Samliv og samlivsbrudd

Lurer du på noe om eierforhold for samboere og i ekteskap, partnerskap, felleseie, separasjon eller lignende temaer? Du finner våre artikler om dette og mer her.
Lurer du på noe om eierforhold for samboere og i ekteskap, partnerskap, felleseie, separasjon eller lignende temaer? Du finner våre artikler om dette og mer her.

Innhold

Skal eiendommen deles likt ved skilsmisse?

27. feb 2024 · spørsmål

Jeg og mannen min kjøpte hus i fjor. Jeg er 100 % eier. Nå er vi i separasjon, bor ikke sammen. Lån for hus til banken betaler jeg alene, men han står som medlåntaker. Skal vi dele eiendom likt ved skilsmisse?

Les mer

Muntlig avtale om eierandel

27. feb 2024 · spørsmål

Jeg møtte en fyr i 2010, den gangen har bodde med mora si. Jeg fant et hus på finn.no som kostet den gangen 600 000 kr som han kjøpte ved å låne penger fra mora si fordi jeg ikke hadde råd til å kjøpe det. Vi hadde en muntlig avtale om at vi skal eie huset sammen. Jeg flyttet med han i det huset med håp om at han skal opprettholde sin muntlig avtale. Jeg har brukt siden barna ble født ca 3 mill i utgifter i tillegg til renhold av huset. Han bruker barnevernet mot meg for å ikke dele huset.

Les mer

Kan eksen kreve leie av felles leilighet?

27. feb 2024 · spørsmål

Sliter med å få solgt leiligheten, etter samlivsbrudd. Eksen har kjøpt ny bolig og han sitter nå med to boliglån. Jeg betaler ned mine renter og felleskostnader i leiligheten, da jeg bor her/benytter den, siden vi fremdeles har tilgang på boligen. Kan han kreve noe mer av meg i denne sammenhengen, og bør jeg være bekymret for henvendelse fra advokat? PS: vi var ikke gift.

Les mer

Mister man utvidet barnetrygd hvis man gifter seg på nytt?

27. feb 2024 · spørsmål

Jeg ble skilt for en del år siden. Har bestemt meg å gifte meg på nytt, men vi er bosatt i hver vår kommune og har utvidet barnetrygd grunnet enslig forsørgerstatus (vi har begge delt fast bosted for hver våres sett med barn). Kan man fortsatt ha folkeregisterete seperate adresser etter å ha giftet oss? Tenker skoletilhørighet for barna og ikke minst at en av primærboligene blir endret til sekundærbolig? Og vil utvidet barnetrygd endres? Er det andre konsekvenser?

Les mer

Hvordan sikre at jeg får egenkapitalen tilbake?

27. feb 2024 · spørsmål

Samlivsbrudd, 2 barn på 2 og 5 år + felles hund på 6 år og enebolig sammen. Jeg, barnefar stod for all egenkapital 1.2 mill, men begge er felles ansvarlig for lån og skjøte. Muntlig avtale er at jeg skal ha tilbake egenkapital og at overskudd deles ved salg. Bolig er lagt ut i dag og visning på søndag om 6 dager. Hvordan kan jeg sikre i forkant at egenkapital sikres ved utbetaling av oppgjør?

Les mer

Eksen krever betaling for kommunale avgifter etc

15. feb 2024 · spørsmål

Jeg flyttet ut i april 2023, hvor jeg fortsatt leier. Vi har nå solgt huset som han har bodd i. Jeg skal betale han min del av huslånet, men kan han kreve i etterkant at jeg skal betale for kommunale avgifter, strøm, forsikringer på huset når jeg ikke bor der? Dette betaler jeg på mitt eget der jeg er nå, i tillegg til husleie på 18 900 pr mnd. Han har heller ikke betalt barnebidrag. En del andre utgifter også på barn, som han også forventer i etterkant (12 mnd) at jeg må betale.

Les mer

Jeg og min samboer eier et felles hus med 50% hver. Han har gått personlig konkurs, og har holdt skjult for meg at han har opparbeidet seg heftelser i hans del

14. feb 2024 · spørsmål

Jeg og min samboer eier et felles hus med 50% hver. Han har gått personlig konkurs, og har holdt skjult for meg at han har opparbeidet seg heftelser på ca 800.000kr i hans den av boligen. Vi kjøpte boligen for 750.000kr over takst i 2018. Jeg ønsker ikke lengre å eie noe i lag med han, og lurer derfor på hvilke muligheter jeg har uten å tape alt for mye penger. Vi har betalt ned ca 380.000kr av lånet. Jeg ønsker aller helst å overta huset og lånet, men har ikke mulighet til å overta husets

Les mer

Kan gifte bo på hver sin adresse?

14. feb 2024 · spørsmål

Kan gifte bo på hver sin adresse?

Les mer

Eks nekter å utbetale økonomisk kompensasjon

12. feb 2024 · spørsmål

Vi har fordelt innbo og løsøre. Min eks har beholdt mesteparten og vi er enige i en økonomisk kompensasjon. Han holder nå tilbake deler av utbetalingen. Hva kan jeg gjøre? Frist for fordeling og betaling var 1. okt 2023, men vi var enige i å bruke lenger tid grunnet praktiske hensyn. En advokat har foreslått dagsmulkt. Vi er nå enige om fordeling og har en plan, men han nekter å betale ut siste del.

