Arv

Her finner du artikler og spørsmål om testamente, arverett og flere andre emner innen arv.
Her finner du artikler og spørsmål om testamente, arverett og flere andre emner innen arv.

Innhold

Hvem skal betale avgifter på arvet eiendom?

08. nov 2023 · spørsmål

Det er testamentert to eiendommer til to av tre livsarvinger. Den tredje har fått testamentert en sum i kompensasjon for eiendom. Det er jo slik at man må betale tinglysningsgebyr og dokumentavgift der den enes arving andel trekkes fra. Hvem skal betale tinglysningsgebyr og dokumentavgiften for eiendommen - dødsboet eller den arvingen som har arvet eiendommen? Den som ikke arver eiendom er uenig i at dokumentavgift og tinglysningsgebyr skal belastes av dødsboet.

Emne:
Les mer

Hvordan fungerer arv mellom to forskjellige land?

07. nov 2023 · spørsmål

Jeg er særkullsbarn med norsk mor (avdød) og engelsk far (lever og bor i Wales). Har vokst opp i Norge uten, foreldrene mine er var skilt og ble gift på hver sin kant. Er ikke adoptert av min mors nye mann og har ingen arverettigheter her i Norge. Har 2 halvsøsken på farssiden i England. Jeg antar jeg skal arve min far i England på lik linje med mine halvsøsken der. Er likevel ikke inkludert i familien og lurer på hvordan dette vil løse seg?

Les mer

Hvordan vil fordelingen av arven være uten testamente eller særeie avtaler?

07. nov 2023 · spørsmål

Min far døde nettopp. Han har vært samboer i over 30 år, og huset de har bodd i - som han har pusset opp/renovert, står i samboers navn. Vi er to voksne barn etter min far, samboer har også to voksne barn. Hvordan vil fordelingen av arven være her? Det finnes ikke noe testamente eller særeie avtaler.

Emne:
Les mer

Hvem arver når det kommer til særkullsbarn?

07. nov 2023 · spørsmål

Mine foreldre som er gift, og der en av dem har særkullsbarn. Begge har hver sin konto og en felles konto. Begge har oppsparte midler på sin brukskonto, der det er både fra sin mors og fars arv, samt de som de mottar i pensjon. Begge i sitt navns konto, men at andre parten kan disponere konto. Om den som frafaller har særkullsbarn, skal da den andre parten sine midler deles med særkullsbarnet?

Les mer

Hvem vil arve fra min kone? Meg eller barna?

07. nov 2023 · spørsmål

Jeg var gift i nesten 30 år og vi fikk 3 barn sammen. Barna er alle over 20 år. Min kone døde mens vi var gift, og da hun døde levde fremdeles hennes mor (i uskiftet bo etter at hennes mann døde for 10 år siden). Min kone har to søsken i live (begge med de samme foreldrene som min kone). Når min kones mor (bestemoren til mine barn) dør, hvem vil da arve henne? Får jeg noe av denne arven eller går alt til mine barn og min avdøde kones søsken?

Les mer

Har jeg noen rettigheter når det kommer til uskiftet bo?

07. nov 2023 · spørsmål

Min far er død, og hans kone som har sittet i uskiftet bo, er nå også død. Hennes to barn sier jeg ikke har rett til noen arv, medfører dette riktighet?

Les mer

Er signering av skifteavtale ulovlig?

26. okt 2023 · spørsmål

En advokat tar et oppdrag fra en klient som går ut på å gjennomføre et privat skifte etter klientens ektefelle har gått bort. Advokaten utformer en skriftlig skifteavtale (som alle arvinger er enige om), men får klientens sønn til å signere skifteavtalen på vegne av klienten, uten at det foreligger noen fullmakt fra klienten som gir sønnen rett til å signere for seg. Har ikke både advokaten og klientens sønn begått en ulovlig handling?

Les mer

Kan man få tak i et tidligere utkast av testament?

26. okt 2023 · spørsmål

Er det mulig å fremskaffe tidligere tinglyste testament? Altså det eller de som ikke lenger er gyldige fordi det er skrevet et nytt et?

Les mer

Skatt ved salg av arvet leilighet?

26. okt 2023 · spørsmål

Mor ønsker å overdra eierskap til sin leilighet som vederlagsfritt forskuddsarv til enearvende sønn, men fortsette å bo der. Vil sønn da måtte beskatte et fremtidig salg til 3. person som et salg av sekundærbolig, dvs 22 % flat skatt? Er det slik at den mest gunstige skattemessige tilnærmingen er at mor selger direkte til 3. person og salgssum overføres til sønn som forskuddsarv, dvs skattefritt?

Les mer

Kan man takke nei til farsarv uten å miste arv fra farmor?

