Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Ida Pollan Thowsen

Erfaring fra skatteetaten og påtalemyndigheten, etterforskning og påtalemessig behandling av økonomiske straffesaker og miljøsaker, tar forsvareroppdrag og bistandsadvokatoppdrag, vergemålssaker, oppgjørsomsetning av fast eiendom, økonomiske skifteoppgjør og private dødsbo, pengekrav

Morten Berg

Advokatfirmaet Nova DA

Morten Berg har erfaring fra offentlig forvaltning, undervisning, domstolene og påtalemyndigheten, og har i perioden 1998 - 2016 vært tingrettsdommer i Nord-Troms tingrett.
Spesielle kompetanseområder er kontrakter, arbeidsrett, insolvens og restrukturering, selskaper og stiftelser, og prosess for domstolene.

Erik Fekete

Ad ARMA Advokatfirma AS

Forretningsadvokat med master i strategisk ledelse (MBA) med norsk og engelsk advokatbevilling. Autorisert megler (2000).