Endre valg

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Pål Kolberg Grønnerød

Advokatene Holm, Grønnerød og Brun

Foruten de ovennevnte fagområder bistår jeg også ved dødsboskifter og arbeidssaker. Jeg inngår i et advokatsamarbeid som innehar kompetanse også innenfor andre områder enn de som er særskilt angitt.