Kjøp, salg og leie

Her finner du artikler og spørsmål om angrefrist, feil og mangler, kjøp av brukte gjenstander, kjøp av tjenester og flere andre emner innen kjøp, salg og leie.
Her finner du artikler og spørsmål om angrefrist, feil og mangler, kjøp av brukte gjenstander, kjøp av tjenester og flere andre emner innen kjøp, salg og leie.

Innhold

Manglende betaling av stallplass

04. jul 2023 · spørsmål

Vi leier stallplass til hesten vår og har fått oppsigelse,. Vi fikk beskjed om at vi har en uke på oss å skaffe penger vi skylder ellers må vi gå. Nå får vi beskjed at vi må betale fullt beløp og stallplass ikke er et alternativ lenger, har de lov til det å uten å se muligheter for å finne ny plass? har de lov å sette hesten vår på gata eller true med at de kan forlange at vi må selge eller at de kan ta den?

Les mer

Priser på leie og strøm på campingplass

03. jul 2023 · spørsmål

Jeg har campingvogn på en campingplass og det som jeg gjerne vil spørre om gjelder å få faktura for leie om sommeren og vinteropplag. Eier sender ikke faktura, priser på strøm blir heller ikke informert om. Hun sender mail lenge etter sesongen med hva vi skal betale. Synes det er urimelig at det ikke er opplyst pris på leie før sesongen begynner, vanskelig å forholde seg til dette. Eier svarer ikke ved kontakt. Det er ingen av oss som har fått noen avtale. Kan man gjøre noe med dette?

Les mer

Salg av skog i felles utmark

27. jun 2023 · spørsmål

I 1983 ville vegvesenet kjøpe 2 skogteiger i felles utmark eid av meg og en nabo. Jeg eier den ene skogteigen og naboen den andre. Naboen kom til meg og spurte om det var greit at skogeier beholdt midlene fra salget. Jeg sa ja til dette. Dette var muntlig. Naboen solgte sin skogteig og beholdt midlene, mens jeg ikke solgte. Er det rimelig å si at jeg kan selge skogteigen min i dag og beholde midlene? Er skogteigen min fortsatt felles utmark etter avtalen om at skogeier beholder midlene?

Les mer

Betaling av håndverkertjenester

26. jun 2023 · spørsmål

Jeg har som privatperson skriftlig avtalt med et håndverker AS via epost en fastpris på over 2G for en jobb om å bygge en terrasse. Vi avtalte ikke via epost noe om hvordan betaling skal skje men når det nå nærmer seg oppstart sier håndverker at jeg må betale halvparten når materialer er levert og arbeid skal betales på forskudd når de begynner arbeid. Alt skal betales på fakturadato. Kan jeg kreve at jeg skal betale hele fastprisen etter at tjenesten er levert i henhold til håndverkertjenesteloven §37?

Les mer

Krav om festivalpass for å benytte seg av fast campingplass

22. jun 2023 · spørsmål

Vi leier en fast plass på camping. Hvert år har de festival på plassen, vi har ikke betalt ekstra for det ettersom vi ikke skal inn på området hvor det foregår. Nå fikk vi beskjed via mail om at alle fastboende måtte kjøpe festivalpass dersom de skulle benytte plassen sin den aktuelle helgen. Dette står det ikke noe om i kontrakten vi har. Har de lov og pålegge fastboende dette?

Les mer

Var Forliksrådets leder inhabil?

19. jun 2023 · spørsmål

Habilitet ved sak behandlet av Forliksrådet. Forliksrådets leder og klager informerte ikke om nær relasjon ved åpning av rettsmøte. Mot slutten av rettsmøte, ved en forsnakkelse fra klager, kom det frem at Forliksrådets leder tidligere har vert ansatt i klagers aksjeselskap. Klagemotpart var totalt uvitende om denne relasjonen. Forliksrådets ledere responderte på klagers forsnakkelse ved å si (fritt gjengitt): "Det må du ikke si noe om!". Hvilke lover brytes her og hvor alvorlig er bruddet?

