Økonomi

Her finner du artikler og spørsmål om lån og finansiering, forbrukslån, formueskatt, sparing og flere andre emner innen økonomi.
Her finner du artikler og spørsmål om lån og finansiering, forbrukslån, formueskatt, sparing og flere andre emner innen økonomi.

Innhold

Fått krav om samme gjeld fra to kreditorer

07. feb 2022 · spørsmål

Jeg har en gjeld i en bank fra 2002. Denne uken mottok jeg to brev; et brev fra et inkassobyrå og et fra en kreditor. Begge brevene er krav til betaling av den ene gjelda, og de spør også om ulike beløp. Hva i all verden skal jeg gjøre? Jeg vil ikke betale gjelda to ganger. Hvordan skal jeg gå frem med dette?

Les mer

Kan namsmannen halvere barnetillegget?

31. jan 2022 · spørsmål

Jeg er en alenefar (ikke samboer) i egen husstand, med 50% samværsfordeling mellom barnemor og meg. Min økonomi har dessverre havarert, slik at jeg nå får store trekk fra namsmannen. Etter loven er det noen minimumssatser som namsmannen skal forholde seg til, men spørsmålet er om de gjør det? *Her er følgende satser som NAV har satt med minimum:

- Livsopphold som enslig ved gjeldsinnkrevning: kr 9232,- pr måned
- Barn i husstand fra alder 11-18 År kr 4948,- pr måned

Spørsmålet mitt er om de har lov til å halvere barnetillegget?

Les mer

Anmeldelser etter konkurs

12. jan 2022 · spørsmål

Jeg er under etterforskning basert på fire anmeldelser etter konkurs. Foreløpig er jeg ikke innkalt til avhør, har ikke fremlagt mine bevis eller lignende, men jeg har visst at det har ligget anmeldelser mot meg siden i fjor vår og ba selv om at etterforskning ble startet. Forrige mandag kontaktet barna til min kjæreste Økokrim, og der uttalte en ansatt seg så grovt at jeg mener det er flere alvorlige lovbrudd, straffeloven §173 a) og § 210 og politiregisterloven.

Les mer

Erstatning etter feil diagnose

11. jan 2022 · spørsmål

Er det tilfeldigvis noken advokater som kan hjelpe meg med erstatning med tap av studie- og oppvektskunnskap grunna til feildiagnose med ADHD som eg no nylig fikk diagnose på i 2021.

Les mer

Etablering av investeringsselskap i Norge

07. jan 2022 · spørsmål

Jeg flyttet ut til et EØS-land for 30 år siden, og er ikke skattepliktig i Norge for utenlandske inntekter. Jeg eier leilighet i Norge, og betaler formueskatt på den. Totalt er jeg i Norge 2-3 uker i året. Om jeg etablerer et investeringsselskap i Norge for investeringer i aksjer som er på Oslo Børs, skulle dette på noen måte forandre mitt personlige skatteforhold til Norge? Etter hvert vil investeringsselskapet betale utbytte til meg. Vil dette utbyttet bli skattet i Norge?

Les mer

Redd for å arve ektemannens gjeld

30. des 2021 · spørsmål

Min mann er gjeldsoffer. Trekkes fra pensjon hver mnd. Hvis han går bort før meg, blir jeg da sittende igjen med hans gjeld. Er det noe vi kan gjøre for å unngå dette bortsett fra å ta ut skilsmisse?

Les mer

Advokatbistand til to ulike saker

21. des 2021 · spørsmål

Trenger bistand til to ulike saker mot:

1. Politiet: En tilståelsesdom for å ført motorvogn i påvirket tilstand. Jeg har mottatt begjæring om å møte i retten.

2. NAV: Jeg sendte søknad om økonomisk sosialhjelp 12. november 2021, og de har ikke behandlet søknaden ferdig. Jeg søkte også om dagpenger, men har ikke hatt nok arbeidsinntekt for å ha rett til dagpenger. Så søknaden ble avslått. Jeg mottar heller ikke nødhjelp eller annet stønad, og lever under fattigdom.

Les mer

Mor med alzheimer har tatt opp lån

16. des 2021 · spørsmål

Mor tar opp forbrukslån (380 000 kr) i mars 2021, mens hun er under utredning for demens. I juni 2021 får hun diagnosen Alzheimer. Er det mulig å gjøre noe med dette lånet, på grunnlag av situasjonen?

Les mer

Ekssamboer vil ikke signere på overdragelse av bolig

15. des 2021 · spørsmål

Jeg skal kjøpe ut min tidligere samboer, men han nekter å skrive under overdragelse av boligen han eier 20 % i før han får pengene på konto. Han flyttet ut i mars, men hevder at jeg har kastet han ut, Det er ikke tilfelle da han frivillig flyttet til sin hytte som han eier. Kan jeg skifte lås i døren uten å få "politiet" på døren. Hvordan kan jeg få løst dette?

Les mer

Hvor finner man en advokats forsikringsselskap?

24. nov 2021 · spørsmål

Hvor finner man en advokats forsikringsselskap?

Les mer