Barn og foreldre

Lurer du på noe om barns rettigheter, foreldrerett, barnebidrag eller lignende temaer? Du finner våre artikler om dette og mer her.
Lurer du på noe om barns rettigheter, foreldrerett, barnebidrag eller lignende temaer? Du finner våre artikler om dette og mer her.

Innhold

Testament med ekstra arv til særkullsbarn

22. nov 2023 · spørsmål

Er gift, har tre fellesbarn med ektefelle, og et særkullsbarn. Kan jeg sette opp testament som sier at hvis jeg går bort før min ektefelle, så får mitt særkullsbarn en sum som utgjøre 15G hvis summen av det jeg eier er mer enn det? Og med det er arven gjort opp med mitt særkullsbarn for ettertiden også og at krav om skifteoppgjør utgår? D.v.s. at særkullsbarnet ikke kan kreve noe mer arv etter at min ektefelle eventuelt også går bort senere, at arven kun deles opp mellom våre tre felles barn?

Les mer

Trenger advokat som snakker tagalog

16. nov 2023 · spørsmål

Min kone og jeg forsøker å hjelpe en venn i utlandet som har barn med norsk statsborger. Han har forlatt barna sine og mor er i nød. Forsøker å finne en advokat som snakker Tagalog & Visaya/Cebuano om mulig. Har dere en i deres database? Jeg fant dessverre intet via google.

Les mer

Varighet på bidragsplikt

10. nov 2023 · spørsmål

Jeg (far) betaler for tiden bidrag og avdrag på bidragsgjeld på til sammen 4 900 kroner. Vedtaket gjelder fram til 31.12. 2023. Bidragsmottaker blir 20 år den 20. desember 2023. Jeg trodde at bidrag til utdanning ble avsluttet når barnet fylte 20 år, eller at det sjeldent gis. I brevet fra NAV (datert 02.10.23) står det "Hun søker om bidrag fra januar 2023." Det er oppgitt feil dato. Er dette saksbehandlingsfeil?

Les mer

Kan man kreve å få avklart farskap?

10. nov 2023 · spørsmål

Da min nåværende kjæreste ble gravid var hun usikker om det var med meg eller en annen. Vi har i ettertid funnet tonen, flyttet inn sammen og fått ungen. Jeg har registrert meg som far da dette føltes helt riktig ut. Nå har han andre bestemt seg for at han ønsker å prøve farskapet. Hvordan vil det foregå? Kan vi velge å ikke ta DNA test? Dersom testen viser at jeg ikke er faren kan jeg fortsatt beholde foreldreansvaret?

Les mer

Arv av eiendom med tinglyst urådighet

08. nov 2023 · spørsmål

Jeg er særkullsbarn. Min mor arvet et lite småbruk av sine foreldre. Dette står i hennes navn. Det er tinglyst en urådighet som sier at eiendommen bare kan overføres i nedadstigende arverekke. Hun har barn med avdøde ektefelle som hun skal skifte med. Det finnes ikke ektepakt eller særeie avtale utover tinglyst urådighet. Skal småbruket holdes utenfor skifte med første avdødes barn?

Les mer

Hvem arver når det kommer til særkullsbarn?

07. nov 2023 · spørsmål

Mine foreldre som er gift, og der en av dem har særkullsbarn. Begge har hver sin konto og en felles konto. Begge har oppsparte midler på sin brukskonto, der det er både fra sin mors og fars arv, samt de som de mottar i pensjon. Begge i sitt navns konto, men at andre parten kan disponere konto. Om den som frafaller har særkullsbarn, skal da den andre parten sine midler deles med særkullsbarnet?

Les mer

Hvordan fastsette riktig barnebdrag?

02. nov 2023 · spørsmål

Har to små barn sammen med tidligere samboer (50/50). Jeg har et ordinært arbeidsforhold og mottar lønn. Hun driver eget enkeltmannsforetak som i dag. Jeg betaler i dag barnebidrag da hun kun hevder å ha begrenset overskudd fra selskapet. En del av hennes løpende husholdningskostnader kan faktureres via enkeltmannsforetaket da hun har hjemmekontor. I tillegg betaler hun ikke noe særlig skatt da overskuddet er begrenset. Hvordan skal man kunne fastslå hva den reelle inntekter hennes er?

Les mer

Kan domstolen bestemme bosted og samværsordning?

27. okt 2023 · spørsmål

Jeg står i en barnefordelingssak hvor konfliktnivået fra den andre forelderen er høyt. Vi har i over 1 år praktisert 50% samvær da dette har fungert fint for barnet. Barnet er sterkt tilknyttet begge to, foreldrene bor nærme hverandre, begge er gode omsorgspersoner og har gode hjem. Vil det da være mulig at retten ved en hovedforhandling beslutter at dette skal fortsette? Far har nå bestemt seg for å bringe saken inn for retten for å straffe mor.

Les mer

Hjelp til å finne advokat

27. okt 2023 · spørsmål

Vi trenger hjelp til å finne advokat i en klagesak vedrørende bytte av ungdomsskole.

