Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

André Mathias Carlsen

Bull & Co Advokatfirma AS

Advokat André M. Carlsen arbeider i dag hovedsakelig med arverett, barnerett og familierett (økonomisk oppgjør ved samlivsbrudd/separasjon mv.). André har 15 års erfaring, og er spesialisert innen disse rettsområdene.

André har allsidig erfaring fra domstolene, som advokat, dommerfullmektig og utreder i Juridisk utredningsenhet i Høyesterett. Han prosederer jevnlig saker for domstolene.

https://www.bull.no/mennesker/andre-carlsen/

Bjørn August Krane

JUSTITIA AS

Fast oppnevning som bostyrer konkursbo ved Nord Troms tingrett.
Fast oppnevning som medhjelper ved tvangssalg eiendom, skip ved Nord Troms Tingett.
Voldgiftsdommer ved trafikksaker.
Forelesningserfaring fra Handelshøyskolen BI i fagene Markedsrett, Forretningsjuss.

Jan Erik Mardal

Advokat Jan Erik Mardal AS

Allmenn praksis med hovedvekt på fast eiendoms rettsforhold. Offentlige anskaffelser. Byggekontrakter og entreprise. Kommunalrett. Forvaltningsrett. Seksjonering. Interkommunale selskaper.

Halvor Frihagen

Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig AS

Advokat Halvor Frihagen har arbeidet i Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig AS siden 2001. Frihagen jobber med utlendings- og flytningerett, familierett, barnevernrett, arverett, foreningsrett og straffesaker både nasjonalt og internasjonalt. Han har spesielt erfaring med barnebortføring og internasjonal privatrett på familie- og barnerettens område. Han er medlem av Advokatforeningens lovutvalg for asyl- og utlendingsrett og er norsk koordinator for ELENA (European Legal Network on Asylum).

Rune Vikan

Advokatfirmaet Seland | Rödl & Partner AS

Driver utstrakt forretningsjuridisk praksis med bistand til bedrifter, også børsnoterte. Spesialkompetanse på nasjonale og internasjonale kontraktsforhold, herunder omforente kontraktsstandarder (fra Standardiseringen i Norge, TBL og utenlandske organisasjoner). Avholder bl.a. kurser i kontraktsrett og forhandlinger.

Arne Oddvar Berg

Advokat Arne Oddvar Berg AS

Jeg har skatterett og ligningsforvaltningsrett som spesialområder. Men har god erfaring med saker på privatrettens område.