Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Ola Mæle

KPMG Law Advokatfirma AS

Ola Mæle bistår med rådgivning innenfor skatt og selskapsrett, særlig ved strukturering av virksomhet nasjonalt og internasjonalt. Han bistår også med klage og prosess overfor skattemyndighetene samt ved kjøp og salg av selskaper og virksomheter.

Sverre Hveding

Advokatfirmaet Selmer AS

Særlig kompetanse innenfor strukturering av transaksjoner så som reorganiseringer, oppkjøp, salg og sammenslåing av virksomhet.

Joachim Charlsen Pande

KPMG Law Advokatfirma AS

Spesialområder:

Fusjoner, fisjoner, omorganiseringer og oppkjøp
Insolvens og restrukturering

Thor Hager Thorkildsen

Advokatene Rekve, Pleym & Co

Advokat Thorkildsen jobber hovedsakelig med fast eiendoms rettsforhold, herunder avhendingssaker, ekspropriasjonsrett, odelsrett, sameietvister og jordskifte - grensegang, samt bygg- og entrepriserett, arverett, skatterett og arbeidsrett.