Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Ingvar Nicolai Hagen

Jusit Advokat AS

Forretningsadvokat

Bevilling siden 2002

Jeg har et bredt kontaktnett over hele Balkan, inkludert Romania, Bulgaria og Tyrkia

Sverre Sandvik

Advokatfirmaet Wiersholm AS

Forretningsadvokat

Bevilling siden 1999

Børs- og transaksjon, fusjoner, fisjoner, oppkjøp, konvertible obligasjonslån, børsnoteringer, kapitalmarkedstransaksjoner, privatiseringer, generell selskaps- og verdipapirrettslig rådgivning.