Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Jens Eirik Johnsen

Advokat Jens Eirik Johnsen

Omfattende kompetanse fra ulike offentlige etater, heri ledererfaring. Kompetanse på større kontraktsforhold, anskaffelser m.m. Prosedyreerfaring både innenfor sivilrett og strafferett.

Cecilie Nakstad

Matrix Advokater AS

Spesialområder:

Har kontor på Bekkestua i Bærum og i Oslo sentrum , kontorfelleskapet Matrix advokater. Driver hovedsakelig med straffesaker, men også andre fagområder; særlig foreldretvister og barnevern

Louis Anda

Advokat Louis Anda

Økon. og adm studier ved Rogaland distriktshøyskole(nå Universitetet i Stavanger)
Juridisk embetseksamen 1987
Påtalemyndigheten
Dommerfullmektig
Undervisning ved Folkeuniversitet, Høyskolen i Sogn og Fjordane og Volda
Advokat siden 1992