Barn og foreldre

Lurer du på noe om barns rettigheter, foreldrerett, barnebidrag eller lignende temaer? Du finner våre artikler om dette og mer her.
Lurer du på noe om barns rettigheter, foreldrerett, barnebidrag eller lignende temaer? Du finner våre artikler om dette og mer her.

Innhold

Må jeg bytte skole ved flytting?

23. feb 2023 · spørsmål

Må jeg bytte videregående skole hvis jeg flytter til nabokommunen?

Les mer

Har mors advokat holdt tilbake opplysninger?

23. feb 2023 · spørsmål

Pågående barnefordelingssak for min sønn (2 barn). Far ble fratatt samvær. Notat fra familieveileder til mors advokat beskriver at grunnlaget for samværsnekt ikke var riktig (mor og barn endret fremstilling). Notat ble ikke sendt fars advokat, heller ikke lagt frem for Tingretten. Far ble kjent med notatet. Har mors side holdt tilbake opplysninger som er/var vesentlig for at Tingretten kunne behandle saken?

Les mer

Ønsker ikke barnet til gravid ekskjæreste

23. feb 2023 · spørsmål

Jeg har hatt en flørt med en kvinne og nå er hun gravid. Før hun ble gravid, så følte jeg at vi stod ganske likt på det med å ikke få barn og om hun skulle bli gravid så var abort den veien vi skulle gå. Men nå er vi her og hun har endret mening. Hun ønsker nå å beholde barnet, noe jeg ikke ønsker eller er klar for i livet. Vi har gått hver vår vei, og hun skal ta vare på barnet. Jeg lurte på om jeg er nødt til å oppgi at jeg er far til barnet? Er det ingen måte å unngå dette på?

Les mer

Holder barna unna far pga medisinering

23. feb 2023 · spørsmål

Separated for 2.5 years now. Our original agreement was 70/30, but now this is what ever she comes up with at the time. She is claiming this is because of medication I am prescribed from my doctors puts my children at risk. I’ve taken some form of medication since an accident 15 years ago and now this is being used to hold my kids from me. Is this legal?

Les mer

Verge for familiemedlem

22. feb 2023 · spørsmål

Jeg har et spørsmål ang å representere et familiemedlem som har blitt invalid fra en ulykke. Jeg er moren hans og eneste verge som kan stille for han hos advokat. I den forbindelse, hva kreves for at jeg kan få fullmakt der? Holder det med en vanlig fullmakt, eller er det nødvendig med en fremtidsfullmakt? Han har ikke muligheten til å tiltre grunnet alvorlig svekket helbred, og heller ikke i stand i å ivareta sine interesser.

Les mer

Mor vil registrere annen far enn biologisk far

17. feb 2023 · spørsmål

Jeg ble kjent med en ukrainsk kvinne og hun bodde hos meg i tre måneder fra mars 2022 til juni 2022, så ble hun gravid fra meg. Etter at hun fikk hus fra kommunen skilte hun seg fra meg. Denne måneden skal hun føde, og hun sier at hun skal registrere barn i en annens navn mens han bor sammen med henne. Jeg har i dag i retten sendt inn en forespørsel om anerkjennelse av farskap og DNA-analyse. Er det mulig, etter å ha erkjent farskapet, for mor å nekte meg å se barnet mitt?

Les mer

Regler for henting i barnehage

17. feb 2023 · spørsmål

Eg har eit spørsmål til reglar om kven som kan hente barn i barnehagen. Spørsmålet er om ei mor kan nekte ein far å hente barnet i barnehagen når ho har alt av foreldreansvaret. Barnefar er noko uberegneleg og bør ikkje alltid ha mogelegheit til å hente barnet utan avtale, men barnehagen seier at dei ikkje kan nekte far og hente barnet. Kva er rett?

Les mer

Kan en 16-åring bestemme at han ikke vil ha samvær?

17. feb 2023 · spørsmål

Kan en 16-åring bestemme at han ikke vil ha samvær med en av foreldrene. Kan bestemme bosted står det i lovverk, men at han/hun ikkje skal ha samvær i det hele? Mor støtter barnet og synest det er fint at det er hele tiden hos henne. Får jo selvsagt mer i bidrag også slik. Ingen vold, misbruk, rusmidler. Begge foreldre med høyere utdanning og etablerte hjem.

Les mer

Tror ikke på resultatet av DNA-test

13. feb 2023 · spørsmål

Jeg har en sterk mistanke om at jeg ikke er far til barnet mitt til tross for at DNA-test beviser det motsatte av det. Jeg har en sterk tro om at DNA-et ble forfalsket for å ettergå mor sitt ønske. Og det at testen ble tatt i en tid hvor jeg og mor til barnet var i en bitter krangel og at testen ble gjennomført hos fastlegen hennes, og det faktumet at jeg ble sendt ut rett etter at jeg var blitt testet, og at mor og ungen ble igjen på legekontoret gjør meg mistenksom.

Les mer

Hvor lang tid bruker lagmannsretten på en anke?

13. feb 2023 · spørsmål

Hvor lang tid bruker lagmannsretten på en anke fra tingretten?