Les mer

Flytte hjem til Norge med barn

27. okt 2023 · spørsmål

Jeg har en venninne som har flyttet til USA og giftet seg med en som bor der. Hun er diagnostisert med borderline. Mannen hennes jobber i marinen i USA. De har fått et barn nå i oktober som hun vil ha med til Norge, men mannen hennes truer med å sende henne på mental sykehus om hun tar babyen fra han. Hvordan skal man gå frem med dette om hun vil gjøre det uten at han vet noe om det?

Les mer

Adopsjon av stebarn

27. okt 2023 · spørsmål

Hvordan kan jeg starte med stebarnsadopsjon av mitt barn? Her er saken, mor til barnet er gift på nytt og nå ønsker jeg å overføre alt til hennes nye ektemann. Grunnet alle omstendigheter, er nok dette det aller beste får barnet.

Les mer

Har mannens særkullsbarn krav på arv?

26. okt 2023 · spørsmål

Jeg står som 100 prosent eier av bolig, denne boligen eide jeg før jeg giftet meg med nåværende ektemann. Vi har to barn hver men ingen barn sammen. Hvis mannen min skulle dø, vil hans barn ha krav på arv i min bolig?

Les mer

Ønsker tilbakekalling av bekymringsmelding

23. okt 2023 · spørsmål

On 05 october we had a meeting with BUP, During the aforementioned meeting, BUP rationale submitting a "Bekymringsmelding" to the Barnevern. While we acknowledge her concerns, we wish to express our apprehension regarding the apparent lack of review of the evidence we provided to address her concerns. Our submitted evidence includes statements from teachers.

Les mer

Krav på helsehjelp for utenlandsk statsborger

20. okt 2023 · spørsmål

Jeg er norsk statsborger og er gift med en britisk statsborger. Vi har nylig søkt om familiegjenforening, og har fått time i Oslo for levering av dokumenter. Hun bor med meg i Oslo, mens vi venter på svar. Hun har ikke fødselsnummer eller ID-nummer. Dersom hun ble gravid ila denne perioden, har hun rett til hjelp fra fastlege og slikt, og kun betale egenandel? Jeg vet at alle har rett til å få hjelp, men det koster veldig mye dersom man ikke er folkeregistrert.

Les mer

Må jeg skatte av pengegave?

20. okt 2023 · spørsmål

Kan jeg motta penger fra min sønn uten å måtte skatte? Gaven er på 2,5 millioner

Les mer

Far til barnet velger å stå uten skattbar inntekt for å ikke betale barnebidrag

16. okt 2023 · spørsmål

Hvilke muligheter har man når den som betaler bidrag velger å stå uten skattbar inntekt og heller leve av formue for å slippe å betale bidrag? Hvis det var bidragsmottaker og eneforsørger som sto uten skattbar inntekt men hadde formue, så ville vedkommende uansett brukt av formuen for å sørge for at barnet hadde det det trengte, så hvorfor er det lov for den som betaler bidrag å vri seg unna sitt ansvar? Kan vedkommende saksøkes for omsorgssvikt?

Les mer

Min datter på 11 år vil ikke gjennomføre samvær med sin far

16. okt 2023 · spørsmål

Min datter på 11 år vil ikke gjennomføre samvær med sin far. Han har aldri hatt samvær med henne. De møtes av og til når min datter vil. Nå krever faren fast samvær hver helg. Han drikker mye og røyker inne. Det er ikke trygt hos han. Tidligere kone har barnevernssak mot han grunnet vold i hjemmet. Dette har medført timessamvær med min datters halvsøsken.

Les mer

Søke om pass når far er registrert som ukjent

06. okt 2023 · spørsmål

Gitt at foreldreansvar vanligvis registreres for barn som bor i Norge, betyr det at et barn med 'ukjent' foreldreansvar grunnet flytting til utlandet med faren, selv om barnet ble født i Norge, ikke kan få pass? Faren har rettslig eneansvar og har søkt om passfornyelse, men ble informert om at dette ikke kan gjøres før foreldreansvaret er oppdatert fra 'ukjent' til 'far' i Folkeregisteret. Hvilke juridiske skritt bør tas for å oppdatere foreldreansvaret og sikre pass til barnet?

Les mer

Støtte til barnebidrag når man bor i utlandet

06. okt 2023 · spørsmål

Jeg har tre barn født og bor med mor (vi er ikke gift) i Brasil. Jeg, norsk og ung uføretrygdet. Barna er 8, 18 og 21 år. Jeg betaler selvfølgelig gladelig månedlig bidrag til alle. Selv om to eldste går på skole, jeg er pliktig å betale bidrag til de er 24-25 år gamle så lenge de studerer. Mitt spørsmål er som følger siden jeg betaler alt dette av egen lomme, og ikke får noen form for barnetillegg eller andre stønader til pensjonen. Finns det noe jeg kan søke så jeg kan gi litt mer til dem?

Les mer

Mannen min vil flytte med barnet til sitt hjemland

06. okt 2023 · spørsmål

Min mann har sagt at han vil ta med seg barnet til sitt hjemland og bli der. Det er store uroligheter der, derfor kom vi til Norge for mange år siden. Jeg vil ikke at han skal ta med barnet. Hva gjør jeg?

Les mer