Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Reidar Smedsvig

Arntzen de Besche Advokatfirma AS – Stavanger

Bred og omfattende erfaring innenfor store deler av det forretningsjuridiske området. Særlig spesialisert innenfor områdene selskapsrett, transaksjoner og investeringsprosesser, både på selskaps- og eiendelsnivå; leveranse-, tilvirknings- og entreprisekontrakter; generell regulatorisk rådgivning; samt tvisteløsning og prosedyre.

Atle Melø

Advokatfirmaet Melø AS

Atle Melø bistår virksomheter og privatpersoner med skatteplanlegging og -rådgivning knyttet til internasjonale skatteforhold. Melø bistår også større og mindre virksomheter i arbeidsrettslige og selskapsrettslige spørsmål og tvister.

Hans Erdvik

Advokatfirma Tofte Hald AS

Kompetanse innen selskapsrett, herunder stiftelse, omdanning, emisjoner, fusjoner og fisjoner og liknende egenkapitraktransaksjoner, samt kjøp og salg av virksomheter.

Kompetanse innen konfliktløsning og prosedyre for domstolene.