Økonomi

Her finner du artikler og spørsmål om lån og finansiering, forbrukslån, formueskatt, sparing og flere andre emner innen økonomi.
Her finner du artikler og spørsmål om lån og finansiering, forbrukslån, formueskatt, sparing og flere andre emner innen økonomi.

Innhold

Campingplasseier krever prosent av salg

15. mai 2023 · spørsmål

Vi har solgt vogn, ISOcamp og alt tilbehør som står på fastplass på campingplass. Ny eier har tatt over allerede. Campinplass eier krever 15 % av salget av alle som selger. Da vi kjøpte vognen og utstyret så ble det ikke signert kontrakt med campingplass på dette. Vi har betalt årlig leie for plassen. Det er allment kjent at campinglass krever 15 %. Kan jeg bestride kravet? Metoden for campingplass er å kaste ut de som bestrider. Men jeg eier jo ikke utstyret som står på plassen lengre?

Les mer

Omgjøre studielån til stipend pga sykdom

08. mai 2023 · spørsmål

Begynte på VGS som 16-åring men droppet ut pga dårlig mental helse. Var i behandling (samtaleterapi og medisinering) helt til jeg igjen startet på samme utdanning da jeg var 21. Problemet er at skoleretten min da var "gått ut" siden det var så langt opphold i mellom, og alt som kunne blitt omgjort til stipend påfølgende år er lån. Startet opp igjen i 2011, så tiden har gått. Tror du det er noe grunnlag for å argumentere for at jeg skulle hatt skolerett og evnt minske lånet mitt noe?

Les mer

Drive norsk ENK i Frankrike

08. mai 2023 · spørsmål

Jeg er norsk, men er bosatt i Frankrike hvor jeg har fast jobb og betaler skatt. Jeg har for tiden ingen registrert adresse i Norge. Jeg skal starte en «sidejobb» som vil skje i Norge med norske kunder og har stiftet enkeltpersonforetak (ENK) i Norge og registrerte foretaket ved min mors adresse i Norge. Jeg kommer ikke til å tjene veldig mye mer enn 50 000 norske kroner i året, men jeg trenger å vite hvordan jeg må forholde meg til skattemyndigheter?

Les mer

Strømselskap betaler ikke ut beløp til gode

08. mai 2023 · spørsmål

Jeg sa opp strømavtalen min hos GNP Energy desember 2022. 30.12.2022 viser faktura at jeg har 6232,21 kroner til gode/utestående hos GNP. 24.01.2023 Sender jeg mail om at jeg ønsker utestående beløp utbetalt. Dette ble notert og registrert, men med forståelse om at dette kan ta noe lengre tid enn normalt. Når jeg følger opp med spørsmål om hvor lang tid som må forventes får jeg ikke svar. Per i dag, 05.05.2023 har jeg enda ikke fått utbetalt. Kan jeg som privat person sende inkasso mot GNP?

Les mer

Namsmannen har lagt opp til for høyt lønnstrekk

08. mai 2023 · spørsmål

Jeg trenger hjelp i en sak som omhandler trekk i lønn og dagpenger, fra henholdsvis namsmannen og Statens innkrevingssentral. Veldig kort så er det ingen av de som tar hensyn til livsopphold eller boutgifter slik jeg ser det. Finnes det hjelp å få?

Les mer

Statens Innkrevingssentral har fryst sparekonto

05. mai 2023 · spørsmål

Statens Innkrevingssentral har tatt å fryst en sparekonto, der jeg og min samboer har alt av inntekt vi får inn til å betale regninger og mat. Dem fryste den etter uttleggsforetning i dag, men jeg trodde aldri dem kom til å la en familie på fire stå igjen med 500 kr og den kontoen var alt vi hadde til å betale regninger mat denne mnd. Har dem lov å fryse pengene våres som er vårt livsopphold?

Les mer

Ødela stol til verdi kr 2300: Fikk faktura på kr 7500

05. mai 2023 · spørsmål

Jeg ødela en stol, som jeg senere sa ja til å erstatte. Fakturaen jeg fikk tilsendt er på 7500kr, fordi de har en rammeavtale. Jeg har funnet tilsvarende stol, med identisk produktnummer til totalt 2300kr. Jeg har tilbudt meg å kjøpe stolen privat og levere stolen personlig, men de står fast på at jeg skylder de 7500kr. Hvordan går jeg frem videre?

Les mer

Økonomiske problemer etter sykdom

04. mai 2023 · spørsmål

Etter periode med alvorlig sykdom og rehabilitering ble jeg i 2022 ufør. Siden 2019 har jeg ikke klart å vedlikeholde foretaket mitt som er et NUF. Jeg eier (solidaritetsansvar) - derfor trekker de nærmere 9000 kr i mnd i forsinkelsesgebyrer fra min private økonomi som tvangsinnkreving. Dialogen med etatene har vært omfattende der både leger og nevrolog har uttalt seg om min situasjon. Jeg står i reell fare for å miste hus og bil da jeg ikke er i stand til å dekke gjeld. Er det håp/hjelp å få?

Les mer

Arvinger krever leie av svigerfar

02. mai 2023 · spørsmål

Min svigerfar mistet sin samboer i desember 2022 (40 års samboerskap). Huset har stått i hennes navn og naturligvis har barna hennes arvet dette. I dag fikk han et brev fra barna om krav om husleie med tilbakevirkende kraft f.o.m 1. jan 2023. Ingen forhåndsvarsel er blitt signalisert/varslet heller avtale mellom parter vært gjennomført. Spørsmålet er om de har lov til å gjøre krav med tilbakevirkende kraft?

