Diverse

Her finner du artikler og spørsmål om diverse ulike temaer, blant annet bo- og bruksrett, erstatningsplikt ved tapt skolegang, klager og tvister, markedsføring og overvåkning.
Her finner du artikler og spørsmål om diverse ulike temaer, blant annet bo- og bruksrett, erstatningsplikt ved tapt skolegang, klager og tvister, markedsføring og overvåkning.

Innhold

Bilde av meg brukes til markedsføring uten samtykke

21. des 2023 · spørsmål

Et bilde av meg og en venninne brukes i forbindelse med markedsføring av et klatresenter på sosiale medier. Bildet ble tatt under en "buldrejam" og vi ble informert om at det ville være en fotograf til stede som skulle ta bilder i forbindelse med dette arrangementet, noe vi samtykket til. Vi ble ikke informert om og ga heller ikke samtykke til at bildet skulle brukes på klatresenteret sin nettside og i betalt annonsering sosiale medier. Har de lov til dette uten samtykke fra oss?

Les mer

Hva skjer med gjeld når låntaker dør?

27. nov 2023 · spørsmål

Hva skjer med gjeld når låntaker dør? Hvilket ansvar har gjenlevende familie?

Les mer

Erstatning for tapt barndom og skolegang

22. nov 2023 · spørsmål

Jeg fikk ikke karakterer på skolen og mener jeg hadde krav på dette, men faren min tok meg ut av skolen og jeg mener dette er innen tapt barndom og videre i livet. Kan man ta rettsak mot dette? Og dette har jeg fått skade for. Psykisk syk og mener jeg har krav på erstatning. Jeg har heller ikke lyst på uføretrygd som jeg har nå. Jeg vil jobbe og tjene mine egne penger. Men får ikke utdanning uten karakterer.

Les mer

Kreve skifte av uskiftet bo

22. nov 2023 · spørsmål

Min mor og far var gift med felleseie. Mor døde, og vi skrev under på at far kunne bo i uskiftet bo. Far skal nå selge huset, til fordel for å flytte i annen kommune og inn til nåværende kjæreste. 3 arvtagere ønsker så å gjøre opp morsarven. Detter er i hovedsak pga far drikker mye og vil påstå han er blitt alkoholiker. Sparekontoer er som vi vet tomme, og han har mistet sertifikatet pga alkohol. Tingretten sier på telefonen at vi ikke kan kreve morsarv. Er dette korrekt? Hva kan gjøres?

Les mer

Kan fullmaktshaver holde tilbake arven?

21. nov 2023 · spørsmål

Min farfar døde for en måned siden og min far og hans søster er eneste arvinger. Min far skrev under på skiftefullmakt slik at søsteren skulle orde med dødsboet ettersom han er svaksynt. Søsteren har nå fått utbetalt pengene fra banken, men har ikke betalt ut arven til min far. Har hun lov å holde tilbake arven?

Les mer

Arv av eiendom med tinglyst urådighet

08. nov 2023 · spørsmål

Jeg er særkullsbarn. Min mor arvet et lite småbruk av sine foreldre. Dette står i hennes navn. Det er tinglyst en urådighet som sier at eiendommen bare kan overføres i nedadstigende arverekke. Hun har barn med avdøde ektefelle som hun skal skifte med. Det finnes ikke ektepakt eller særeie avtale utover tinglyst urådighet. Skal småbruket holdes utenfor skifte med første avdødes barn?

Les mer

Har jeg noen rettigheter når det kommer til uskiftet bo?

07. nov 2023 · spørsmål

Min far er død, og hans kone som har sittet i uskiftet bo, er nå også død. Hennes to barn sier jeg ikke har rett til noen arv, medfører dette riktighet?

Les mer

Skal bolig holdes utenfor skifte?

26. okt 2023 · spørsmål

Min mor sitter i uskiftet bo. Hun har to barn med avdød ektemann og et særkullsbarn. Småbruket hun bor på er arv fra sine foreldre og står i hennes navn. Det er tinglyst at boligen bare kunne overføres arvinger i nedadstigende rekkefølge. Hun ønsker å skifte med de to barna hun har med avdøde. Skal boligen holdes utenfor? Hvordan fordeles penger som nå står i hennes navn?

Les mer

Hvilke verdier legges til grunn ved skifte?

06. okt 2023 · spørsmål

Jeg sitter i uskifte med et felles barn. Avdøde hadde to barn som ikke er adoptert. Er det den økonomiske situasjon på dødstidspunktet til min kone som skal legges til grunn, eller det dagens situasjon som skal legges til grunn ved skifte?

Les mer

Fremtidsfullmakt

03. okt 2023 · spørsmål

Jeg er 81 år og kona 80 år. Hun blir etter min vurdering mer og mer dement. Hva må til for at en av våre tre døtre kan ta seg av boet dersom jeg dør før henne, hun ikke er umyndiggjort og det ikke er avtalt noe angående boet?

