psykiatritjeneste. Ansatt som barnevernspedagog (har i tillegg fagbrev som helsefagarbeider og videreutdanning på masternivå 60 stp). På jobben min blir vi lønnet ulikt. Sjefen sier vi får betalt tariff, men kolleger forteller at de har ekstralønn. Har bedt om innsyn i lønn og fått det. Reagerer blant annet på at en kollega som kun har fagbrev tjener 497 400, og jeg selv som har høyere kompetanse tjener 501 400. Er dette riktig? Selv om man ser bort fra ansiennitet.

Les mer

Ønsker lønn en gang i måneden

12. feb 2021 · spørsmål

Jeg har gått nå i to år og fått lønn to ganger i måneden, noe jeg aldri har vært noe tilhenger av. Jeg har de siste månedene presset på å få lønn inn en gang i måneden pga familieøkonomi etc. Dette får jeg ikke gjennom. Har jeg noe å klage på her? Har jeg rett til å få lønnen min en og ikke to ganger i måneden?

Les mer

Får ikke kontrakt eller lønn

12. feb 2021 · spørsmål

En bekjent har jobbet som sjåfør i 40 dager. Han har daglig bedt om og blitt lovet en arbeidsavtale, men har ikke fått noen. Nå har arbeidet opphørt uten at skriftlig avtale ble inngått, og arbeidsgiver vil ikke utbetale lønn. Min bekjente er EU-borger, fast bosatt i Norge, men snakker dårlig norsk og har begrenset kunnskap om lokale forhold. Også arbeidsgiver har utenlandsk bakgrunn. Jeg antar arbeidsgiver spekulerer i at han ikke har ressurser til å forfølge forholdet. Hva skal han gjøre?

Les mer

Bedrift har ikke råd til feriepenger

11. feb 2021 · spørsmål

En ansatt har sluttet i stillingen sin, og skal ha utbetalt feriepenger. Grunnet omsetningssvikt under pandemien har bedriften svært dårlig likviditet, og ikke mulighet til å utbetale feriepenger på nåværende tidspunkt. Hva skjer i en slik situasjon?

Les mer

Pliktig til å betale lønn til ansatt som ikke kan jobbe?

05. feb 2021 · spørsmål

Har en ansatt som har vært sykemeldt fra 2020 til 2021. Er ansatt som lastebilsjåfør og har ikke lengre gyldig yrkeskompetansekurs og kan dermed ikke arbeide. Dette kurset er det vanlig at arbeidsgiver betaler mot at den ansatte forplikter seg til å arbeide hos oss et år. Hvordan stiller det seg med lønn til ansatt da han ikke kan arbeide, har vi plikt til å betale minstelønn?

Les mer

Får ikke bonus etter permittering

05. feb 2021 · spørsmål

Firmaet vårt permitterte i fjor en del ansatte og samtidig reduserte de lederlønn/bonuser. Det viser seg at selskapet har klart seg bra tross motgangen i starten og i 2021 ble det informert om at alle ledere ville bli betalt tilbake det de hadde gitt opp. Samtidig ble det nevnt at de ikke hadde lov til å betale tilbake det de som var permittert hadde tapt - stemmer dette?

Les mer

Lønn eller feriepenger i juni?

04. feb 2021 · spørsmål

Jeg er ansatt 10/10/2020 til 16/07/2021. I selskapet utføres betalinger for en gitt måned. Han får den siste oktober for oktober. I juni blir feriepenger betalt - spørsmålet er om jeg får betalt for denne måneden? Eller hva? Jeg har hørt at jeg bare vil jobbe for feriepenger, dvs. for 6000? Jeg tror noe er galt. 16. juli begynner selskapet ferien til 10.08 for alle. De som har faste kontrakter vil motta lønn i juli og august. Hvordan vil det være med meg?

Les mer