Les mer

Eier av campingplass har uklar avtale om strøm

12. jun 2023 · spørsmål

Løpende endringer i leieforhold på campingplass. Kan plasseier bare sette "?" på som strømpris for neste faktura på selve fakturaen som varsling. Vi får ingen annen beskjed og selv om strømpris i Norge går ned (og det har den gjort hele perioden fra deres forrige øking) så setter de den ytterligere opp (til over 4kr KWT) uten noen videre forklaring. De har alltid hatt gevinst på strøm og da snakker vi sikkert minst de siste 20 årene.

Les mer

Er vi bundet av kontrakt på kassesystem?

08. jun 2023 · spørsmål

Har en leiekontrakt på kassesystem som utløper 30/6-23. Har da signert en fornyelseavtale med avtaleperioden i 60 med oppstart fra 1/7-23. Ønsker å gjøre endringer med avtaleperioden, men får beskjed at vi allerede har signert og vi må enten få noen til å overta kontrakten eller betale sluttoppgjør ved avslutning før 60 mnd. Er dette riktig da vi fremdeles ligger i den gamle kontrakten som går ut 30/06-23? Den nye kontrakten har jo ikke oppstart før 1/7-23?

Les mer

Utleier mener flyttevasken ikke er godt nok utført

08. jun 2023 · spørsmål

Vi hadde utflyttevask og gjennomgang av leiligheten vi leide med utleier på mandag. Da var alt ok og vaska var bra, vi brukte vaskefirma. Leverte tilbake nøkler og både vi og han skrev kontrakt på at vi skal få tilbake depositumet fullt. I går kom han med melding om at han hadde funnet en flekk på gulvet som ikke gikk bort og at han holder igjen depositumet frem til han har undersøkt denne nærmere om den går an å fjernes. Har han lov til dette? Vi har kontrakt på at han skal fristille depositum

Les mer

Bryllupsfotograf krever reisetillegg

08. jun 2023 · spørsmål

Har leid fotograf til et bryllup på Tjøme. Før kontrakt ble skrevet spurte jeg om pris på mail. Svaret var 30 000 kr. Kontrakt ble signert. Betalte dep på 15 000kr. I digitalt møte i går, sier hun at hun bor i Stavanger og jeg må betale for transport og losj. Dette blir en ekstra utgift på 10 000 kr. Dette sto i liten skrift i kontrakten og jeg var dessverre ikke oppmerksom på det. Selv om jeg spurte om pris i mail, nevnte hun ikke dette. Vi føler oss lurt og vil ha tilbake pengene. Har vi noe rettigheter?

Les mer

Taper penger ved å bryte leie-eie-kontrakt

08. jun 2023 · spørsmål

Jeg er for tiden i en leie-eie kontrakt, denne har jeg vært i 2,5 år nå. Etter 3 år går kontrakten ut. Da skal jeg ha "spart" opp ett depositum for å kunne kjøpe leiligheten. Nå for tiden skal sameiet i leilighetene gå til sak mot utbygger pga fasadefeil. Leiligheten jeg bor i er også berørt av dette, derfor ønsker ikke jeg å kjøpe denne leiligheten nå. Hvis jeg ikke kjøper leiligheten av de, mister jeg egenkapitalen jeg har oppspart (300 000kr). Har jeg noen rettigheter i denne saken?

Les mer

Er det riktig at man selv må betale for mangler i kjøpt leilighet?

05. jun 2023 · spørsmål

Jeg kjøpte leilighet. Men oppdaget noen dager før overtakelse, sprekker i to vinduer. Jeg sjekket i ttilstandsrapport, og sto ingenting om sprekkene. Selger har i ettertid erkjent at det skjedde kort tid før hun flyttet ut og vil snakke med forsikringsselskapet sin. Forsikringen svarte at de kun betaler 4000 kr, og jeg må betale resten 10 000. De henviste til avhendingslovens § 3-1. Jeg synes det er feil at jeg skal betale for noe hun har ødelagt. Hva kan jeg gjøre for at ansvaret blir hennes.

