Arv

Her finner du artikler og spørsmål om testamente, arverett og flere andre emner innen arv.
Her finner du artikler og spørsmål om testamente, arverett og flere andre emner innen arv.

Innhold

Må vi opprette testament i Spania?

21. nov 2023 · spørsmål

Vi skal sette opp testament med fordel for hverandre og en del hver til to særkullsbarn. Vi eier ett hus i Spania og lurer på om vi trenger testament i Spania når vi har ett i Norge?

Les mer

Kan min ektefelle overføre boligen til meg for å unngå at hans barn arver?

21. nov 2023 · spørsmål

Vi er et ektepar som har vært gift i ni år, og har kjøpt bolig sammen med en halvpart på hver. Jeg har ikke barn, men min ektefelle har et voksent barn fra tidligere forhold. Er det noe i veien for at vi kan overføre hele boligen til meg? Grunnen til at vi ønsker dette, er at vi ikke har kontakt med min manns barn, og ønsker derfor ikke at vedkommende skal arve noe fra oss/min ektefelle.

Les mer

Er det lov å etterlate barna ulik arv?

21. nov 2023 · spørsmål

Min biologiske far døde nettopp. Han etterlater seg en del arv, deriblant et firma. Han har fem andre barn i ekteskap. I testamentet har han skrevet at jeg skal arve lovens minimum, mens de andre barna arver resten. Er det lov å skille mellom barna slik?

Les mer

Kan fullmaktshaver holde tilbake arven?

21. nov 2023 · spørsmål

Min farfar døde for en måned siden og min far og hans søster er eneste arvinger. Min far skrev under på skiftefullmakt slik at søsteren skulle orde med dødsboet ettersom han er svaksynt. Søsteren har nå fått utbetalt pengene fra banken, men har ikke betalt ut arven til min far. Har hun lov å holde tilbake arven?

Les mer

Hvem arver ved dødsfall?

21. nov 2023 · spørsmål

Jeg og min samboer gjennom 7 år venter vårt andre barn. Vi eier leilighet sammen (50 % hver). Ingen av oss har noe formue/verdi av betydning utover dette. Vi har ingen samboerkontrakt, men vi er forlovet og har planer om å gifte oss om 2 år. Dette svangerskapet er et risikosvangerskap og bekymringen er hvem som har rett på mine penger om fødsel i verste fall skulle ende med død. Er det min sønn på 3 år? Samboer? Mine foreldre? Jeg ønsker at alt skal gå til samboer og sønn.

Les mer

Kan eksmannens sønner kreve noe av huset?

21. nov 2023 · spørsmål

Etter inngåelse av ekteskap, ble vårt felles hus overført i mitt navn. Dette for å unngå at hjemmet måtte selges ved eventuell død, da min eksmann hadde tre voksne sønner fra før. Huset ble kjøpt med oss begge to som låntagere før ekteskapets inngåelse. Mannen er utflyttet og lån på huset står nå kun i mitt navn. Spørsmål: Kan hans sønner kreve oppgjør, arv hvis min eksmann skulle dø?

Les mer

Hvem får arven hvis samboer dør først?

09. nov 2023 · spørsmål

Jeg har samboer, og vi har samboerkontrakt og testamente til arvingene. Samboer har ikke barn, han har testamentert til min sønn, en niese og en nevø. Spørsmålet er om arvingene kan kreve arven hvis samboer faller ifra før meg?

Les mer

Ønsker å frasi meg arv

08. nov 2023 · spørsmål

Jeg er enslig uten barn og vurderer å frasi meg arv etter mine foreldre. De har formue, ikke gjeld. Mine to søsken har familie og barn. Hvor offisielt må jeg gjøre dette, bør jeg skrive et dokument vha. advokat og hvordan kan jeg informere søsken?

Les mer

Arv av eiendom med tinglyst urådighet

08. nov 2023 · spørsmål

Jeg er særkullsbarn. Min mor arvet et lite småbruk av sine foreldre. Dette står i hennes navn. Det er tinglyst en urådighet som sier at eiendommen bare kan overføres i nedadstigende arverekke. Hun har barn med avdøde ektefelle som hun skal skifte med. Det finnes ikke ektepakt eller særeie avtale utover tinglyst urådighet. Skal småbruket holdes utenfor skifte med første avdødes barn?

Les mer

Hvem har arverett etter barnløs søster?

08. nov 2023 · spørsmål

Vi er tre søsken. Den eldste av oss er ugift og barnløs. Hun ønske ved sin død å gi halvparten til meg og halvparten til min søster. Dersom jeg skulle gå bort først er det da min søster som får hele arven eller vil mine barn arve min del?

Les mer

Hvem skal betale avgifter på arvet eiendom?