26. okt 2023 · spørsmål

Jeg og min søster mistet vår far nylig. Han hadde svært høy gjeld og ingen formue. Vi ønsker derfor å ikke ta imot arven. Min fars mor (farmor) lever fortsatt og hun har noe formue og ingen gjeld. - Dersom jeg og min søster takker nei til min fars gjeld nå vil vi da også automatisk ikke ha rett på arven etter farmor når den tid kommer?

Les mer

Hvordan fordeles arven?

26. okt 2023 · spørsmål

Hvis en mor dør. Hun etterlater seg 1.5 millioner kroner. Det er 2 sønner. Hun har et testament hvor hun har skrevet at barnebarnet hennes skal arve den 3. frie delen. Hvordan blir arven delt?

Les mer

Har mannens særkullsbarn krav på arv?

26. okt 2023 · spørsmål

Jeg står som 100 prosent eier av bolig, denne boligen eide jeg før jeg giftet meg med nåværende ektemann. Vi har to barn hver men ingen barn sammen. Hvis mannen min skulle dø, vil hans barn ha krav på arv i min bolig?

Les mer

Skal bolig holdes utenfor skifte?

26. okt 2023 · spørsmål

Min mor sitter i uskiftet bo. Hun har to barn med avdød ektemann og et særkullsbarn. Småbruket hun bor på er arv fra sine foreldre og står i hennes navn. Det er tinglyst at boligen bare kunne overføres arvinger i nedadstigende rekkefølge. Hun ønsker å skifte med de to barna hun har med avdøde. Skal boligen holdes utenfor? Hvordan fordeles penger som nå står i hennes navn?

Les mer

Kan arvinger begjære tvangssalg av eiendom?

26. okt 2023 · spørsmål

Kan arvinger, som ikke har påtatt seg et privat skifte av boet og ikke ønsker offentlig skifte, selge eiendommen i boet for å innfri forpliktelsene (lån med pant + øvrige krav). Eller må boligen stå til forfall inntil noen av kreditorene begjærer tvangssalg? Kan eventuelt arvingene begjære tvangssalg av eiendommen? Arvingene har nemlig et tinglyst krav på deler av salgssummen.

Les mer

Har samboers barn krav på arv?

26. okt 2023 · spørsmål

Jeg er samboer med to felles barn 29 og 25 år, i tillegg har han en datter fra før. Eiendom er tinglyst på meg og lån på huset også . Jeg betaler lån, forsikring etc. Vi skal nå rive huset og bygge nytt. Jeg skal bruke av pengene jeg arvet av mine foreldre til dette. Det jeg lurer på er om hans datter vil ha krav på noe om han faller fra? Eller arver mine barn alt siden alt er registret på meg? Eller er det noen regler her siden vi har vært samboere i 30 år? Hva har han krav på?

Les mer

Blir ektemann medeier i arvet hus?

26. okt 2023 · spørsmål

Jeg skal arve huset etter foreldrene mine når de går bort. Det jeg lurer på er om dette blir felleseie med mannen eller om dette blir bare mitt? Foreldrene mener at dette blir felles, men jeg mener å ha lest noe annet. Hvem har rett?

Les mer

Arver sønn noe etter far med ny kone?

26. okt 2023 · spørsmål

Min sønn er ugift og hans far er gift med ny ektefelle og huset de eier står i hans ektefelles navn. Arver min sønn noe etter han?

Les mer

Felles testament ektefeller uten barn

25. okt 2023 · spørsmål

Felles testament ektefeller uten barn: «Dersom lengstlevende ingen annen testamentarisk bestemmelse har truffet, skal ved lengstlevendes død vårt bo deles i to like deler, ...» Først avdødes testament tilgodeser arving A og B. Sist avdødes tilgodeser arving B og C. Det har vært en del ulik muntlig kommunikasjon som har ført til tvil om hva sist avdøde mente om fordelingen av arven. Kan en se bort fra først avdødes testament?

Les mer

Kreditor vil tvangsselge søsters halvpart av arvet bolig

06. okt 2023 · spørsmål

Jeg har arvet ett hus etter min far sammen med min søster. Det er tatt heftelser i ideell halvpart hos min søster og nå vil kreditor gjennomføre tvangssalg. De vil nå ha en samtykkeerklæring av meg for å selge hele eiendommen. Hva bør jeg gjøre for å få min del av eiendommens verdi?

Les mer

Forskudd på arv

06. okt 2023 · spørsmål

Far dør og etterlater seg ektefelle som han har 1 felles barn med. I tillegg 3 særkullsbarn. Ektefelle sitter i uskiftet bo på ca 15 millioner. Å dele ut forskudd på arv er greit hvis det hvis det gis ut likt til alle barna. Men kan man gi ytterligere forskudd på arv til det ene felles barnet ettersom det barnet i sin tid også skal arve mor?

Les mer