Les mer

Får ikke igjen penger for avlyst kurs

31. mai 2023 · spørsmål

Jeg kjøpte for en stund tilbake et dagskurs for å ta båtførersertifikat av TryggOmbord.no. De reklamerer med at man fullfører kurset innen en dag, men fant ut i etterkant at det ikke stemte. Du får kursing en dag, men må booke separat for å ta eksamen. Det var i tillegg flere avlysninger av fysisk dagskurs som førte til at jeg ikke fikk deltatt på de gjenstående datoene. Da jeg ba om refusjon (ettersom de ikke kunne tilby fysisk dagskurs) ble jeg informert om at dette ikke var mulig. Lovlig?

Les mer

Kan samboer kjøpe småbruk med odel?

30. mai 2023 · spørsmål

Er samboer, men jeg overtok et småbruk på odel i 2015. Dette eier jeg alene. Kan min samboer kjøpe dette fra meg?

Les mer

Får ikke si opp husleiekontrakt før bindingstiden er over

26. mai 2023 · spørsmål

Skal si opp leiekontrakt med 12 mnd bindingstid og 3 måneders oppsigelsestid utleier mener da at jeg ikke kan starte oppsigelsetiden før bindingstiden er over. Jeg mener det egentlig er 12 mnd til sammen og at jeg kan starte oppsigelsetiden slik at den går ut på slutten av bindingstiden, og i tillegg krever utleier at oppsigelsen skal leveres skriftlig på brev.

Les mer

Kontrollere om tyrkisk avtale er i henhold til loven

22. mai 2023 · spørsmål

Jeg skal selge min leilighet i Tyrkia og skal i den forbindelse gi fullmakt til min eiendomsmegler der. Jeg lurer i den forbindelse på hvem jeg kan ta kontakt med for å sjekke at fullmakten jeg signerer er i henhold til lover og regler?

Les mer

Erstatning fra oppdretter ved avlivning?

22. mai 2023 · spørsmål

Erstatning fra oppdretter ved avlivning? Valpen var frisk og ingen tegn til sykdom ved overlevering til valpekjøper. Sykdomsbildet er ikke raserelatert, det er et uheldig tilfelle og ren uflaks. Avlet fra foreldrehundene er ikke grunnen, det var ikke arvelig. Valpekjøper fikk utbetalt alt han har krav på fra forsikringsselskapet sitt: livsforsikring, medisiner og veterinærutgifter, men må betale egenandel. Valpekjøper krever kjøpesummen tilbake. Hvilke rettigheter har oppdretter i dette?

Les mer

Kjøpe hytte med gjenkjøpsrett

22. mai 2023 · spørsmål

4 søsken skal arve en hytte. 3 ønsker å kjøpe seg ut. 1 vil kjøpe stedet til takst. 1 av de 3 som vil bli kjøpt ut ønsker likevel gjenkjøpsrett i 5 år. Dette ønsker ikke den som skal kjøpe stedet. Finnes det noen slags kompromissløsning? Argumentet til den som ønsker gjenkjøpsrett er at barna skal kunne overta og eie 1/4 ( de er 3 stk). Finnes det eksempler på avtaler som gjør det tryt å gi en slik gjenkjøpsrett?

Les mer

Kan huseier avregne felleskostnader i etterkant?

22. mai 2023 · spørsmål

Jeg har et spørsmål om leie, og fellesutgifter som blir betalt gjennom a-konto. Jeg leier et lokale, og i kontrakten står det at fellesutgift er 900 pr måned. Noe som også er ført med på hver faktura. Nå har jeg fått en faktura på et restbeløp for 2022 på felleskostnadene, selv om jeg har betalt de avtalte felleskostnadene hver måned. Utleier mener det er helt normalt å gjøre en avregning i etterkant, og at man da evt. må betale et restbeløp. Dette høres rart ut for meg. Hvordan er loven?

Les mer

Campingplasseier øker leie pga fin utsikt

15. mai 2023 · spørsmål

Vi leier plass på camping (langtidsleie), og har fått varsel om at enkelte enheter med fin utsikt vil få en økt leie på 10-25 % i året. Vi har ikke signert kontrakt, men en stilltiende avtale overført fra tidligere leier. Vi har faktisk ikke kjennskap til hva som står i denne avtalen. Må vi bare godta endringen? Denne økningen kommer på toppen av årlig prisjustering.

Les mer