Arv

Her finner du artikler og spørsmål om testamente, arverett og flere andre emner innen arv.
Her finner du artikler og spørsmål om testamente, arverett og flere andre emner innen arv.

Innhold

Betaling for å gjennomføre arveoppgjør

15. jan 2024 · spørsmål

Jeg har tatt på meg oppgaven med å administrere og gjennomføre arveoppgjøret til vår felles onkel. I tillegg fungerte jeg som verge og hjelp for han de siste 4 måneder før han døde med regninger og alle praktiske gjøremål. Vi er 18 søskenbarn. Det har vært en god del å gjøre og alle sier at jeg må ta meg betalt for den jobben jeg gjør. Men ingen sier en sum og jeg vet ikke hva som er vanlig. Hvordan bør jeg gå frem og hva bør jeg kreve?

Emne:
Les mer

Går felles bolig inn i boet etter far?

15. jan 2024 · spørsmål

Pappa hadde en sønn fra før og har gått bort. Mamma eier boligen 100%. Vil boet etter pappa kun være det som står i hans navn eller vil også boligen han bodde i med mamma også måtte tas hensyn til?

Emne:
Les mer

Hvilken arverett har samboere?

12. jan 2024 · spørsmål

Min samboer og jeg eier en bolig 50/50, og har felles boliglån. Hvis en av oss dør, vil da den gjenlevende kunne ta over eller innfri lånet til avdøde uten at det er skrevet noe testamentet? Vi har ingen barn og venter ingen.

Les mer

Er jeg ansvarlig for avdødes gjeld?

11. jan 2024 · spørsmål

Har fått fullmakt etter arveloven § 95. Avdødes brutto eiendeler etter utgifter til begravelse antas å være av liten verdi. Som ansvarlig for boet og avdødes forpliktelser innen for rammen av mottatte eiendeler, er jeg ansvarlig for avdødes gjeld som er mye større enn det som står på konto?

Emne:
Les mer

Forskudd på arv

11. jan 2024 · spørsmål

Jeg vil gi min sønn forskudd arv på 1,5 millioner. Han vil bruke pengene til oppussing av huset. Han har samboer og de har et barn sammen. Kan jeg bestemme at arven skal være hans særeie slik at han kan beholde dette beløpet dersom forholdet tar slutt?

Les mer

Hva skjer med mors sparepenger når hun har fått fast plass på sykehjem?

11. jan 2024 · spørsmål

Hva skjer med min mors sparepenger når hun har fått fast plass på sykehjem? Betjeningen har i dag kommet inn og tipset henne om å føre det over på oss barna. Er det slik at om hun beholder sparepengene sine så tar de 85 %? Hun har fremtidsfullmakt, og er helt klar i hodet sitt.

Les mer

Ønsker at søsken skal overta arvet hus

04. jan 2024 · spørsmål

Mitt søsken og jeg arvet hus etter våre foreldre da mor døde i 2012. Huset er brukt til feriehus, men nå flytter søsken inn i huset som fast bopel. Jeg vil gjerne gi min del til søsken, jeg er dennes arving. Leste nylig at man ikke trenger betale dokumentavgift siden begge foreldre er døde og boligen er gjeldfri. Stemmer det? Er det gått for lang tid? Kan jeg overføre som gave eller hva gjør jeg?

Les mer

Hvem har arverett når mannen dør?

04. jan 2024 · spørsmål

Far med 2 voksne barn fra tidligere ekteskap dør. Kone nr 2, gift 7 år. ingen felles barn. Kone 2 brakte ikke mye kapital inn i forholdet, men har bodd og delvis jobbet på landbrukseiendom eid av mannen de siste 7 år. Vil avdøde mann sin eiendom, biler, kjøretøy osv regnes som særeiemidler som hans barn kan kreve ikke blir fordelt som arv? Det finnes ingen testamente, men mulig odel på gården.

Les mer

Ønsker å testamentere alt til organisasjoner

04. jan 2024 · spørsmål

Jeg har ingen ektefelle/livsarvinger/foreldrene/besteforeldre. Jeg ønsker ikke at arvinger etter loven skal arve noe etter meg; alt jeg eier skal testamenteres bort til et par organisasjoner. Testamentet skal deponeres hos tingretten. Det er upraktisk å måtte endre teksten i et testamente "stadig vekk". Bør jeg skrive nytt "hver gang" jeg flytter, selger hytta, kjøper ny bil osv? Hva om en oppgitt organisasjon ikke eksisterer lenger? Kan jeg oppgi en konkret advokat som testamentsfullbyrder?

Les mer

Hvordan fordele arv etter skilsmisse?

04. jan 2024 · spørsmål

Bolig kjøpt av X og Y i 1975 – lånepapirer viser innskudd fra begge, X står alene som hjemmelshaver. X og Y gift i 1979. X og Y deler på nedbet. av lån. X og Y separeres i 1999 og skilles i 2001. X flytter etter skilsmissen, Y blir boende i deres felles bolig (der X fortsatt står som hjemmelshaver). Når X dør i 2023 blir hjemmel for boligen fordelt på hans fire arvinger. Bolig selges. Hvor stor andel av boligens salgssum bør tilfalle Y, og hvor stor andel bør tilfalle de fire arvingene?

