Arv

Her finner du artikler og spørsmål om testamente, arverett og flere andre emner innen arv.
Her finner du artikler og spørsmål om testamente, arverett og flere andre emner innen arv.

Innhold

Hvem arver når avdøde verken har barn eller gjenlevende foreldre?

06. sep 2021 · spørsmål

Avdød enslig mann uten barn og med døde foreldre. Han hadde en bror som også er død. Vil gjenlevende kone ha rett på arv?

Les mer

Har fars tidligere samboer rett på arv?

06. sep 2021 · spørsmål

Vår nylig avdøde far testamenterte i 1999 bort 1/3 til sin daværende samboer. Over 15 år siden ble det slutt, men pga sykdom fikk de kontakt på ny. Etter noen måneder flyttet hun på sykehjem og har bodd der de siste 15 årene og er bostedsregistrert der. Hun hadde ikke nøkkel, passord til alarm og betalte ikke boutgifter. De hadde kontakt per telefon, men hadde ingen fremtidsplaner sammen. Hun insisterer på at hun fremdeles var samboere og har krav på arven. Har hun rett?

Emne:
Les mer

Kan man kreve å få utgifter til advokat dekket når boet skiftes privat?

06. sep 2021 · spørsmål

Det er bestemt privat skifte i et arveoppgjør. Det er tre arvinger, men kun to av de står på skifteattest. Arving som har påtatt seg ansvar har ikke informert en av arvingene om hva som er av verdi i boet, som bankinnskudd, aksjer o.l. Det vurderes av den ene arvingen å koble på advokat på dette; for å gjennomgå boet, regnskap og fordeling, Er dette noe som arvingen må betale selv eller kan disse utgiftene dekkes av boet ettersom regnskap og oppgjør gjelder alle tre arvinger?

Emne:
Les mer

Spørsmål om pliktdelsarv

06. sep 2021 · spørsmål

Jeg har et spørsmål angående pliktdelsarv. Når man skriver et testament er det viktig å ha med seg "pliktdelsarv-reglen" men jeg lurer om hvor stor og omfattende denne reglen er i testamentet. F.eks. en avdødd har en leilighet som har en verdi på 3 000 000 kroner og han har med seg tre barna fra tidligere. Hvis han ønsker å skrive et testament og bestemte seg å gi hvert av hans barn 100 000 kroner etter hans død, går det an?

Les mer

Må det betales dokumentavgift når et søsken kjøper et annet ut av felles arvet bolig?

06. sep 2021 · spørsmål

Min mor og hennes søster arvet hytten til foreldrene deres for 30 år siden. Nå ønsker den ene å kjøpe den andre ut (og denne ønsker å selge). Må det betales dokumentavgift - det er jo arv?

Les mer

Arv fra utlandet

02. sep 2021 · spørsmål

Min mor døde nylig i Finland. Vi er bare søsteren min, som bor i Finland og jeg som bor i Norge som arver henne. Jeg er fortsatt finsk statsborger, men har bodd her i Norge nesten 30 år. Skal jeg betale arveskatt til Finland eller Norge? Ikke begge steder vel?

Les mer

Hva skjer med samboers gjeld om han dør?

20. aug 2021 · spørsmål

Min samboer og jeg har kjøpt bolig sammen. Jeg har betalt ut min del av lånet og han skylder 2 millioner og betaler i avdrag hver måned sin del. Vi har eierbrøk 50/50 på huset. Vi har i dag skrevet under på testamente og samboerkontrakt hos advokat. I testamentet står intet nevnt om eierbrøk av hus. Jeg ble fortalt at jeg sammen med hans barn må stå for hans gjeld om han plutselig dør. Er dette den berømte 50/50-fella man skriver om? Hva kan jeg gjøre for å ikke hefte for hans gjeld?

