Arv

Her finner du artikler og spørsmål om testamente, arverett og flere andre emner innen arv.
Her finner du artikler og spørsmål om testamente, arverett og flere andre emner innen arv.

Innhold

Ønsker å testamentere alt til organisasjoner

04. jan 2024 · spørsmål

Jeg har ingen ektefelle/livsarvinger/foreldrene/besteforeldre. Jeg ønsker ikke at arvinger etter loven skal arve noe etter meg; alt jeg eier skal testamenteres bort til et par organisasjoner. Testamentet skal deponeres hos tingretten. Det er upraktisk å måtte endre teksten i et testamente "stadig vekk". Bør jeg skrive nytt "hver gang" jeg flytter, selger hytta, kjøper ny bil osv? Hva om en oppgitt organisasjon ikke eksisterer lenger? Kan jeg oppgi en konkret advokat som testamentsfullbyrder?

Les mer

Hvordan fordele arv etter skilsmisse?

04. jan 2024 · spørsmål

Bolig kjøpt av X og Y i 1975 – lånepapirer viser innskudd fra begge, X står alene som hjemmelshaver. X og Y gift i 1979. X og Y deler på nedbet. av lån. X og Y separeres i 1999 og skilles i 2001. X flytter etter skilsmissen, Y blir boende i deres felles bolig (der X fortsatt står som hjemmelshaver). Når X dør i 2023 blir hjemmel for boligen fordelt på hans fire arvinger. Bolig selges. Hvor stor andel av boligens salgssum bør tilfalle Y, og hvor stor andel bør tilfalle de fire arvingene?

Les mer

Er det forkjøpsrett for arvinger når dødsboet selger bolig?

04. jan 2024 · spørsmål

Vi er fire søsken som arvet eiendom da vår mor døde. Hun har sittet i uskifte etter at vår far døde. Det er bestemt privat skifte. Eiendommen er spesiell og vanskelig å verdsette. Det er derfor bestemt og selge den på det åpne markedet gjennom eiendomsmegler. Spørsmål; hvis en av oss vil kjøpe eiendommen, er det forkjøpsrett? Hvis ja, og en går inn og vil kjøpe til høyeste bud, er det noen lovpålagt tidsfrist, eller kan vi selv avtale at det skal skje under budrunden?

Emne:
Les mer

Hvordan får man informasjon om avdødes gjeld?

20. des 2023 · spørsmål

Ved privat skifte etter dødsfall må man vite om avdødes eventuelle gjeld. Hvordan får man innsyn i avdødes finanser?

Les mer

Kreve skifte av uskiftet bo

22. nov 2023 · spørsmål

Min mor og far var gift med felleseie. Mor døde, og vi skrev under på at far kunne bo i uskiftet bo. Far skal nå selge huset, til fordel for å flytte i annen kommune og inn til nåværende kjæreste. 3 arvtagere ønsker så å gjøre opp morsarven. Detter er i hovedsak pga far drikker mye og vil påstå han er blitt alkoholiker. Sparekontoer er som vi vet tomme, og han har mistet sertifikatet pga alkohol. Tingretten sier på telefonen at vi ikke kan kreve morsarv. Er dette korrekt? Hva kan gjøres?

Les mer

Testament med ekstra arv til særkullsbarn

22. nov 2023 · spørsmål

Er gift, har tre fellesbarn med ektefelle, og et særkullsbarn. Kan jeg sette opp testament som sier at hvis jeg går bort før min ektefelle, så får mitt særkullsbarn en sum som utgjøre 15G hvis summen av det jeg eier er mer enn det? Og med det er arven gjort opp med mitt særkullsbarn for ettertiden også og at krav om skifteoppgjør utgår? D.v.s. at særkullsbarnet ikke kan kreve noe mer arv etter at min ektefelle eventuelt også går bort senere, at arven kun deles opp mellom våre tre felles barn?

Les mer

Felleseie ved død og arv etter testament

21. nov 2023 · spørsmål

Jeg og min kone har et felles hus og en hytte. Vi har signert ektepakt med særeie som blir felleseie ved død. Vi har ikke felles barn. I testamentet vårt arver lengstlevende 1/3 av den som dør først. Vi trodde da at lengstlevende kan sitte med ca. 83% av verdien ved arveoppgjør fordi lengstlevende eier 50%, den andre 50% blir felleseie, som lengstlevende da får 50% av før den arver 1/3 av den andre delen. Har vi forstått dette riktig?

Les mer

Må vi opprette testament i Spania?

21. nov 2023 · spørsmål

Vi skal sette opp testament med fordel for hverandre og en del hver til to særkullsbarn. Vi eier ett hus i Spania og lurer på om vi trenger testament i Spania når vi har ett i Norge?

Les mer

Kan min ektefelle overføre boligen til meg for å unngå at hans barn arver?

21. nov 2023 · spørsmål

Vi er et ektepar som har vært gift i ni år, og har kjøpt bolig sammen med en halvpart på hver. Jeg har ikke barn, men min ektefelle har et voksent barn fra tidligere forhold. Er det noe i veien for at vi kan overføre hele boligen til meg? Grunnen til at vi ønsker dette, er at vi ikke har kontakt med min manns barn, og ønsker derfor ikke at vedkommende skal arve noe fra oss/min ektefelle.

