Spør advokaten

Har du spørsmål om hverdagsjussen? Advokater med solid erfaring gir deg gratis svar. Skriv kort, og unngå all informasjon som kan identifisere deg selv eller andre berørte parter (navn, bosted, personnummer etc). Gjør gjerne et søk på siden for å se om vi har svart på tilsvarende spørsmål før.

Vær oppmerksom på at alle besvarte spørsmål vil bli publisert i en anonymisert versjon på denne nettsiden. Hvis vi besvarer ditt spørsmål kan du regne med svar innen to uker. Alle innsendte spørsmål som ikke blir besvart blir slettet etter tre uker.

tegn igjen

Hva betyr særegne forhold?

Publisert: 21.07.2020
Emneord: ,

Jeg tilskrev dere nylig og fikk tilbakesvar. Hva menes med særegen forhold? Hvordan kan jeg best formidle årsak begrunnelse for å bli vurdert for ny gjeldsord. svar jeg fikk sist nedenfor: - Med tanke på at gjeldsordningen ble opphevet av lagmannsretten i 2019, er ankefristen oversittet. Det er dermed ikke mulig å føre saken på nytt. Du kan imidlertid søke gjeldsordning på nytt dersom det foreligger "særegne forhold", men vilkårene tolkes strengt.

Les mer

Mistet klasseromsundervisning pga korona

Publisert: 21.07.2020

Jeg gikk et semester på Bjørknes privatskole for å ta opp igjen noen fag. Det semesteret betalte jeg for å ha klasseromsundervisning. Men det var noe noe jeg kun fikk benyttet i litt over en måned før covid. Resten av semesteret fikk jeg nettundervisning. Så jeg føler ikke jeg fikk det produktet jeg har betalt for. Er det mulig å kreve kompensasjon/reklamasjon for det?

Les mer

Advokat som vitne

Publisert: 21.07.2020

Vi er i en sak mot oppgjørsmegler/advokat. Vi har saksøkt ham via hans ansvarsforsikringsselskap. Saken er mellom meg som saksøker og AIG. Har oppgjørsmegler/ advokat anledning til å overvære hovedforhandling når han også er vitne? Han var der i tingretten. Dette er vel en saksbehandlingsfeil fra tingretten å tillate. Eller?

Les mer

Hvem arver etter tante og inngift onkel?

Publisert: 21.07.2020

Min tante døde og min inngifte onkel arvet alt i testamentet de skrev. Søsknene til min tante er død så det er vi nieser igjen. Min inngifte onkel har ett søsken. Når han en gang faller bort hvem arver hva da?

Les mer

Krav på pliktdelsarv

Publisert: 21.07.2020

Arvelater har skrevet i sitt testamente at alt han eier skal arves av hans datter og samboer. Har hans avdøde sønns to voksne barn krav på pliktdelsarv når dødsboets formuesverdier hadde liten verdi (under grunnbeløpet i folketrygden)?

Les mer

Finne testament

Publisert: 21.07.2020
Emneord: ,

En barnløs slektning (ugift, satt ikke i uskiftet bo) har laget et testamente. Hun sa flere ganger at dette er oppbevart hos en advokat. Hun døde i april etter et meget kort sykeleie. Utfordringen nå er at vi ikke vet hvilken advokat testamentet er oppbevart hos. Hvordan kan vi finne ut dette?

Les mer

Hvem arver enslig bror?

Publisert: 21.07.2020

Min eldste bror er død, var gift og har barn. Bror nr 2 lever, han er ugift, eg er den yngste søsken . Om bror nr 2 feller ifra, hvem arver han då?

Les mer

Testament for sønn på 15

Publisert: 21.07.2020
Emneord: ,

Kan og behøver jeg som mor og aleneansvar for min sønn på 15 år skrive testament på hans vegne? Sønnen begynner å få en betydelig sum sparte penger, som jeg har spart for han. Skulle noe skje ønsker jeg ikke at far og søsken på farssiden skal arve halvparten av midler jeg har spart.

Les mer

Tilgodese barnebarna i testament

Publisert: 21.07.2020

Jeg har 2 barn og 7 barnebarn. Ønsker å tilgodese barnebarna i testamentet. Hvor stor andel av formuen kan fordeles på barnebarna?

Les mer

Ønsker å heve bilkjøp

Publisert: 02.07.2020

Vi har nylig kjøpt en bil, der vi fikk beskjed om at den var i god stand med litt overflaterust, noe den ikke er. Bilen stopper helt opptil fleire ganger, der vi har kjørt opp til 80 km/t der bilen har stoppet der alt slutter å fungere. Motor blir kokvarm, vann der i kjølevesketanken, tenningsfeil på 4 av 6 sylinder. Der vi har sagt vi vil heve bilen på grunnlag av at bilen ikke er forsvarlig å kjøre. Mulighet å få noe hjelp?

Les mer
1 227 238