Les mer

Far vil ha innsyn i hvordan barnebidrag brukes

08. feb 2023 · spørsmål

Barnefar skal betale barnebidrag for to barn som han har 30 % samvær med. Han mener at pengene skal bli satt inn på en egen konto som han har tilgang til for å kunne se hva pengene går til. Han mener også at han kan være med å bestemme hva pengene blir brukt til fordi det er hans penger. F.eks. pålegge meg ekstra fritidsaktiviteter, utstyr/klær som han mener de trenger hos han. Jeg mener jeg forvalter disse pengene helt selv, og at han ikke har noe han skal si så lenge barna har det de trenger.

Les mer

Mor vil ikke fortelle hvem som er biologisk far

03. feb 2023 · spørsmål

Farskap. Min mor nekter å si hvem min biologiske far er. Det eneste hun har sagt er at han er død. Jeg har sagt at det er viktig for meg å vite hvem han er, men hun blir bare mutt og taus. Ved en anledning har hun forsnakket seg, og jeg tror han fortsatt lever. Hvordan kan jeg gå frem for å vite noe mer om han?

Les mer

Samboer får ikke følge barna til lege

03. feb 2023 · spørsmål

Jeg prøvde å få samboer til å følge datter 5 til lege for meg. Men legekontoret sa dette ikke går da jeg må ha fullmakt fra mor. Syntes dette er merkelig da vi er samboere og jeg har barna 50 og delt fast bosted. Kan legen nekte meg dette i dagens samfunn hvis samlivsbrudd og konflikt er så vanlig? Og familie begrepet er i dagens samfunn dine, mine og våres.

Les mer

Barn får ikke fortelle hva som skjer hos mor

03. feb 2023 · spørsmål

Sønn (8) har fått beskjed av mor om at jeg (stemor) og far ikke har noe med hva som skjer hos mor. Dette er barnet veldig iherdig på å fortelle oss selv om vi spør "har du det bra hos mamma? Hva har dere gjort i helgen?" Sønnen mener at han kan gjøre som han vil hos mor uansett situasjon, og mor virker ikke til å ta tak i noe, dette for å slippe å krangle. Dette har pågått siden mor og far gikk fra hverandre for 4 år siden. Er dette lov? Er det riktig? Hva kan man gjøre?

Les mer

Beregne barnebidrag

03. feb 2023 · spørsmål

Har 2 barn som bort fast hos mor og hos meg 3 netter over 14 dagers periode. Nå bor han eldste hos meg fulltid, så jeg ville diskutere barnebidrag med moren. Hun er nå arbeidsledig som gjør at hun ikke har inntekt nok til å betale barnebidrag for han eldste å mitt bidrag for han yngste øker veldig pga hennes lave inntekt. Når eldstemann skal tilbake til mor så sier kalkulatoren jeg skal betale mye mer en i dag. Skal bidrag beregnes ut fra inntekt fra NAV eller hva hun faktisk kan tjene?

Les mer

Hvem eier barnets klær?

26. jan 2023 · spørsmål

Spør som stemor. Vi har ungen annenhver helg og betaler barnebidrag. Mor mener vi ikke får ta med hennes klær fra barnehagen under henting (må ha med eget skift), og heller ikke får med medisiner (sier vi skal hente ut nytt på apotek) da alt dette står på mor. Jeg mener dette er ungen sine eiendeler. Føler dette vil bli påvirkning for ungen å måtte skifte i barnehage fordi det er "mammas ting".

Les mer

Mor saboterer samvær med far

23. jan 2023 · spørsmål

Når mor bevisst saboterer samvær med far. Hva kan far gjøre når ikke familievernkontor klarer å mekle. Min sønn har kjempet i over et år. Brukt nesten 300 000 på advokat uten at det har ført til løsning. Jeg er bekymret for min sønn fordi denne kampen er ført til en psykisk belastning for han.

Les mer

Hvem er det som får verge på det personlige område?

23. jan 2023 · spørsmål

Hvem er det som får verge på det personlige området? Jeg trodde det var sjeldent i Norge, spesielt siden vår voksne sønn har nær og kjær familie som har kompetanse nok til å ta seg av eventuelle saker som går under "personlige forhold". Dessuten har vår sønn alle relevante trygder og stønader fra før han ble psykisk syk.

Les mer

Erstatning for tapt barndom

23. jan 2023 · spørsmål

Jeg trenger hjelp til å starte en sak om erstatning av tapt barndom. Jeg føler at jeg har en god sak. Da jeg har blitt oversett/glemt av både leger, skole + helsesøster og barnevernet. Ingen har hjulpet meg da jeg var ung og jeg har da til dagen i dag levd med dissosiasjon og ADHD i tillegg til mye annet. Jeg har aldri fått noen oppfølging, ikke før nå og har alt på papir fra psykiatri og terapitimer. Som jeg har starta med nå. Hvordan gjør jeg det? Hvordan kan jeg starte og komme i gang?

Les mer

Usikker på om far er registrert med foreldreansvar

23. jan 2023 · spørsmål

Er far til en gutt på 7 år. Jeg har han noen dager i uka og overnatting iblant. Men jeg har lurt på om jeg ikke er oppført som far da jeg ikke får krav om barnebidrag. Men har ikke gjort noe med det da jeg ikke har fått noe barnebidrags krav/regning. Og hun har byttet etternavn uten min godkjennelse og prøver å bytte skole. Får kun brev om det på Altinn. Og har ikke skrevet under på noe papir som det, hun fikk meg til å skrive under på et papir som sa det var slutt mellom oss bare. Forstår ikke.

Les mer