Alle kommunene i Vestland

Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Johannes Hauge

Advokat Johannes Hauge

Konsesjon for advokatordningen til UDI og behandlar asylsaker m.m.
Kan utføre oppdrag vedk. eigedomsmekling.
Advokatoppdrag i samband med jordskifte.
Forsvareroppdrag.
Bistandsoppdrag
Jakt.
Barnevern
Trygd
Forvaltningsrett
Plan- og bygningstrett
Kommunalrett

Marie Solvoll Lyby

Advokatfirmaet Tollefsen AS

Allmennadvokat, Bistandsadvokat

Bevilling siden 2011

Lyby jobber med saker om barnerett, familierett, barnevern og verjemål, i tillegg til saker om vald i nære relasjonar, tvangsekteskap, æresrelatert vald, menneskehandel og valdsoffererstatning. Ho jobber også med arv- og skiftesaker, saker om tingsrett og fast eigedoms rettsforhold.