Alle kommunene i Vestland

Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Silje Flugheim Heggestad

Advokatfirmaet Tollefsen AS

Advokat Silje Flugheim Heggestad har brei kompetanse frå ulike juridiske fagfelt, og bistår klientar hovudsakleg med spørsmål innanfor kontrakt- og selskapsrett, transaksjonar og arbeidsrett.

Heggestad er bustyrar i konkurs på oppdrag frå Sogn og Fjordane tingrett.

Heggestad har forsikring som meklar, og bistår med alt frå sal av næringseigedom til reine eigedomsoppgjersoppdrag for privatpersonar. Ho vert også jamleg oppnemnt som medhjelpar i tvangssalsaker for Sogn og Fjordane tingrett.

Sondre Stier Thorbergsen

Advokatene Leiros & Olsen AS

Sondre tok master i rettsvitenskap i 2018 og har arbeidet som advokat hos Advokatene Leiros & Olsen AS siden da. Han har også fullført utdanning innen psykologi i USA.

Sondre Stier Thorbergsen har erfaring innen både strafferettslig og sivilrettslig prosedyre. Hans hovedområder er alle sider av erstatningsretten, strafferett, obligasjons-/kontraktsrett, arbeidsrett og trygderett. Han bistår også fornærmede i straffesaker som bistandsadvokat.