Spør advokaten

Har du spørsmål om hverdagsjussen? Advokater med solid erfaring gir deg gratis svar. Skriv kort, og unngå all informasjon som kan identifisere deg selv eller andre berørte parter (navn, bosted, personnummer etc). Gjør gjerne et søk på siden for å se om vi har svart på tilsvarende spørsmål før.

Vær oppmerksom på at alle besvarte spørsmål vil bli publisert i en anonymisert versjon på denne nettsiden. Hvis vi besvarer ditt spørsmål kan du regne med svar innen to uker. Alle innsendte spørsmål som ikke blir besvart blir slettet etter tre uker.

tegn igjen

Barnefar har betalt for lite bidrag

Publisert: 08.02.2022

Min datter har bodd hos meg 100 % de to siste årene. Hun blir 18 år i slutten av februar. Vi hadde en muntlig avtale som han nå ikke vedkjenner seg. Han har betalt et lite beløp per mnd. (2000 kr.) til nå. Hvis jeg bruker NAV sin bidragskalkulator, så skjønner jeg at han har lurt meg trill rundt. Han tjener over en mill. per år, og skal ifølge utregningene på NAV sine ha betalt 7500 kr. per mnd. i bidrag. Er dette noe jeg kan få krevet tilbakebetalt?

Les mer

Fått krav om samme gjeld fra to kreditorer

Publisert: 07.02.2022
Emneord: ,

Jeg har en gjeld i en bank fra 2002. Denne uken mottok jeg to brev; et brev fra et inkassobyrå og et fra en kreditor. Begge brevene er krav til betaling av den ene gjelda, og de spør også om ulike beløp. Hva i all verden skal jeg gjøre? Jeg vil ikke betale gjelda to ganger. Hvordan skal jeg gå frem med dette?

Les mer

Problemer med arbeidsgiver

Publisert: 07.02.2022
Emneord:

Jeg har problemer med å jobbe med arbeidsgiveren min. ‏Hvilke rettslige skritt bør jeg ta og hvilket kompetent organ skal sende inn en klage til det?

Les mer

Konflikt med arbeidsgiver etter oppsigelse

Publisert: 07.02.2022
Emneord: ,

Jeg har vært i møte med arbeidsgiver(e) om min oppsigelse jeg selv har sendt, det ble skrevet ned en del notater av den ene arbeidsgiveren min, vil disse notatene ha noe makt uten min godkjenning og signatur? De nekter å vise meg notatene. Jeg har feil i kontrakten min der jeg har fått lønn under tariffavtale, kan jeg da kreve at kontrakten min strykes og det blir skrevet ny kontrakt? Eventuelt hva som er løsningen?

Les mer

Mangler styremedlemmer

Publisert: 07.02.2022
Emneord:

Jeg er styreleder og ønsker å trekke meg. Men vi får ingen til å stille som nytt styremedlem. Kan jeg fremdeles velges ut av en ekstraordinær generalforsamling?

Les mer

Fått tilbud om stilling som ikke finnes

Publisert: 07.02.2022

Jeg fikk Feb. 21 tilbud fra N om stilling i nystartet firma. I påvente av dette skulle etablerers, fikk jeg midlertidig kontrakt i en butikk der N også var eier. Nå viser det seg at stilling i nytt firma er et luftslott. Har jobbet i snitt ca 90 % i fjor. Plutselig fikk jeg bare 58 t i januar uten permittering. Jeg har sjekket kontrakten min, den viser seg å mangle stillingsprosent. Har spurt om ny kontrakt og med min. 60 %. Det kan han bare gi meg hvis det er snitt for hele året. Har han lov til dette?

Les mer

Hvilken timelønn er riktig?

Publisert: 07.02.2022

Jeg har en fastlønn på 34 000 i mnd. Var i mammapermisjon frem til 8. desember. Fikk kontrakt på fastlønn 34 000 fra 9. desember. Jobbet 20 timer ut desember pga tok kurs og andre administrative oppgaver. Fikk utbetalt timelønn på 181 kr for de 20 timene. Timesatsen tilsvarer 226 kr i følge vårt vaktplansystem (Quinyx). Hva er riktig her? Skal jeg få utbetalt min fastlønn (som er det jeg har på kontrakt), eller er det riktig at de gir meg timelønn uten å avklare det på forhånd/i arbeidskontrakten?

Les mer

Hvor viktig er det å melde flytting til utlandet?

Publisert: 07.02.2022

Ansatt i en norsk bedrift i noen mnd og skattet til Norge. Etter det har jeg vært ansatt i utlandet og skattet til landet jeg bor i. Hvor viktig er det å melde om flytting? Kan jeg miste BankID? Jeg har norsk bankkonto, aksjekonti og betaler ned studielån. Hvilke konsekvenser vil det få hvis jeg flytter tilbake til Norge en dag etter å ha vært "utvandret"? Når kan jeg miste statsborgerskapet?

Les mer

Får ikke lønntillegg pga sykemelding

Publisert: 07.02.2022

I arbeidskontrakten min har jeg fast timelønn (190,75 kr/timen) + 2000 kr i ansvarstillegg per måned. Jeg har vært 50-100 % sykmeldt i januar måned og har dermed ikke jobbet mye. Ca 2 uker 50 % sykmeldt, resten 100 % sykmeldt. På lønnslippen min nå ser jeg at jeg IKKE har fått ansvarstillegget på 2000 kr utbetalt. Stemmer dette? Forstår at om jeg er 100 % sykmeldt betales alt fra NAV. Fikk dette tillegget i desember (var da i samme situasjon).

Les mer

Betale for bolig man eide med eksen

Publisert: 07.02.2022

Jeg og min eks (voldelig forhold av alle typer i 10 år) eier en bolig sammen (50/50). Jeg har ikke bodd der siden okt tidlig nov pga en sak som er anmeldt. Det jeg lurer på er hvor mye det koster å få hjelp av advokat, og om jeg må fortsette å betale der?

Les mer
1 193 203