Les mer

Er det lov å etterlate barna ulik arv?

21. nov 2023 · spørsmål

Min biologiske far døde nettopp. Han etterlater seg en del arv, deriblant et firma. Han har fem andre barn i ekteskap. I testamentet har han skrevet at jeg skal arve lovens minimum, mens de andre barna arver resten. Er det lov å skille mellom barna slik?

Les mer

Kan fullmaktshaver holde tilbake arven?

21. nov 2023 · spørsmål

Min farfar døde for en måned siden og min far og hans søster er eneste arvinger. Min far skrev under på skiftefullmakt slik at søsteren skulle orde med dødsboet ettersom han er svaksynt. Søsteren har nå fått utbetalt pengene fra banken, men har ikke betalt ut arven til min far. Har hun lov å holde tilbake arven?

Les mer

Hvem arver ved dødsfall?

21. nov 2023 · spørsmål

Jeg og min samboer gjennom 7 år venter vårt andre barn. Vi eier leilighet sammen (50 % hver). Ingen av oss har noe formue/verdi av betydning utover dette. Vi har ingen samboerkontrakt, men vi er forlovet og har planer om å gifte oss om 2 år. Dette svangerskapet er et risikosvangerskap og bekymringen er hvem som har rett på mine penger om fødsel i verste fall skulle ende med død. Er det min sønn på 3 år? Samboer? Mine foreldre? Jeg ønsker at alt skal gå til samboer og sønn.

Les mer

Kan eksmannens sønner kreve noe av huset?

21. nov 2023 · spørsmål

Etter inngåelse av ekteskap, ble vårt felles hus overført i mitt navn. Dette for å unngå at hjemmet måtte selges ved eventuell død, da min eksmann hadde tre voksne sønner fra før. Huset ble kjøpt med oss begge to som låntagere før ekteskapets inngåelse. Mannen er utflyttet og lån på huset står nå kun i mitt navn. Spørsmål: Kan hans sønner kreve oppgjør, arv hvis min eksmann skulle dø?

Les mer

Hvem får arven hvis samboer dør først?

09. nov 2023 · spørsmål

Jeg har samboer, og vi har samboerkontrakt og testamente til arvingene. Samboer har ikke barn, han har testamentert til min sønn, en niese og en nevø. Spørsmålet er om arvingene kan kreve arven hvis samboer faller ifra før meg?

Les mer

Ønsker å frasi meg arv

08. nov 2023 · spørsmål

Jeg er enslig uten barn og vurderer å frasi meg arv etter mine foreldre. De har formue, ikke gjeld. Mine to søsken har familie og barn. Hvor offisielt må jeg gjøre dette, bør jeg skrive et dokument vha. advokat og hvordan kan jeg informere søsken?

Les mer

Arv av eiendom med tinglyst urådighet

08. nov 2023 · spørsmål

Jeg er særkullsbarn. Min mor arvet et lite småbruk av sine foreldre. Dette står i hennes navn. Det er tinglyst en urådighet som sier at eiendommen bare kan overføres i nedadstigende arverekke. Hun har barn med avdøde ektefelle som hun skal skifte med. Det finnes ikke ektepakt eller særeie avtale utover tinglyst urådighet. Skal småbruket holdes utenfor skifte med første avdødes barn?

Les mer

Hvem har arverett etter barnløs søster?

08. nov 2023 · spørsmål

Vi er tre søsken. Den eldste av oss er ugift og barnløs. Hun ønske ved sin død å gi halvparten til meg og halvparten til min søster. Dersom jeg skulle gå bort først er det da min søster som får hele arven eller vil mine barn arve min del?

Les mer

Hvem skal betale avgifter på arvet eiendom?

08. nov 2023 · spørsmål

Det er testamentert to eiendommer til to av tre livsarvinger. Den tredje har fått testamentert en sum i kompensasjon for eiendom. Det er jo slik at man må betale tinglysningsgebyr og dokumentavgift der den enes arving andel trekkes fra. Hvem skal betale tinglysningsgebyr og dokumentavgiften for eiendommen - dødsboet eller den arvingen som har arvet eiendommen? Den som ikke arver eiendom er uenig i at dokumentavgift og tinglysningsgebyr skal belastes av dødsboet.

Emne:
Les mer

Hvordan fungerer arv mellom to forskjellige land?

07. nov 2023 · spørsmål

Jeg er særkullsbarn med norsk mor (avdød) og engelsk far (lever og bor i Wales). Har vokst opp i Norge uten, foreldrene mine er var skilt og ble gift på hver sin kant. Er ikke adoptert av min mors nye mann og har ingen arverettigheter her i Norge. Har 2 halvsøsken på farssiden i England. Jeg antar jeg skal arve min far i England på lik linje med mine halvsøsken der. Er likevel ikke inkludert i familien og lurer på hvordan dette vil løse seg?

Les mer

Hvordan vil fordelingen av arven være uten testamente eller særeie avtaler?

07. nov 2023 · spørsmål

Min far døde nettopp. Han har vært samboer i over 30 år, og huset de har bodd i - som han har pusset opp/renovert, står i samboers navn. Vi er to voksne barn etter min far, samboer har også to voksne barn. Hvordan vil fordelingen av arven være her? Det finnes ikke noe testamente eller særeie avtaler.

Emne:
Les mer