Barn og foreldre

Lurer du på noe om barns rettigheter, foreldrerett, barnebidrag eller lignende temaer? Du finner våre artikler om dette og mer her.
Lurer du på noe om barns rettigheter, foreldrerett, barnebidrag eller lignende temaer? Du finner våre artikler om dette og mer her.

Innhold

Krav på helsehjelp for utenlandsk statsborger

20. okt 2023 · spørsmål

Jeg er norsk statsborger og er gift med en britisk statsborger. Vi har nylig søkt om familiegjenforening, og har fått time i Oslo for levering av dokumenter. Hun bor med meg i Oslo, mens vi venter på svar. Hun har ikke fødselsnummer eller ID-nummer. Dersom hun ble gravid ila denne perioden, har hun rett til hjelp fra fastlege og slikt, og kun betale egenandel? Jeg vet at alle har rett til å få hjelp, men det koster veldig mye dersom man ikke er folkeregistrert.

Les mer

Må jeg skatte av pengegave?

20. okt 2023 · spørsmål

Kan jeg motta penger fra min sønn uten å måtte skatte? Gaven er på 2,5 millioner

Les mer

Far til barnet velger å stå uten skattbar inntekt for å ikke betale barnebidrag

16. okt 2023 · spørsmål

Hvilke muligheter har man når den som betaler bidrag velger å stå uten skattbar inntekt og heller leve av formue for å slippe å betale bidrag? Hvis det var bidragsmottaker og eneforsørger som sto uten skattbar inntekt men hadde formue, så ville vedkommende uansett brukt av formuen for å sørge for at barnet hadde det det trengte, så hvorfor er det lov for den som betaler bidrag å vri seg unna sitt ansvar? Kan vedkommende saksøkes for omsorgssvikt?

Les mer

Min datter på 11 år vil ikke gjennomføre samvær med sin far

16. okt 2023 · spørsmål

Min datter på 11 år vil ikke gjennomføre samvær med sin far. Han har aldri hatt samvær med henne. De møtes av og til når min datter vil. Nå krever faren fast samvær hver helg. Han drikker mye og røyker inne. Det er ikke trygt hos han. Tidligere kone har barnevernssak mot han grunnet vold i hjemmet. Dette har medført timessamvær med min datters halvsøsken.

Les mer

Søke om pass når far er registrert som ukjent

06. okt 2023 · spørsmål

Gitt at foreldreansvar vanligvis registreres for barn som bor i Norge, betyr det at et barn med 'ukjent' foreldreansvar grunnet flytting til utlandet med faren, selv om barnet ble født i Norge, ikke kan få pass? Faren har rettslig eneansvar og har søkt om passfornyelse, men ble informert om at dette ikke kan gjøres før foreldreansvaret er oppdatert fra 'ukjent' til 'far' i Folkeregisteret. Hvilke juridiske skritt bør tas for å oppdatere foreldreansvaret og sikre pass til barnet?

Les mer

Støtte til barnebidrag når man bor i utlandet

06. okt 2023 · spørsmål

Jeg har tre barn født og bor med mor (vi er ikke gift) i Brasil. Jeg, norsk og ung uføretrygdet. Barna er 8, 18 og 21 år. Jeg betaler selvfølgelig gladelig månedlig bidrag til alle. Selv om to eldste går på skole, jeg er pliktig å betale bidrag til de er 24-25 år gamle så lenge de studerer. Mitt spørsmål er som følger siden jeg betaler alt dette av egen lomme, og ikke får noen form for barnetillegg eller andre stønader til pensjonen. Finns det noe jeg kan søke så jeg kan gi litt mer til dem?

Les mer

Mannen min vil flytte med barnet til sitt hjemland

06. okt 2023 · spørsmål

Min mann har sagt at han vil ta med seg barnet til sitt hjemland og bli der. Det er store uroligheter der, derfor kom vi til Norge for mange år siden. Jeg vil ikke at han skal ta med barnet. Hva gjør jeg?

Les mer

Hvilke verdier legges til grunn ved skifte?

06. okt 2023 · spørsmål

Jeg sitter i uskifte med et felles barn. Avdøde hadde to barn som ikke er adoptert. Er det den økonomiske situasjon på dødstidspunktet til min kone som skal legges til grunn, eller det dagens situasjon som skal legges til grunn ved skifte?

Les mer

Kan steforelder være med på barnets utviklingssamtale uten samtykke fra den andre forelderen?

04. okt 2023 · spørsmål

Kan en forelder ha med seg steforelder/samboer på utviklingssamtale på skolen der kun den ene forelderen møter, uten samtykke fra den andre forelderen?

Les mer

Skifte med særkullsbarn

03. okt 2023 · spørsmål

Min mor sitter i uskifte med avdøde ektefelles særkullsbarn. Deres felles testament: a) Når nr 1 dør, skal lengslevende overta hus/verdier i uskifte med 1. avdødes livsarvinger. Livsarvinger har gitt samtykke. b) Når nr 2 dør, skal verdien av uskifteboet skiftes med 50% på 1. avdødes livsarvinger og 50% på lengstlevendes livsarvinger. Mor har solgt huset, kjøpt leilighet, betalt flyttekostnader i uskifte. Kan mor skifte med avdøde ektefelles livsarvinger? Hvordan skal nåværende formue fordeles?

