Endre valg

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Angeline Riis

Advokatfirma Bull Årstad DA

Allmennadvokat, Bistandsadvokat

Bevilling siden 2007

Erfaring og kompetanse innenfor styrevirksomhet.

God erfaring i dødsbobehandling.

Marianne Albretsen

Advokatfirma Justice v/ Marianne Albretsen

Allmennadvokat

Bevilling siden 1995

Jeg har i tillegg kompetanse med alt som angår hest og hestehold

Erik Fekete

Ad ARMA Advokatfirma

Forretningsadvokat med master i strategisk ledelse (MBA) med norsk og engelsk advokatbevilling. Autorisert megler (2000).

Henning Hoel

Advokatfirmaet Hoel Wollbråten AS

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 2001

Har særksilt kompetanse om borettslag, eierseksjonssameier og boligaksjeselskap. Har bred erfaring som foredragsholder for forretningsførere og styreledere/styremedlemmer i boligselskap.

Harald Christian jr Bjelke

Tenden Advokatfirma ANS

Forretningsadvokat

Bevilling siden 2000

Spesialområder:

Kjernekompetanse:
IT-rett, personvern, media og immateriallrett (opphavsrett, varemerker, design og patent), samt markedsføringsrett og offentlige anskaffelser.