Jobb

Her finner du artikler og spørsmål om arbeidsavtale, arbeidsmiljø, ferie, lønn, oppsigelse og flere andre jobbrelaterte emner.
Her finner du artikler og spørsmål om arbeidsavtale, arbeidsmiljø, ferie, lønn, oppsigelse og flere andre jobbrelaterte emner.

Innhold

Arbeidsavtale ved virksomhetsoverdragelse

24. aug 2020 · spørsmål

Har et spørsmål angående lønn. Bedriften jeg arbeider for fikk nye eiere (virksomhetsoverdragelse). Jeg ble tilbudt høyere lønn (muntlig avtale), men ingen andre betingelser ble nevnt. Fikk ingen ny arbeidskontrakt, de hadde ikke tid. Når arbeidet er ferdig, trekker de meg i lønn for lunsj (hadde ofte bare 10 min pause) og fikk ikke overtidsbetaling. I avtale med tidligere eier, fikk jeg betalt for lunsj og overtid, da jeg er tilgjengelig for bedriften hele tiden. Hvilke rettigheter har jeg her?

Les mer

Arbeidstid for assistenter

24. aug 2020 · spørsmål

Hvor mange timer må en jobbe pr. uke i 50 % komprimert stilling? Gjelder assistenter som jobber i skole og følger skoleruta 39 uker i året.

Les mer

Kommune truer med å trekke kontrakter med firma

24. aug 2020 · spørsmål

Jeg har vært ansatt i en kommune. Sa opp jobben min selv da jeg hadde hatt en konflikt med arbeidsgiver hvor de kom med usaklige beskyldninger, så fikk jeg meg ny jobb - hvor kommunen hadde et lite samarbeid og sier at det nye firmaet ikke kan ha meg ansatt - da trekker de alle kontrakter med dette nye firmaet jeg var ansatt i. Kan kommunen forlange å fjerne meg som ansatt i det nye firmaet?

Emne:
Les mer

Kan arbeidsgiver trekke i feriepenger

24. aug 2020 · spørsmål

Min tidligere arbeidsgiver betalte meg fast arbeidslønn måned etter jeg var ferdig der, pga det ikke var gitt beskjed til HR. Beskjed er gitt, men de svarer ikke. Feriepenger skal utbetales neste år, kan de da holde igjen de om jeg har sagt ifra at jeg har fått feil utbetaling og de ikke har gitt meg tilbakemelding?

Les mer

Starte eget regnskapsbyrå

17. aug 2020 · spørsmål

Jeg er daglig leder i et regnskapsbyrå. Har sagt opp jobben og etablert eget selskap som vil starte konkurrerende virksomhet. Har ingen konkurranseklausul i kontrakten min verken mot bransje, kunder eller ansatte. Både kunder og ansatte jeg har pt har uttrykt at de ønsker å tegne avtale med meg i nytt selskap. Jeg har konsekvent avvist å snakke om dette mtp lojalitetskrav som arbeidstaker. Men hva gjelder når oppsigelsestid er ferdig? Kan avtale med kunder/ansatte som tar kontakt med meg tegnes?

Emne:
Les mer

Pålegges fast overtid

13. aug 2020 · spørsmål

Jeg arbeider 100 % på en klinikk. Har overtid på over 40 pr uke/t over 9 pr dag. Tid mellom ordinær arbeidstid og overtid er altså merarbeid. Siden vi har hatt stengt, kan jeg bruke jan, feb og mars som eks. Av 37 dgr disse mnd, ble det merarbeid på 29 av dem. Dette er representativt for min arbeidshverdag. Timene er ment å avspaseres, men dette mener sjefen at jeg skal gjøre mens jeg svarer på telefon/mail. Altså ikke fri. Hvordan er reglene når merarbeid blir regelen ikke unntaket?

Les mer

Har arbeidsgiver krav på å vite om dom?

13. aug 2020 · spørsmål

Dersom man er dømt, har jobben krav til å vite hva man er dømt for eller trenger man bare å vite lengden osv?

Emne:
Les mer

Må betale for avlyst hotellhelg

01. jul 2020 · spørsmål

Jeg er kommet opp i en situasjon med en såkalt venn. Vi hadde planlagt å ha en hotellhelg sammen der han skulle legge ut for alt. Han booket en av de dyreste for ei helg og jeg måtte avlyse. Han sa ingenting om bestillingen før etterpå og at han valgte at det ikke gikk an å refundere pengene. En normal hotellhelg for 2 på samme hotell ville kommet opp i Ca 1000 kr per natt. Nå mener han jeg skal betale halve beløp av 8000 kr. Ble enig om å betale 500 kr mnd, men nå var ikke det ok. Hva er rett?

Les mer

Nytt krav om sikkerhetsklarering i jobb

22. jun 2020 · spørsmål

Er ansatt i staten på i samme stilling i 11 år. Det er nå kommet opp at vi skal sikkerhetsklareres. Pga flere forelegg for ca 20 år siden for bruk og besittelse av narkotika er jeg usikker på om jeg vil kunne få dette. Vil et slikt nytt krav til stillingen som jeg ikke oppfyller være gyldig oppsigelsesgrunn for en statsansatt?