Les mer

Starte AS når man går på AAP

02. mai 2023 · spørsmål

Jeg går på AAP og mottar forsikring på grunn av arbeidsuførhet for øyeblikket. Men er det mulig for meg å starte et AS under mitt navn, men noen andre som styrer dette uten at det går ut over min personlige økonomi?

Les mer

Hvem eier russebussen?

02. mai 2023 · spørsmål

Vi er en russebuss der alle har betalt like mye. Men den står på 1 person sitt navn. Er den da like mye alle sin?

Les mer

Hva kan kreditor bruke for å dekke krav i konkursbo?

27. apr 2023 · spørsmål

Har mottatt et konkursvarsel om personlig konkurs fra kreditor på 100 000, med frist om å betale innen 14 dager. For 6 år siden tok de pant i aksjene i AS jeg er innehaver av. Kreditor var nummer to til å pantsette aksjene, etter statens innkrevingssentral. Kan kreditor forsyne seg av eiendelene til AS for å dekke krav, eller har de kun råderett over salg/omsetning av selve aksjene, utbytte renter mm? Vil statens innkrevingssentral sin pant være til hinder for kreditors evt krav om utlegg i AS?

Les mer

Når trer reduksjon av uføretrygd i kraft når man blir samboer?

26. apr 2023 · spørsmål

Enslig uføretrygdet mottar 2,48G i trygd. Blir en så samboer reduseres beløpet til 2,28 ganger G i årlig utbetaling. Reduksjonen trer først i kraft etter 1 år som samboer. Hva vis man tidligere har vært samboere, fått barn og så skilt seg. Etter mange år blir man på ny samboere. Vil da reduksjonen tre i kraft fra dag 1, eller først etter 1 år?

Les mer

Kommunen trekker for mye av mors pensjon

25. apr 2023 · spørsmål

Min mor er dement, og bor nå på sykehjem. Hun rakk dessverre ikke å skrive fremtidsfullmakt før hun ble erklært dement. Hun trekkes nå 99,9 % av pensjonen sin for å kunne være på offentlig sykehjem. Hun har en pensjon på drøye 30 000.- pr mnd, og sitter igjen med ca kr. 175.- når staten har tatt sitt. Selv om hun nå ikke har penger på bok (de pengene hun hadde, har gått med til forsikring og eiendomsskatt), trekkes hun for formueskatt og trekk for å bo på sykehjem. Kan dette være riktig?

Les mer

Kan jeg bli anmeldt for trygdesvindel?

25. apr 2023 · spørsmål

Har fått et varsel fra Nav om at jeg har mottatt 277 000 i dagpenger mens jeg har jobbet. Vil dette føre til fengsel hvis jeg blir anmeldt? For sjansen er vel ganske stor? Har slitt med spilleavhengighet på nett i mange år, og fleste av pengene jeg har fått har gått til det. Ikke fått noe ordentlig behandling for det. Nå er jeg redd for å miste jobb og familie. Da min kone ikke vet noe om dette.

Les mer

Stoppe tvangssalg av hus

25. apr 2023 · spørsmål

Huset mitt holder på å bli tvangssolgt og jeg prøver å stoppe det. Gjelden er bare på 92 000 kr og banken min vurderer å gi meg lån nok til å dekke det tross at jeg har annen kreditorgjeld som jeg har nedbetalingsavtaler med. Det er helt på siste tampen før det blir lagt ut nå, i tillegg vil jeg få inn nok kr de neste 3 mnd til å dekke kravet, men de fortsetter å presse for tvangssalg.

Les mer

Høy skatt på utbetaling av uføreforsikring

24. apr 2023 · spørsmål

I have a private disability insurance from Germany that pays out a monthly amount. The decision to pay out was reached last year, so in addition I received back payment for the last three years. According to the tax calculation I now need to pay almost 50 % of this income in taxes. However when I look online, I see that the private insurances in Norway (and the ones in Germany for that matter), say that the taxation of this kind of insurance is usually around 5 %. What can I do?

Les mer

Kan diagnose forkorte gjeldsordningstid?

24. apr 2023 · spørsmål

Jeg har gjeldsordning nå. Men nylig fått diagnosen ADHD i voksen alder. Kan det påvirke noe av gjeldsordningstiden? Forkorte.

Les mer

Er faktura fra håndverker foreldet?

19. apr 2023 · spørsmål

Fikk i 2021 faktura fra håndverker 3 år og tre måneder etter et arbeid som ble utført i 2018, men på fakturaen har vedkommende skrevet at arbeidet er utført i 2020. Jeg fikk råd hos noen som mente denne fakturaen var foreldet og det var fusket mad datoen, og ikke gyldig lenger. Men nå i 2023 fikk jeg inkassovarsel. Må jeg betale eller er dette foreldet?

Les mer

Høy skatt pga erstatningsutbetaling

17. apr 2023 · spørsmål

Fikk yrkesskadeerstatning og noe av dette skal det skattes av. Hvor mange år fordeles dette normalt på? Jeg fikk alt på ett år og må da betale mye mer siden inntekt ble så høy att trinnskatten økte veldig.

Les mer