Spør advokaten

Har du spørsmål om hverdagsjussen? Advokater med solid erfaring gir deg gratis svar. Skriv kort, og unngå all informasjon som kan identifisere deg selv eller andre berørte parter (navn, bosted, personnummer etc). Gjør gjerne et søk på siden for å se om vi har svart på tilsvarende spørsmål før.

Vær oppmerksom på at alle besvarte spørsmål vil bli publisert i en anonymisert versjon på denne nettsiden. Hvis vi besvarer ditt spørsmål kan du regne med svar innen to uker. Alle innsendte spørsmål som ikke blir besvart blir slettet etter tre uker.

tegn igjen

Samboer vil sikre borett

Publisert: 14.01.2022

Kan min samboer gi meg borett i en ekstern leilighet han eier? Vi er begge pensjonister i 70 årene, og min samboer vil at jeg skal ha et sted å bo hvis han går bort før meg. Hans sønn vil arve leiligheta når vi begge er borte. Han vil også arve penger og verdier som er verd mange ganger mer enn den leiligheta. Sønnen mener imidlertid at faren ikke har lov til å gjøre dette uten hans velsignelse.

Les mer

Forsikring etter whiplash-skade

Publisert: 14.01.2022

Bilulykke 1998, påvist whiplashskade. 50 % ufør 2006 grunnet denne ulykken. Etter hvert som årene har gått, tatt med fortsettelsesforsikring fra tidligere arbeidsgiver, tyder på 100 % uførhet slutten av 2022. Det har kommet noen tillegg siden whiplash'en i '98, bl.a. kronisk migrene, to hodeskader, ryggsmerter med prolaps, utbrent, smerter i samtlige ledd i kroppen. Vil jeg kunne ha krav på utbetaling i fortsettelsesforsikringen, selvom tidligere noe utbet. ift 50 % uførheten?

Les mer

DNA-analyse for å teste farskapet

Publisert: 14.01.2022

Jeg erkjente meg som far ved fødselen til en gutt. Jeg har ikke hatt noe samvær, fordi mor ikke ville det. Saken er den at jeg har i alle år gått med denne vonde magefølelsen om jeg er far. Mor vil ikke svare meg, da jeg spør om DNA. Hva kan jeg gjøre da jeg ønsker en DNA-test?

Les mer

Flytting med barn til utlandet

Publisert: 14.01.2022

Jeg er en mamma til tre barn, som har tenkt til å bosette seg i et land i Europa. Jeg har full foreldrerett til alle tre og litt diverse spørsmål om dette temaet. Jeg er uføre. Så jeg har ikke råd til advokat og vet ikke hvordan dette funker. Håper noen kan hjelpe.

Les mer

Tilsetting av ny sentralbanksjef

Publisert: 14.01.2022
Emneord:

Eg har jobba i bank. Då fungerte hablitetsreglane slik at når sjefen var inhabil, så måtte saka bli handsama på eit høgare nivå. Underordna kunne då i tråd med lova ikkje vere sakshandsamarar. No er det slik at statsministeren har meldt seg inhabil i tilsettinga av sentralbanksjefen. Kan då hans underordna (ministrane) handsame saka - må ikkje den saka opp eit nivå - til Stortinget? Håper å kunne få ein kommentar til dette.

Les mer

Kan arbeidsgiver pålegge arbeidstaker ferie i gitte perioder?

Publisert: 14.01.2022
Emneord: ,

Kan arbeidsgiver pålegge at arbeidstaker tar ferie i gitte perioder og kun hele uker? For eksempel avvikling av ferie tre uker sammenhengende 1. juni-30 sept. En uke på høsten 30. sept.-30 nov. En uke på vinteren 1. Jan. - 31. mars. Det gis ikke tillatelse til å dele uker eller ta enkeltdager. Dette er heller ikke tillatt utenom fastsatte datoer.

Les mer

Spredning av falske rykter på jobb

Publisert: 14.01.2022

Jeg har flere ganger i tre år blitt tatt inn på kontoret av sjefen min angående falske rykter om meg. To lærlinger ble også spurt om de visste noe om hva jeg gjorde på fritiden. Dette gjelder rusrykter, som ikke stemmer. Jeg har fått flere anklagelser og beskjeder om rykter som går rundt om meg fra sjefen uten å få navn på hvem som anklager. Jeg fortalte om at jeg hadde kontaktet fastlege, på grunn av det påvirket helsen min. Da spurte sjefen om hva jeg pratet med legen om på timen. Har arbeidsgiver noe med det å gjøre?

Les mer

Kan aksjonær kreve at jeg signerer gjeldsbrev?

Publisert: 14.01.2022
Emneord: ,

I 2019 var jeg ansatt i et selskap som gikk konkurs under pandemien. Selskapet hadde svak likviditet og tidvis problemer med utbetaling av lønn, varekjøp på kreditt et cetera. I noen tilfeller bidro jeg med private utlegg i størrelsesorden Kr. 30 000,-, som forskuddsbetaling av råvarer. I en lang periode ble jeg ikke lønnet. Dette ble til slutt ordnet ved at ene aksjonær utbetalte meg direkte fra sin konto til meg som "forskudd på lønn". Kan han kreve at jeg signerer gjeldsbrev?

Les mer

Redd for å miste barna ved rettssak om samvær

Publisert: 13.01.2022

Min mann har to barn (9,5 og 12) fra før. Han har hatt disse 50/50 og delt bosted i 4,5 år. Det har gått kjempefint. Mor har ADD og borderline, og er vanskelig å samarbeide med og har ikke signert foreldreavtalen som ble laget da de slo opp. Nå har hun dårlig økonomi og ønsker å ha barna mer og at han skal betale bidrag. De har vært på familievernkontoret, barna ønsker 50/50, men hun mener hun vil få fast bosted og barna mest ved eventuell rettssak. Vil vi miste barna selv om de vil ha 50/50 og det er gjeldende ordning?

Les mer

Megler oppga ikke fellesgjeld og fellesformue

Publisert: 12.01.2022

Jeg har nylig kjøpt en bolig, der megler har gjort en feil og ikke oppgitt at det var en andel fellesgjeld (og fellesformue) tilknyttet boligen (ikke nevnt noe sted i salgsoppgave, annonse eller kontrakt). Jeg har fått tilbud om erstatning fra meglers forsikringsselskap lik fellesgjeld minus fellesformue. Er det riktig av dem å trekke fra fellesformue? Fellesformuen ville vel ikke blitt trukket fra beregnet totalpris inkl. omkostninger, som er den summen man går ut fra når man gir bud på boligen.

Les mer
1 193 196