Emne:
Les mer

Utregning av provisjon i deltidsstilling

22. jun 2020 · spørsmål

Min datter er frisør og har fastlønn + provisjon. Hun er for tiden 40 % permittert. I kontrakten er det sånn at om behandlingsomsetningen overstiger 80 000, som er fastlønnen, utløses en provisjon på 37 % av netto kr 80 000, og mellomværende mellom kr 28 573. Det er jo ingen mulighet i 60 % stilling å overstige 80 000. Skal disse 80 000 reguleres prosentvis i forhold til reell arbeidstid?

Les mer

Lov om fotografering og filming

22. jun 2020 · spørsmål

Jeg lurer på den norske loven om fotografering og filming. Hvor kan jeg finne informasjonen om det?

Emne:
Les mer

Får ikke erstatning for kansellert sydenreise

05. jun 2020 · spørsmål

Kjøpte sydenreise på avbetaling frem til vi skulle motta feriepenger (kjøpt 31/12). Vi hadde da betalt 2300 foreløpig kr for reisen (samlet 24 000 hele reisen). Pga corona og sykdom hos samboer, måtte vi avbestille (avbestilt 4/4) ( reisen skulle være 13/7). De vil nå ha 14 000 kr for reisen som vi ikke får reist på og pga at forsikringselskapet vårt hadde glemt å videreføre reiseforsikringen fra tidligere selskap har ikke vi forsikring. Men noe heter pakkereiseloven. Har vi noe å hente der?

Les mer

Kansellering av feriehus i Spania

05. jun 2020 · spørsmål

Har leid et ferie hus i Spania i juli. Har innbetalt et forskudd for leien. Resterende av leien skal innbetales om kort tid. Det står ikke noe i leiekontrakten som omtaler noe om avbestilling/kansellering kun prisbetingelser og andre forhold. Er vi pliktige i henhold til prisbetingelsene i kontrakten til å innbetale restbeløp? Har vi krav på å få forskuddsbetaling tilbakebetalt?

Les mer

Konsekvens av misbrukt personnummer

04. jun 2020 · spørsmål

Noen har fått tak i min søsters personnummer og brukt dette til å få skrevet ut flere sterke medisiner i min søsters navn. Dette har bl.a. gjort at min søster har midlertidig mistet førerkortet. Min søster er ABSOLUTT ikke den som har misbrukt disse medisinene. Mitt spørsmål er: Kan dette ha noen effekt i forhold til jobben hennes? Spesielt med tanke på at min søster jobber i helsevesenet?

Les mer

Jobbtilbud og bemerkning i politiattest

04. jun 2020 · spørsmål

Fått jobbtilbud ved konfliktrådet som ungdomskoordinator. I politiattest står bemerkning: straffelov paragraf 182 (5000 kr eller 10 dager fengsel). Kan dette føre til at de trekker jobbtilbudet?

Emne:
Les mer

Mindreårig vitne i voldssak

27. mai 2020 · spørsmål

Min datter, 16 år, var vitne til en voldsepisode i Tromsø sentrum og er navngitt av fornærmede (tidligere kjæreste) som eneste vitne, men ca 15 andre så også hva som skjedde alle kjente av både tiltalte og fornærmede. Alle de involverte går på samme skole. Det er gjort et telefonavhør uten verge tilstede, mor valgte å forlate rommet. Kan vi nekte min datter å vitne i retten? Kan vi forlange at hun skal være anonym?

Les mer

Endringer i pakkereiseloven

03. aug 2018 · artikkel

Loven gjennomfører EUs pakkereisedirektiv – 2015/2302/EU, og pakkereiseloven 1995 opphevet. Kort om den nye loven Loven gjelder «pakkereise» (§ 6) og «sammensatt reisearrangement» (§ 7), noe som betyr at loven omfatter mer enn 1995-loven. Det er blant annet økte krav til næringsdrivendes opplysningsplikt. En av konsekvensene er at kostnader det ikke er opplyst om knyttet […]
Les mer

Oppsigelse – økte krav fra arbeidsgiver medfører oppsigelse

21. aug 2015 · artikkel

Mangelfulle arbeidsutførelse kan gi grunnlag for oppsigelse. Den ansattes arbeidsutførelse skal vurderes opp mot de kravene som gjelder for den aktuelle stillingen. Arbeidsprestasjonen må imidlertid ligge betydelig under det som arbeidsgiver bør kunne forvente, uten at det kan oppstilles noe krav om at arbeidsprestasjonen skal være vesentlig mangelfull, før oppsigelse kan anvendes. Det er arbeidsgiveren […]
Les mer

Oppsigelse – Tøft arbeidsliv og oppsigelser skaper tvister

19. aug 2015 · artikkel

Arbeidsmiljøloven sier at en arbeidstaker eller en gruppe av arbeidstakere bare kan sies opp hvis oppsigelsene er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgiverens eller arbeidstakerens forhold. Mange av tvistene i arbeidslivet gjelder spørsmål om en oppsigelse er saklig begrunnet. Når en oppsigelse begrunnes i forhold på arbeidstakerens side, kan årsaken for eksempel være at arbeidstakeren har vært beruset på […]
Les mer

Oppsigelse- mange brudd på reglene for oppsigelse

13. aug 2015 · artikkel

Det første eksempelet er at arbeidsgiveren sender en oppsigelse uten å ha drøftet saken med arbeidstakeren på forhånd.  Når en domstol skal vurdere om en oppsigelse er saklig eller ikke, kan en uriktig saksbehandling være avgjørende. I denne sammenheng er det viktig å påpeke at det er arbeidsgiveren som har bevisbyrden for at det foreligger […]
Les mer