Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Snorre Torgrimsby

Advokatfirmaet Torgrimsby AS

Allmennadvokat, Bistandsadvokat

Bevilling siden 1990

Langvarig kompetanse inne jord - og skogbrug, herunder administrativt, samt formell Landbruksutdannelse.
Arbeidet med etablering og inngåelse av bilaterale samarbeidsavtaler i forskjellige uhjelpsprosjekt.
Utarbeidet veiledningshefte for etablering av samvirke/andelslag i nye typer virksomhet.

Foredragsholder for spesialskole om tema om lovlig grensesetting.

Foredragsholder for ansatte og brukere av krisesenter.

Bjørn August Krane

JUSTITIA AS

Fast oppnevning som bostyrer konkursbo ved Nord Troms tingrett.
Fast oppnevning som medhjelper ved tvangssalg eiendom, skip ved Nord Troms Tingett.
Voldgiftsdommer ved trafikksaker.
Forelesningserfaring fra Handelshøyskolen BI i fagene Markedsrett, Forretningsjuss.

Rudi Mikal Christensen

Advokatfirmaet Finn AS

Forretningsadvokat

Bevilling siden 2005

Omfattende erfaring med kjøp og salg av virksomheter, samt gjennomføring av fisjons- og fusjonsprosesser. Også betydelige erfaringer i internasjonale transaksjoner og forretningsforhold. Sertifisert voldgiftsdommer fra Danske advokater. Erfaring fra flere omfattende prosesser for ordinære domstoler og voldgiftsrett, samt straffesaker om økonomisk kriminalitet.

Marius Larsen

Advokat Marius Larsen

Bistår private og bedrifter med juridisk rådgivning, forhandlinger, avtaleinngåelse, tvisteløsning og prosedyre i domstolene, mv. Yter "offentlig fri rettshjelp" i regi av Vennesla kommune og "gratis advokatbistand for fagorganiserte" i regi av LO. Jobber i tillegg som sensor for Juridisk Fakultet ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Agder.

Jan Kjetil Brekken

Advokatfirmaet Alver AS

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 1999

Arbeidsrett
Bygg- og entrepriserett
Fast eiendoms rettsforhold
Forretningsjuridisk praksis
Gjeldsforhandling, konkurs
Kontraktsrett
Styreverv mm

Per Sannrud

Advokatfirmaet Ytterbøl & Co AS

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 1982

Omfattende og langvarig erfaring med kompliserte arve- og skifteoppgjør, samt konkurs- og insolvensbehandling.

Omfattende erfaring med tomtefeste.