Les mer

Samvær for spedbarn

28. sep 2023 · spørsmål

Barnefar flyttet fra meg og barnet ca. 3 uker etter at vi kom hjem fra sykehuset. Barnet er nå 3 måneder. Barnet bor her hos meg da adressen til barnet var her i utgangspunktet. Jeg har den daglige omsorgen. Barnefar truer meg med rettssak annenhver uke. Han ønsker overnatting hver helg og at barnet skal flytte til han når min permisjon er ferdig og hans starter. Dette innebærer at barnet blir fratatt sin hovedomsorgsperson som 7 måneder gammel. I tillegg krever far å fordele omsorgen 50/50 i august.

Les mer

Kan far nekte mor å flytte til en annen kommune?

28. sep 2023 · spørsmål

Mor vil flytte til en annen kommune da hun har barnet 100% . Far har barnet kun noen timer annenhver helg. Mor vil gjerne at barnet skal overnatte de helgen far har samvær, men grunnet fars samboer vil ikke barnet overnatte. Far mener det er bare tull fra barnet, men godtar det så lenge mor og barnet bor i samme kommune. Far nekter mor og barnet å flytte og vil ha omsorgen for barnet. Far har nekta å betale barnebidrag og har ingen jobb nå. Kan far nekte mor å flytte? Kan han nekte å betale barnebidrag?

Les mer

Klær og utstyr til samværsforelder

28. sep 2023 · spørsmål

Mor er bostedsforelder/bidragsmottaker og har barna 65-70%. Det er høyt konfliktnivå mellom mor og far. Far krever nye klær til hver sesong, og de skal ikke være brukt fra før. Han krever full egen garderobe med tre sett klær per barn fra innerst til ytterst, tre par forskjellige sko samt skiklær og vinterjakker. Mor mottar krav på krav om klær som trengs nytt, får ingenting i retur. Kroner 100.000,- på 1 år i klær og utsyr. Kan far kreve dette? Kan mor kreve å få klærne tilbake? Hvordan kan mor evnt gå fram for å endre dette?

Les mer

Hvem har rett til informasjon fra barnevernet?

22. sep 2023 · spørsmål

Jeg lurer på hva jeg har/kan ha rett til. Han jeg er gift med har to barn fra før og vi har to felles, alle barna er under barnevernet men jeg blir nektet informasjon ang de to andre barnene. Har jeg noe rett til å vite ang dem da jeg blir regnet som en forsørger og barna bor hos far 50/50. Og hva kan vi eller barnefar gjøre iht til at barnemor bryter kontrakter/ foreldresamarbeidsavtaler som er skrevet hos familievernkontoret?

Les mer

Far har ikke råd til samvær

21. sep 2023 · spørsmål

Barnet (8) skal være hos far i julen, vi har annenhver ferie hver. Far sier hele tiden at han ikke har penger til samvær. Han sender også bilde av dette til mor. Far hadde verken råd til samvær forrige sommer eller denne sommeren, heller ikke i høstferien for å besøke/få besøk av barnet. Hva gjør jeg? Er det riktig at jeg skal sende barnet til far som har så utstabil økonomi?

Les mer

Fars forsørgerforpliktelser

21. sep 2023 · spørsmål

Jeg og min mann flyttet fra hverandre i mai i fjor og er nå skilt. Han flyttet inn i en leilighet i mai i fjor, jeg kjøpte et hus hvor det var plass til meg og våre tre barn/ungdommer. De var da 16., 19. og 21. år. De har etter enighet bodd 100% hos meg. Han har betalt kr 5.500 i mnd i «kostpenger» ettersom de er studenter og jeg har alle kostnadene. Nå vil han ikke betale lenger ettersom vår yngste er fylt 18 år. Han har ett år igjen av videregående. Hvilke rettigheter har jeg og ungdommene?

Les mer

Hvem kan kreve å avklare farskap?

21. sep 2023 · spørsmål

I forhold til rett på arv og tvil om rettmessig farskap. Er det kun barnet selv eller biologisk mor som kan utføre/kreve dna-test for å avklare farskap, etter den påståtte fars død? Det foreligger erklæring/underskrift på farskap.

Les mer

Jeg tror ikke jeg er biologisk far til min voksne datter.

21. sep 2023 · spørsmål

Jeg har en datter på 30 år. Jeg tror at jeg ikke er biologisk far og at moren oppga feil far, antagelig med overlegg. Ved barnets treårsalder ble jeg av moren anklaget og rettslig forfulgt for seksuell misbruk av min datter. Saken endte med forlik i min favør med utvidet samvær til meg, det var en fiktiv anklage som har påvirket mitt og min families liv i svært stor grad. Mor er i dag psykisk syk. Kan jeg få tilbakebetalt barnebidrag? Finnes andre muligheter for oppreisning?

Les mer

Fastslå farskap

08. sep 2023 · spørsmål

Jeg er 53 år gammel og har nettopp funnet min biologiske far. Han er italiensk og bor i Italia. Jeg ønsker å få fastslått farskap. Hvordan er denne prosessen?

Les mer

Kan en 16 åring bestemme bosted?

08. sep 2023 · spørsmål

Vi har en ungdom i arbeidet vårt som har skilte foreldre. Hun ønsker ikke å bo hos far. Har hun rett på å bestemme selv når hun nå er 16 år?

Les mer