Alle kommunene i Akershus

Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Anette Torgersen

Advokatfirmaet Torgersen AS

Jeg har spesialisert meg innen personskadeerstatning, voldsoffererstatning/bistandsadvokat og trygderett. De type saker jeg i hovedsak jobber med er:
Voldsoffererstatning/bistandsadvokat,
Trafikkskadesaker,
Yrkesskadesaker,
Pasientskadesaker,
Ulykkesforsikringer,
NAV saker (eksempelvis avslag på sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd, menerstatning)

Rune Nesseth

Advokat Rune Nesseth

Tilleggsutdannelse:
- Cand. mag. (statsvitenskap, sosiologi og musikk) / Universitetet i Oslo
- støttefag til magistergraden i sosialøkonomi / Universitetet i Oslo
- Diploma in Project Management / SKEMA Business School
- Master Coach / Coaching NLP Skolen Norge
- Sertifisert mekler / Advokatforeningen