Les mer

Ønsker ikke egen far som arving

20. aug 2021 · spørsmål

Leser arveloven, og ser at hvis jeg dør så går pengene likt fordelt til mine foreldre (har ikke barn eller ektefelle). Min far har aldri vært en del av livet mitt, men er dessverre oppført som min forelder. Finnes det en måte å unngå at han arver noe, uten å skrive testament (da dette er svært dyrt)?

Emne:
Les mer

Regler for uskiftet bo

17. aug 2021 · spørsmål

Hvilke rettigheter og begrensninger gjelder nå (ny arvelov jan 2021) for en gift (66 års langt ekteskap) person som sitter i et uskiftet bo?

Les mer

Må jeg betale tilbake forskudd på arv?

17. aug 2021 · spørsmål

Jeg mottok 100 000 kr i forskuddsarv fra min farfar for snart 6 år siden. Da min far skrev fra seg arven på epost til min farfar. Farfar er nå død, og min far krever offentlig skifte og har skrevet til tingretten at han trekker tilbake sin påstand om fraskriving av arv. Det er ikke store verdier å arve, så det antas at dette gjøres for å øke konflikter med flere av partene. Om han får påslag om dette av dommer, vil jeg måtte betale tilbake det forskuddet jeg fikk for 5+ år siden?

Les mer

Verge – les om vergemål og fremtidsfullmakt

05. aug 2015 · artikkel

Dersom en person av ulike grunner har problemer med å disponere pengene sine eller hevde sine juridiske rettigheter, bør det oppnevnes en verge for vedkommende.  Tidligere hadde vi verger og hjelpeverger. Da den nye vergemålsloven trådte i kraft 1. juli 2013, forsvant begrepet hjelpeverge. Nå brukes begrepet verge både for personer som fratas rettslig handleevne […]
Les mer

Arveoppgjør – skjevdeling har store konsekvenser i arveoppgjør

05. aug 2015 · artikkel

Såkalt skilsmissesæreie betyr at man har særeie så lenge man er i live, men at særeiet blir felleseie når en av ektefellene dør. Skilsmissesæreie kombineres ofte med at ektefellene avtaler at deres verdier ikke skal skjevdeles ved død. Ektefeller står fritt til å avtale at verdier ikke skal skjevdeles ved død eller samlivsbrudd. Skjevdelingsverdier Reglene […]
Les mer

Arveoppgjør – arveloven gir ingen oppskrift i arveoppgjør

10. jul 2015 · artikkel

En mulighet er å inngå en avtale med barn fra tidligere forhold mens man fortsatt er i live. En slik avtale kan innebære at barn fra tidligere forhold på forhånd aksepterer at fars eller mors nye ektefelle sitter i uskifte, på visse vilkår. Uskifte betyr at arven ikke fordeles før den siste av ektefellene dør, […]
Les mer

Testament – samboere trenger ofte testament

10. jul 2015 · artikkel

Enhver nordmann over 18 år kan opprette et testament der man beskriver sine ønsker med hensyn til fordeling av arv. Hvis man oppretter et testament, er det viktig å følge lovens regler, hvis ikke kan det bli strid om testamentet. Krav til testament Et testament må være skriftlig, og den som setter opp testamentet, må […]
Les mer

Slik sikrer du arv til barn, ektefelle eller samboer

10. jul 2015 · artikkel

En av hovedreglene i arveloven er at en enke eller enkemann har rett til å sitte i uskifte. Det betyr i praksis at arv ikke fordeles før den siste ektefellen dør, eller eventuelt gifter seg igjen. Men hvis den ektefellen som dør har barn fra tidligere forhold, gjelder ikke hovedregelen om uskifte. Da kan en […]
Les mer

Slik skriver du testament

01. jul 2015 · artikkel

Et testament er et dokument som tar sikte på å fordele hele eller deler av din formue etter din død. Det finnes flere ulike testament. For det første kan en person skrive testament alene. For det andre har vi gjensidige testament, det vil si at to personer disponerer til fordel for hverandre i samme testament. […]
Les mer