08. nov 2023 · spørsmål

Det er testamentert to eiendommer til to av tre livsarvinger. Den tredje har fått testamentert en sum i kompensasjon for eiendom. Det er jo slik at man må betale tinglysningsgebyr og dokumentavgift der den enes arving andel trekkes fra. Hvem skal betale tinglysningsgebyr og dokumentavgiften for eiendommen - dødsboet eller den arvingen som har arvet eiendommen? Den som ikke arver eiendom er uenig i at dokumentavgift og tinglysningsgebyr skal belastes av dødsboet.

Emne:
Les mer

Hvordan fungerer arv mellom to forskjellige land?

07. nov 2023 · spørsmål

Jeg er særkullsbarn med norsk mor (avdød) og engelsk far (lever og bor i Wales). Har vokst opp i Norge uten, foreldrene mine er var skilt og ble gift på hver sin kant. Er ikke adoptert av min mors nye mann og har ingen arverettigheter her i Norge. Har 2 halvsøsken på farssiden i England. Jeg antar jeg skal arve min far i England på lik linje med mine halvsøsken der. Er likevel ikke inkludert i familien og lurer på hvordan dette vil løse seg?

Les mer

Hvordan vil fordelingen av arven være uten testamente eller særeie avtaler?

07. nov 2023 · spørsmål

Min far døde nettopp. Han har vært samboer i over 30 år, og huset de har bodd i - som han har pusset opp/renovert, står i samboers navn. Vi er to voksne barn etter min far, samboer har også to voksne barn. Hvordan vil fordelingen av arven være her? Det finnes ikke noe testamente eller særeie avtaler.

Emne:
Les mer

Hvem arver når det kommer til særkullsbarn?

07. nov 2023 · spørsmål

Mine foreldre som er gift, og der en av dem har særkullsbarn. Begge har hver sin konto og en felles konto. Begge har oppsparte midler på sin brukskonto, der det er både fra sin mors og fars arv, samt de som de mottar i pensjon. Begge i sitt navns konto, men at andre parten kan disponere konto. Om den som frafaller har særkullsbarn, skal da den andre parten sine midler deles med særkullsbarnet?

Les mer

Hvem vil arve fra min kone? Meg eller barna?

07. nov 2023 · spørsmål

Jeg var gift i nesten 30 år og vi fikk 3 barn sammen. Barna er alle over 20 år. Min kone døde mens vi var gift, og da hun døde levde fremdeles hennes mor (i uskiftet bo etter at hennes mann døde for 10 år siden). Min kone har to søsken i live (begge med de samme foreldrene som min kone). Når min kones mor (bestemoren til mine barn) dør, hvem vil da arve henne? Får jeg noe av denne arven eller går alt til mine barn og min avdøde kones søsken?

Les mer

Har jeg noen rettigheter når det kommer til uskiftet bo?

07. nov 2023 · spørsmål

Min far er død, og hans kone som har sittet i uskiftet bo, er nå også død. Hennes to barn sier jeg ikke har rett til noen arv, medfører dette riktighet?

Les mer

Er signering av skifteavtale ulovlig?

26. okt 2023 · spørsmål

En advokat tar et oppdrag fra en klient som går ut på å gjennomføre et privat skifte etter klientens ektefelle har gått bort. Advokaten utformer en skriftlig skifteavtale (som alle arvinger er enige om), men får klientens sønn til å signere skifteavtalen på vegne av klienten, uten at det foreligger noen fullmakt fra klienten som gir sønnen rett til å signere for seg. Har ikke både advokaten og klientens sønn begått en ulovlig handling?

Les mer

Kan man få tak i et tidligere utkast av testament?

26. okt 2023 · spørsmål

Er det mulig å fremskaffe tidligere tinglyste testament? Altså det eller de som ikke lenger er gyldige fordi det er skrevet et nytt et?

Les mer

Skatt ved salg av arvet leilighet?

26. okt 2023 · spørsmål

Mor ønsker å overdra eierskap til sin leilighet som vederlagsfritt forskuddsarv til enearvende sønn, men fortsette å bo der. Vil sønn da måtte beskatte et fremtidig salg til 3. person som et salg av sekundærbolig, dvs 22 % flat skatt? Er det slik at den mest gunstige skattemessige tilnærmingen er at mor selger direkte til 3. person og salgssum overføres til sønn som forskuddsarv, dvs skattefritt?

Les mer

Kan man takke nei til farsarv uten å miste arv fra farmor?

26. okt 2023 · spørsmål

Jeg og min søster mistet vår far nylig. Han hadde svært høy gjeld og ingen formue. Vi ønsker derfor å ikke ta imot arven. Min fars mor (farmor) lever fortsatt og hun har noe formue og ingen gjeld. - Dersom jeg og min søster takker nei til min fars gjeld nå vil vi da også automatisk ikke ha rett på arven etter farmor når den tid kommer?

Les mer