Alle kommunene i Østfold

Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Tor Magnus Fagermo

Grensen Advokater AS

Spesialområder:

Jeg har bred erfaring fra straffe- og prosedyrerett, både som forsvarer, bistandsadvokat og politiadvokat. Jeg har tidligere innehatt verv som fast bistandsadvokat ved Halden tingrett og Borgarting lagmannsrett, og er nå fast forsvarer for de samme domstoler. Jeg jobber primært med strafferett og barne- og familiesaker. Arbeidsfeltet er det sentrale Østlandet, med fokus primært i Østfold, og er lokalisert med egen praksis i Halden.

Tore Andersen

Grensen Advokater AS

Spesialområder:

Jeg er spesialist i strafferett og barnerett (inkludert barnevernsrett). Dette innebærer at jeg utfører oppdrag som forsvarer og bistandsadvokat i straffesaker. Videre at jeg er advokat i saker som angår barn (samvær, omsorg/fordeling).

Jeg har også oppdrag om erstatning og arbeidskonflikter.

Ole Richard Holm-Olsen

Advokatfirma Wang & Holm-Olsen AS

tidligere arbeid:
Trygdeetaten (NAV) 2001-2004
Halden kommune, rådmannens stab 2004
Østfold politidistrikt (politiadvokat II) 2004-2011, Oslo statsadvokatembeter (kst. statsadvokat (h2020-v2021).