Alle kommunene i Vestland

Endre valg

Kompetanse

Johannes Hauge

Advokat Johannes Hauge

Allmennadvokat, Bistandsadvokat, Forsvarsadvokat

Bevilling siden 2004

Konsesjon for advokatordningen til UDI og behandlar asylsaker m.m.
Kan utføre oppdrag vedk. eigedomsmekling.
Advokatoppdrag i samband med jordskifte.
Forsvareroppdrag.
Bistandsoppdrag
Jakt.
Barnevern
Trygd
Forvaltningsrett
Plan- og bygningstrett
Kommunalrett

Louis Anda

Advokat Louis Anda

Allmennadvokat, Forsvarsadvokat

Bevilling siden 1989

Økon. og adm studier ved Rogaland distriktshøyskole(nå Universitetet i Stavanger)
Juridisk embetseksamen 1987
Påtalemyndigheten
Dommerfullmektig
Undervisning ved Folkeuniversitet, Høyskolen i Sogn og Fjordane og Volda
Advokat siden 1992

Njål Ødegård

Advokatfirmaet Tollefsen AS

Allmennadvokat, Forsvarsadvokat

Bevilling siden 2020

Anette Stegegjerdet Norberg

Advokatfirmaet Tollefsen AS

Allmennadvokat, Bistandsadvokat, Forsvarsadvokat

Bevilling siden 2013

Kristine Geirsdatter Celius

Advokatfirmaet Tollefsen AS

Allmennadvokat, Forretningsadvokat, Forsvarsadvokat

Bevilling siden 2015