Les mer

Erstatning for PTSD

02. okt 2023 · spørsmål

Jeg er diagnostisert med kompleks PTSD og har store problemer i hverdagen med det. Diagnosen kommer fra psykisk vold i barndommen. Jeg lurte på det er mulig å få erstatning for skaden?

Les mer

Advokaten fakturert a-konto

02. okt 2023 · spørsmål

Vår advokat har fakturert oss for både medgåtte timer pluss a-konto salær. Er dette riktig? Hva er forskjellen på disse?

Les mer

Skatte av erstatning for lønn

02. okt 2023 · spørsmål

Jeg ble syk fra jobb i 2019. Jeg fikk ingen lønn da jeg akkurat hadde startet i jobben. Gikk til sak og vant over Oslo kommune som ga meg erstatning for lønn pluss renter. Hvordan skal dette skattes? Må arbeidsavklaringspenger fra 2019 tilbakebetales?

Les mer

Vederlag for tvist om salær

25. sep 2023 · spørsmål

Ved ein tvist med ein advokat om salær på ei avslutta sak, kan en advokat fortsatt beregne seg vederlag til denne nye tvistesaka? Han truer oss med det om vi ikkje betaler det vi har holdt igjen. Vi har grunngitt kvifor vi meiner at salæret ikkje står i forholdt til oppdraget.

Les mer

Selge bolig med bruksrett

14. sep 2023 · spørsmål

Kan en boligeiendom (enebolig) hvor det er tinglyst bruksrett selges på det åpne markedet? I dokumentet står det "NN skal ha bruksrett på boligeiendommen i hele sin levetid". Jeg betrakter bruksrett i en boligeiendom som at vedkommende har rett på å bo der i hele sin levetid.

Les mer

Kjøpe seg inn i bolig

29. aug 2023 · spørsmål

Mannen min eide huset før jeg flyttet inn. Jeg hadde 300.000 kr på sparekonto som han ønsket at jeg skulle bruke som egenkapital, og dermed eie 10% av boligen. Jeg ga ham 300.000 kr og vi skrev en avtale som viser hvor mye egenkapital jeg har skutt inn. En dag spurte jeg ham hvor egenkapitalen var, og han sa at pengene ligger på hans KLM-konto. Eneste bevis jeg har er avtalen som viser hvor mye jeg la inn. Burde ikke pengene stå på en felleskonto, eller noe lignende? Hva er riktig?

Les mer

Går arven inn i uskifte?

25. aug 2023 · spørsmål

Går arven inn i uskifte? Mors hus og hytte ble solgt med fremtidsfullmakt da mor kom på sykehjem. Det fremgikk at salgssummen skulle deles mellom min bror og meg som forskudd på arv. Så skjer det triste at bror dør i akutt sykdom, dog etter at kontrakter for salg er undertegnet, men før eiendommene er tinglyst. Enken sitter i uskifte. Ingen særkullsbarn. Så jeg ønsker å få avklart om brors halvpart av inntekten av salgene skal gå direkte til deres fire felles barn, eller til enken.

Les mer

Kan tinglysing av borett sikre mot skifte?

23. aug 2023 · spørsmål

Tinglyst borett for samboere i leilighet som begge to eier, ene 55 %, andre 45 %. Kan tinglysing av borett i denne leiligheten sikre mot skifte av leilighet når en av oss faller fra? Kan vi risikere at særkullsbarn, som begge har, krever sin foreldrearv utbetalt? Må tinglysingen inneholde krav om vederlagsfri borett? Kan arvingene kreve vederlag for bruk av avdødes del? En av oss har verdier som kan dekke pliktarvbeløpet, den andre ikke.

Les mer

Er over 10 år gammelt erstatningskrav foreldet?

07. aug 2023 · spørsmål

Jeg ble i 2010 i en sivil rettssak dømt til å betale en erstatning på 3.5 mill. Kravet ble forsøk inndrevet gjennom namsmann i 2 år uten at det var noe å hente. Det har ikke vært noe korrespondanse rundt kravet siden november 2012. Mitt spørsmål er som følger, er erstatningskravet foreldet da det har gått over 10 år siden det har vært kontakt ? Har prøvd å spørre tingretten, men får bare beskjed om at det er utenfor deres opplysningsplikt.

Les mer

Kan enke velge å sitte i uskiftet bo og så endre til skifte?

01. aug 2023 · spørsmål

Har en enke uten livsarvinger mulighet til å velge å sitte i USKIFTE, men likevel etter en tid (ca 1-2 år ) mulighet til å velge OFFENTLIG SKIFTE?

Les mer