Les mer

Fordele verdien av bolig ved samlivsbrudd

12. feb 2024 · spørsmål

Min samboer og jeg kjøpte en bolig for 12 år siden sentralt i Oslo. Kjøpesum var 3 millioner, hvor jeg finansierte 700 000 kroner i EK (midler fra forskudd på arv med særeie) mens min samboer finansierte 100 000 kroner. Resten bankgjeld. Vi eier boligen 50/50 og begge betaler inn likt beløp til felles lån/kostnader hver måned. Boligen er i dag nedbetalt og har en verdi på 6 millioner kr. Vi har ingen samboeravtale. Spørsmålet er hvordan verdien av boligen skal fordeles ved samlivsbrudd og salg?

Les mer

Hvem skal ha hunden etter samlivsbrudd?

08. feb 2024 · spørsmål

Jeg og min eks skiller nå lag, og vi har en hund i lag vi har hatt i 2 år. Eksen er satt opp som "hovedeier" og jeg som "deleier" da oppretter sa vi ikke begge kunne være oppsatt som "hovedeier". Eksen begrunner nå dette som at jeg ikke har noe rett på hunden eller kan bestride noe form for eierskap. Selv om jeg har bidratt like mye i form av utgifter over disse årene som min eks. Hva kan jeg gjøre da jeg føler at jeg blir frastjålet en dyp og kjær "eiendel/del av livet mitt"?

Les mer

Fordeling av innbo ved samlivsbrudd

08. feb 2024 · spørsmål

Jeg og samboeren har bodd sammen i 12 år, skal flytte fra hverandre. Han eier enebolig, jeg har betalt husleie ved kjøp av all mat/husholdningsartikler (hus og hytte). Vi eier hytte 50/50, der har vi delt alle utgifter. Han skal kjøpe meg ut av hytten. Det er mye verdier i innbo i hytten (og bolig). Han mener han ikke skal betale meg for det, for han har betalt mest underveis. Hva har jeg rett på av innbo i hus og hytte?

Les mer

Hva skjer med uføretrygd når man endrer sivilstatus?

08. feb 2024 · spørsmål

Kan det påvirke min uføretrygd når min sivilstanden har endret seg? Eller gjelder dette bare når du har minstegrunnlag? Eller blir alle trukket 10 % av uføretrygd når man blir samboer med noen?

Les mer

Rettigheter ved samlivsbrudd

05. feb 2024 · spørsmål

Jag undrar vad som är mina rättigheter när det gäller samlivsbrudd. Vi äger ett hus tillsammans men han gick in med lite mer än mig i mellan finansiering. Han köpte hus bak min rygg i december och flytta ut 14.e december. Nu hotar han med mycket. Och speciellt pengar. Jag betalar hela lånet, kan han kräva hyra då?

Les mer

Samboer er dømt i forliksrådet til å betale gjeld på bil, jeg har co signert på dette. Hva skjer videre?

31. jan 2024 · spørsmål

Samboer er dømt i forliksråd til å betale gjeld på bil/lån på denne, jeg co signerte. Jeg har prøvd å få han til å selge bilen i to år men han nektet, han betalte heller ikke på bil lånet etter brudd som da har resultert i at bilen endelig etter over 2 år ble hentet av namsmannen(jeg ba om dette i lang tid) Det er nå inkasso på denne og de truer med å ta pant i eiendommen min, vi eier hver vårt. Han vedgår og tar ansvar for dette. Kan inkasso sels nekte å følge dommen fra retten?

Les mer

Eierandel av bolig ved skilsmisse

29. jan 2024 · spørsmål

Jeg og min ektefelle eier 50 % av boligen vår hver. I de siste årene har han betalt ned på lånet, mens jeg har betalt andre ting som alt av ting til barnet vårt, mat o.l. Kan det gå til hans fordel ved en skilsmisse?

Les mer

Eksmann har ikke betalt fastsatt barnebidrag

29. jan 2024 · spørsmål

Min kjærestes eks-mann har kun betalt 30 % av fastsatt barnebidrag (fra NAV etter klage). Han har da opparbeidet seg en gjeld på resterende. Han har nylig sluttet i jobben og nå søkt NAV om å sette ned satsen. Trolig vil han søke om å få ettergitt denne gjelden også. Vil hun kunne få hjelp av advokat til å sørge for at gjelden blir innfridd?

Les mer

Overføre løsøre fra den ene ektefellen til den andre

29. jan 2024 · spørsmål

Hvilke muligheter er det for at en ektefellene kan overføre løsøre til den andre for å hindre at løsøre blir tatt ved tvangsfullbyrdelse?

Les mer

Skatt ved salg av sekundærbolig

25. jan 2024 · spørsmål

Jeg og min mann skal separeres. Han flytter inn i vår sekundærbolig. Denne har 3 leiligheter der han vil bo i den ene. Når vår primærbolig er solgt tenkte jeg å flytte inn i en av de andre leilighetene i sekundærboligen for å opptjene botid i huset jeg også. Huset vil ble seksjonert og solgt som 3 separate leiligheter. Kan vi selge våre to leiligheter skattefritt? eventuelt alle tre?

Les mer

Samboeravtale om utroskap

25. jan 2024 · spørsmål

Er det mulig og lage en juridisk bindende kontrakt der samboer avstår fra profitt på husovertakelse ved utroskap? Hun har vært det og jeg trenger å beskytte meg og mine barn for framtiden. Eventuelt at jeg overtar resterende lån, da hun i grunn bor som en leieboer uansett. Jeg betaler alt vedlikehold innvendig og utvendig.

Les mer