Økonomi

Her finner du artikler og spørsmål om lån og finansiering, forbrukslån, formueskatt, sparing og flere andre emner innen økonomi.
Her finner du artikler og spørsmål om lån og finansiering, forbrukslån, formueskatt, sparing og flere andre emner innen økonomi.

Innhold

Kan namsmannen ta pant i sønnens motorsykkel?

04. aug 2020 · spørsmål

Min sønn kjøpte seg lett mc for konfirmasjonspenger og den er registrert på min sønn som medeier og faren hans som eier. Faren og jeg har ikke bodd eller vært sammen siden 2004. Kan de ta pant i den?

Les mer

Tvungen forvaltning av alderspensjon

21. jul 2020 · spørsmål

Kan NAV uten videre sette i gang TVUNGEN FORVALTNING av min alderspensjon? De har IKKE SENDT MEG ET VEDAK om dette. Ingen avtale er gjort angående pensjonen, betaling av husleie m.m. Jeg er en eldre dame, men absolutt IKKE senil, rusmisbruker osv. Jeg har påklaget dette, men NAV startet før klagefristen gikk ut 03082020. Jeg blir jo til de grader overkjørt og mister helt kontroll.

Les mer

Får ikke tilbake penger fra venn

21. jul 2020 · spørsmål

Jeg har betalt 3000 kroner til en «venn» for å hjelpe å betale for hotell. Har nå vært i kontakt med hotellet som sier det ikke ble betalt noe ved avbestilling! Han som har stjålet dette og bare krevd mer hver uke sitter nå inne (annen sak) og det er ikke mulig med oppgjør da han nekter å betale. Hva gjør jeg?

Les mer

Klarer ikke nedbetale gjeld

21. jul 2020 · spørsmål

Jeg har hatt en gjeld rundt 13 år som jeg ennå ikke har klart å nedbetale. Betaler sånn ca 10 % av lønningen min hver måned til denne gjelden. I tillegg til dette så er jeg far til 3 barn og betaler barnebidrag her for alle tre hver måned da jeg er skilt, plus husleie og yrkesbil fra jobb da jeg er avhengig av transport til og fra jobb. Denne gjelden har jeg betalt som sagt gjennom årene med minstebeløpet da det er det eneste jeg kan betale inn. Summen øker isteden for å minske pga renter.

Les mer

Anke avslag på ung ufør

21. jul 2020 · spørsmål

Avslag på ung uføre tillegg, ønsker bistand til anke.

Les mer

Klarer ikke betjene gjeld som uføretrygdet

21. jul 2020 · spørsmål

Jeg har gjeld jeg ikke klarer og betjene, er ufør, har 15 000 kr i mnd og de trekker meg 5000 kr i lønnstrekk og da sitter jeg igjen med 10 000 tusen kr. Husleie må betales og da har jeg ikke mer penger til å betale siden jeg må ha mat og. Trur gjelda er på 300 000 tusen. Har ikke noen regninger liggende, så null oversikt. Har slitt med gjeld i flere år. Hva kan jeg gjøre for å komme meg ut av dette her? Har heller ikke noe i verdi å selge unna. Heller ikke familie til å hjelpe meg.

Les mer

Hva betyr særegne forhold?

21. jul 2020 · spørsmål

Jeg tilskrev dere nylig og fikk tilbakesvar. Hva menes med særegen forhold? Hvordan kan jeg best formidle årsak begrunnelse for å bli vurdert for ny gjeldsord. svar jeg fikk sist nedenfor: - Med tanke på at gjeldsordningen ble opphevet av lagmannsretten i 2019, er ankefristen oversittet. Det er dermed ikke mulig å føre saken på nytt. Du kan imidlertid søke gjeldsordning på nytt dersom det foreligger "særegne forhold", men vilkårene tolkes strengt.

Les mer

Mistet klasseromsundervisning pga korona

21. jul 2020 · spørsmål

Jeg gikk et semester på Bjørknes privatskole for å ta opp igjen noen fag. Det semesteret betalte jeg for å ha klasseromsundervisning. Men det var noe noe jeg kun fikk benyttet i litt over en måned før covid. Resten av semesteret fikk jeg nettundervisning. Så jeg føler ikke jeg fikk det produktet jeg har betalt for. Er det mulig å kreve kompensasjon/reklamasjon for det?

Les mer

Gjensidige har avsluttet inntektssikringsavtale

01. jul 2020 · spørsmål

Bought Inntektssikring from Gjensidige in 2015. Paid premium in full every month. After 5 years Gjensidige informed me that they are terminating the scheme because of COVID-19 the economy is very bad. Should this be allowed in a country like Norway? The little man paid for 5 years thinking that when the bad times come he will be supported but when the bad times came, the big corporation took all the money and ran away? I would like to know my rights here, please.

Les mer

For høyt lønnstrekk

01. jul 2020 · spørsmål

Vi har en sak som gikk dessverre opp til namsmannen. Vi har dessverre økonomiske utfordringer. Det skal trekke 13 100 nok fra min lønn og 13 700 nok fra mann min sin lønn. Hvis vi regner i tillegg det andre faste utgifter går vi ute med ca. 15 000 nok minus. Er det lov å trekke så mye? Vi skal sende inn klage ang. beløpet

Les mer