Les mer

Er det forkjøpsrett for arvinger når dødsboet selger bolig?

04. jan 2024 · spørsmål

Vi er fire søsken som arvet eiendom da vår mor døde. Hun har sittet i uskifte etter at vår far døde. Det er bestemt privat skifte. Eiendommen er spesiell og vanskelig å verdsette. Det er derfor bestemt og selge den på det åpne markedet gjennom eiendomsmegler. Spørsmål; hvis en av oss vil kjøpe eiendommen, er det forkjøpsrett? Hvis ja, og en går inn og vil kjøpe til høyeste bud, er det noen lovpålagt tidsfrist, eller kan vi selv avtale at det skal skje under budrunden?

Emne:
Les mer

Hvordan får man informasjon om avdødes gjeld?

20. des 2023 · spørsmål

Ved privat skifte etter dødsfall må man vite om avdødes eventuelle gjeld. Hvordan får man innsyn i avdødes finanser?

Les mer

Kreve skifte av uskiftet bo

22. nov 2023 · spørsmål

Min mor og far var gift med felleseie. Mor døde, og vi skrev under på at far kunne bo i uskiftet bo. Far skal nå selge huset, til fordel for å flytte i annen kommune og inn til nåværende kjæreste. 3 arvtagere ønsker så å gjøre opp morsarven. Detter er i hovedsak pga far drikker mye og vil påstå han er blitt alkoholiker. Sparekontoer er som vi vet tomme, og han har mistet sertifikatet pga alkohol. Tingretten sier på telefonen at vi ikke kan kreve morsarv. Er dette korrekt? Hva kan gjøres?

Les mer

Testament med ekstra arv til særkullsbarn

22. nov 2023 · spørsmål

Er gift, har tre fellesbarn med ektefelle, og et særkullsbarn. Kan jeg sette opp testament som sier at hvis jeg går bort før min ektefelle, så får mitt særkullsbarn en sum som utgjøre 15G hvis summen av det jeg eier er mer enn det? Og med det er arven gjort opp med mitt særkullsbarn for ettertiden også og at krav om skifteoppgjør utgår? D.v.s. at særkullsbarnet ikke kan kreve noe mer arv etter at min ektefelle eventuelt også går bort senere, at arven kun deles opp mellom våre tre felles barn?

Les mer

Felleseie ved død og arv etter testament

21. nov 2023 · spørsmål

Jeg og min kone har et felles hus og en hytte. Vi har signert ektepakt med særeie som blir felleseie ved død. Vi har ikke felles barn. I testamentet vårt arver lengstlevende 1/3 av den som dør først. Vi trodde da at lengstlevende kan sitte med ca. 83% av verdien ved arveoppgjør fordi lengstlevende eier 50%, den andre 50% blir felleseie, som lengstlevende da får 50% av før den arver 1/3 av den andre delen. Har vi forstått dette riktig?

Les mer

Må vi opprette testament i Spania?

21. nov 2023 · spørsmål

Vi skal sette opp testament med fordel for hverandre og en del hver til to særkullsbarn. Vi eier ett hus i Spania og lurer på om vi trenger testament i Spania når vi har ett i Norge?

Les mer

Kan min ektefelle overføre boligen til meg for å unngå at hans barn arver?

21. nov 2023 · spørsmål

Vi er et ektepar som har vært gift i ni år, og har kjøpt bolig sammen med en halvpart på hver. Jeg har ikke barn, men min ektefelle har et voksent barn fra tidligere forhold. Er det noe i veien for at vi kan overføre hele boligen til meg? Grunnen til at vi ønsker dette, er at vi ikke har kontakt med min manns barn, og ønsker derfor ikke at vedkommende skal arve noe fra oss/min ektefelle.

Les mer

Er det lov å etterlate barna ulik arv?

21. nov 2023 · spørsmål

Min biologiske far døde nettopp. Han etterlater seg en del arv, deriblant et firma. Han har fem andre barn i ekteskap. I testamentet har han skrevet at jeg skal arve lovens minimum, mens de andre barna arver resten. Er det lov å skille mellom barna slik?

Les mer

Kan fullmaktshaver holde tilbake arven?

21. nov 2023 · spørsmål

Min farfar døde for en måned siden og min far og hans søster er eneste arvinger. Min far skrev under på skiftefullmakt slik at søsteren skulle orde med dødsboet ettersom han er svaksynt. Søsteren har nå fått utbetalt pengene fra banken, men har ikke betalt ut arven til min far. Har hun lov å holde tilbake arven?

Les mer

Hvem arver ved dødsfall?

21. nov 2023 · spørsmål

Jeg og min samboer gjennom 7 år venter vårt andre barn. Vi eier leilighet sammen (50 % hver). Ingen av oss har noe formue/verdi av betydning utover dette. Vi har ingen samboerkontrakt, men vi er forlovet og har planer om å gifte oss om 2 år. Dette svangerskapet er et risikosvangerskap og bekymringen er hvem som har rett på mine penger om fødsel i verste fall skulle ende med død. Er det min sønn på 3 år? Samboer? Mine foreldre? Jeg ønsker at alt skal gå til samboer og sønn.

Les mer